miercuri, 2 iunie 2010

PENTRU ONOARE ŞI DEMNITATE - ALINIERE LA MAREŞAL

2 iunie-ziua naşterii martirului Ion Antonescu
ALINIERE LA MAREŞAL 
- PENTRU ONOARE ŞI DEMNITATE - 

      În Cartea de Aur a Neamului Românesc, alături de marii noştri voievozi şi ca urmaş demn al acestora, cu litere de foc şi sânge, stă scris numele eroului martir ION ANTONESCU, marele nedreptăţit al istoriei noastre, care, prin jertfa lui supremă, a încercat şi a reuşit în mare parte să înalţe poporul şi patria română la rangul de cinste şi demnitate care i se cuvine.

      Născut la 2 iunie 1882 la Piteşti, în familia unui ofiţer, Ion Antonescu a fost propulsat în scurt timp, prin talentul său deosebit în arta militară, pe scara ierarhică superioară, încât la începutul Războiului Mondial din 1914-1918 era deja şef al Biroului Operaţii al Statului Major al Armatei de Nord, comandată de generalul Constantin Prezan, alături de care se va distinge în cursul operaţiunilor decisive pentru libertatea şi unirea tuturor românilor1.
      Viaţa popoarelor este o veşnică şi  încordată luptă; o luptă  pentru drepturi şi pentru dreptate, o luptă  pentru afirmare şi pentru înălţare - Aceste cuvinte ale Mareşalului Ion Antonescu, desprinse dintr-o cuvântare rostită la Radio Bucureşti la 5 noiembrie 1941, se raportează cel mai bine la situaţia României în epoca Războiului Mondial din 1939-19452.
      În iunie-iulie 1940 România se găsea în situaţia unei ţări greu încercate de loviturile nedrepte ale istoriei. După doar 22 de ani de la Unirea cea Mare, porţiuni importante din trupul sfânt al patriei s-au pomenit din nou sub ocupaţie străină. La sfârşitul lunii iunie 1940, Basarabia şi Nordul Bucovinei, sub ameninţarea recurgerii la forţa armată din partea URSS, au fost cedate în urma notelor ultimative ale Kermlinului. Imediat după aceea, prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940, partea din nord-vest a României a fost cedată Ungariei horthyste, iar,  la 6 septembrie 1940, a urmat Cadrilaterul, cu cele două judeţe din sudul Dobrogei, Durostorom şi Caliacra, ocupate de Bulgaria.
      În aceste condiţii, regele Carol II îl aduce la conducerea ţării pe                 Ion Antonescu, singurul om capabil să-şi asume enorma răspundere de a opri ţara în alunecarea ei pe panta haosului şi de a pune ordine la hotare şi în interior.         Ion Antonescu nu dorea puterea de stat, nu tindea spre funcţii şi privilegii. Chemându-l la palat, regele i-a spus: „– Antonescu, nu poţi refuza puterea.       Tu eşti un patriot. Numai ţie pot să-ţi las ţara. Te-am considerat întotdeauna ca pe singura mea rezervă. Timpul tău a sosit”. Prin Decretul nr. 3 052, generalul Ion Antonescu a fost investit cu puteri depline, iar la 8 septembrie 1940, prin Decretul nr. 3 072 se crea o nouă instituţie, acea de Conducător al Statului, investit cu puteri discreţionare, concentrând atât atributele puterii legislative, cât şi cele ale puterii executive.
      În vara anului 1941, după declanşarea Războiului din Est la 22 iunie, chiar în toiul luptelor decisive ale Armatei Române şi ale aliaţilor ei împotriva bolşevismului, s-a iniţiat restabilirea administraţiei româneşti în Basarabia şi Nordul Bucovinei. La 7 iulie 1941, Ion Antonescu s-a adresat basarabenilor cu o Proclamaţie în care menţiona că datorită vitejiei ostaşilor români a fost spulberată cotropirea sălbatică a celor ce i-au ţinut în robie şi au răspândit pe pământul  românesc moartea şi focul3.
      În numeroase lucrări de specialitate de până la 1989, Ion Antonescu a fost prezentat ca un necruţător dictator, responsabil de moartea a sute şi mii de oameni, în special evrei. Ceea ce, însă, nici pe departe nu corespunde adevărului istoric. Esenţa respectivei probleme a fost atestată, de exemplu, de dr. Wilhelm Filderman într-un testament legalizat la New York în 1956, din care reţinem:
        „A fost mult acuzat regimul Mareşalului Ion Antonescu ca fiind înfeudat nazismului şi Mareşalul însuşi a fost executat de agenţii Moscovei ca fascist. Adevărul este că Mareşalul Antonescu este cel care a pus capăt mişcării fasciste în România, oprind activităţile teroriste ale Gărzii de Fier din 1941 şi suprimând toate activităţile politice ale acestei organizaţii. Eu însumi, răspunzând unei întrebări a lui Antonescu la procesul său – montat de comunişti –, am confirmat că teroarea fascistă de stradă a fost oprită în România la 21 ianuarie 1941, zi în care Mareşalul a luat măsuri draconice pentru a face să înceteze anarhia fascistă provocată de această organizaţie şi restabilirea ordinii în ţară. În timpul perioadei de dominaţie hitleristă în Europa, eu am fost în contact permanent cu Mareşalul Ion Antonescu care a făcut foarte mult bine pentru îndulcirea soartei evreilor expuşi persecuţiilor rasiale naziste… Eu am fost martorul unor scene emoţionante de solidaritate şi de ajutor între români şi evrei în momente de grele încercări din timpurile imperiului nazist din Europa. Mareşalul Antonescu a rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau măsuri dure contra evreilor…El este cel care mi-a dat paşapoarte în alb pentru salvarea de teroarea nazistă a evreilor din Ungaria a căror viaţă era în pericol! Datorită politicii sale, averile evreilor au fost puse sub un regim de administraţie tranzitorie care, făcându-le să pară pierdute, le-a asigurat conservarea în scopul restituirii lor la momentul oportun. Am menţionat aceste lucruri pentru a sublinia faptul că poporul român, chiar când a avut într-o măsură limitată controlul ţării, a demonstrat sentimente umanitare şi de moderaţie politică4.
      Prin anii 1944-1946 şi în cursul procesului comunizării României, atitudinea lui Wilhelm Filderman şi refuzul său de a urmări linia P.C.R. l-au transformat rapid într-o ţintă a autorităţilor comuniste. Sub acest aspect, el avea să scrie în 1956: „Ataşamentul meu pentru ideile democratice şi refuzul meu de a face jocul comuniştilor a deranjat profund autorităţile de ocupaţie şi urma să fiu, asemeni altor personalităţi ale vieţii publice româneşti, victima metodelor totalitare de lichidare. Am decis atunci să părăsesc clandestin ţara”.
      Un alt argument, la cele menţionate, ni-l oferă dosarul care a aparţinut Preşedenţiei Consiliului de Miniştri al României C.B.B.T. /Biroul Militar, intitulat Evidenţa lucrărilor cu rezoluţiile dlui Mareşal. Limitele cronologice ale dosarului sunt: 30 martie 1942 – 1 ianuarie 1944 şi acesta se păstrează la Arhiva Naţională a Republicii Moldova (fond 706/Administrarea Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei), fiind împărţit în trei părţi: problema, rezoluţia Mareşalului şi destinaţia materialului5. Oferim, în continuare, un singur exemplu din dosarul nominalizat, spre a pune în evidenţă, în contextul celor expuse, rezoluţia Mareşalului Ion Antonescu:
      „Ministerul Lucrărilor Publice raportează că Direcţia C. F. R. i-a făcut cunoscut că, printre mărfurile ce s-au transportat de la Odessa în ultimul timp, au sosit la diferite gări din Bucureşti şi pe adresa a diferiţi particulari, monumente de piatră din cimitirul israilit din Odessa şi vândute; de către Municipiul Odessa s-a dispus ca predarea acestor monumente să fie oprită şi ele să fie depozitate în magaziile C. F. R.
      Rezoluţia Mareşalului: Este o profanare. Un act odios şi necugetat, care poate avea consecinţe pentru întregul Neam. Ne-am dus în Transnistria să facem o operă de oameni civilizaţi, nu de devastare.
      Să  fie totul retrimis la Odessa, în contul ticăloşilor care au pus la cale această odioasă faptă.
      Vor plăti imediat toate cheltuielile care s-au făcut şi se vor mai face. Execuţie Ministerul Lucrărilor Publice. Dacă  nu vor plăti, să fie imediat trimişi în lagăr un an şi să li se confişte partea corespunzătoare din avere.
      Aspre observaţii prin Guvernator, acelora din Administraţia Transnistriei cu concursul cărora s-a putut comite această  infamie.
      G-ralul Potopeanu să împiedice pe viitor asemenea acte şi să repare ceeace eventual s-a comis. Va discuta cu mine6.
      Comentariile sunt, netăgăduit, de prisos. Totuşi, cititorul, în temeiul acestei  rezoluţii, a observat fraza: „dacă nu vor plăti, să fie imediat trimişi în lagăr”, ceea ce constituia o dovadă că, indiferent de naţionalitate, persoana care săvârşise vreo  infracţiune era trimisă în lagăr; fie român, ucrainean, evreu sau ţigan. Era pedepsit infractorul. Fără îndoială că au existat şi excepţii... Dar care trebuia să fie – ne întrebăm - atitudinea autorităţilor legale româneşti din Basarabia faţă de cele şapte persoane prinse noaptea în Chişinău pe când lipeau foi volante cu caracter prosovietic şi antiromânesc? Pentru o asemenea faptă, în URSS, în cursul războiului, persoanele vinovate, chiar dacă se recrutau dintre minoritari, erau puse necondiţionat la zid şi împuşcate fără anchetă şi judecată. Pe când, în România, acestea au fost anchetate, judecate şi în consecinţă trimise în lagăre de muncă. Sau poate trebuia – după cum recomandă unii pseudo-istorici - să fie lăsate să continue agitaţia comunistă în centrul oraşului Chişinău, deoarece legile ţării nu se răsfrângeau asupra minorităţilor naţionale?! Acelaşi lucru s-ar putea  spune şi despre speculanţii care, artificial, umflau preţurile la produsele alimentare ori le ascundeau, şoptindu-le... prieteneşte cumpărătorilor cum că: „cu ruşii era mai bine, nu”?
ORDINUL MAREȘALULUI
       Dar care trebuia să fie atitudinea autorităţilor legale româneşti în Basarabia şi Transnistria faţă de haitele care spărgeau casele văduvelor şi familiilor în care bărbaţii erau plecaţi pe front şi furau tot: de la ou până la bou? Să fi fost lăsaţi componenţii haitelor să-şi facă meseria de „minoritari” ori să fie arestaţi, judecaţi şi trimişi în lagăre la muncă?
      Era război. Şi încă era cel mai sângeros război pe care l-a cunoscut omenirea. Iar războiul îşi avea legile lui. Este binecunoscut faptul: comunismul avea naţionalitate, iar în iunie 1940, când Chişinăul şi celelalte localităţi din Basarabia au fost ocupate de Armata Roşie, majoritatea minoritarilor a primit trupele inamice cu nespusă bucurie şi entuziasm. După 22 iunie 1941, deci după răsturnarea situaţiei şi revenirea României în graniţele ei fireşti până la Nistru, atitudinea populaţiei minoritare a devenit ostilă faţă de trupele şi autorităţile eliberatoare, iar, în multe cazuri, minoritarii au fost lăsaţi de sovietici cu „misiuni speciale” de spionaj şi pentru tot felul de provocări. Ceea ce desprindem dintr-un document depozitat în fondul Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, document intitulat Lista Centrului de partid, aruncat pe teritoriul Moldovei, din care aflăm că, din nouă persoane trimise între Prut şi Nistru de către autorităţile sovietice, şase erau evrei, cu toţii membri ai P.C.R. şi, în rest, câte un rus, un ucrainean şi un „moldovean”, acesta din urmă pe nume Maslov Iacov Mitrofanovici, care până la război îndeplinise funcţia de secretar al CR Slobozia al ULCTM. Cât despre cei dintâi şase comunişti terorişti: aceştia erau Scvorţov Mihail Iacovlevici, născut în 1908, cu ultimul loc de muncă – şef al Direcţiei cadre a Narcomatului de finanţe a RSSM, cunoscător al limbilor rusă, română, franceză, germană, ivrit, „aruncat” cu documente false, sub pseudonimul Stropşa Semion Iacovlevici; Morghenştein Izrail Marcovici, născut în anul 1903, ultimul loc de muncă – funcţia de preşedinte al executivului orăşenesc Soroca, cunoscător al limbilor rusă, ucraineană, română şi ivrit, trimis tot cu documente false, sub  pseudonimul Mariuţan Dmitrii Antonovici; Boguslavschii Iacov Tovievici, născut în 1907, fost funcţionar la fabrica de piele din Chişinău, cu documente false sub  pseudonimul Kvitko Mihail Iosifovici, cunoscător al limbilor rusă, ivrit, franceză, germană, română; Bruhis Ştrul Pincusovici, născut în anul 1904, ultimul loc de muncă – director adjunct responsabil pentru secţia politică al FZO din oraşul  Chişinău, tot cu documente false sub pseudonimul Kurnosov Efim Stepanovici, cunoscător al limbilor rusă, ivrit, română, germană; Grinberg Ester Srulievna, născută în anul 1914, cu ultimul loc de muncă la redacţia gazetei „Moldova Socialistă”, care ştia limbile rusă, ivrit, franceză, română, cu documente false, cu pseudonimul Dobrovolscaia Natalia Ivanovna şi, în sfârşit, Grinman Isaac Iosifovici, cu ultimul loc de muncă în redacţia gazetei „Moldova Socialistă” din Chişinău, cunoscător al limbilor rusă, evreiască, germană, franceză, cu documente false, beneficiar al pseudonimului Vlasov Zaharii Vasilievici7.
      Cititorul, fără îndoială, a intuit că paraşutiştii în discuţie fuseseră aduşi din URSS, iar ultimele lor locuri de muncă  dispuse în 1940-1941 în R.S.S. Moldovenească. Acest lucru înseamnă  că în 1941, după ce Ion Antonescu a ordonat trecerea Prutului, numiţii funcţionari poligloţi „s-au retras” în URSS, unde, după o sumară pregătire, au fost „lansaţi” în Basarabia pentru a îndeplini misiuni speciale  teroriste împotriva Statului Român, angajat, pe Frontul de Est, într-un război naţional, de la un capăt la altul (1941-1944).
      În asemenea condiţii, care putea fi atitudinea autorităţilor române faţă de spionii Moscovei? Credem că, în cazul dat, nu mai conta naţionalitatea infractorilor. Mai mult decât sigur că, şi în cazul dat, Conducătorul Statului a întreprins măsurile cuvenite, astfel că grupa de spionaj menţionată în parte a dispărut fără urmă chiar la marginea pădurii din apropierea satului Bravicea, raionul Orhei (doi dintre terorişti fiind prinşi de premilitarii din localitate şi transmişi organelor justiţiei)8, unde a fost aruncată în noaptea de 24/25 septembrie 1941 dintr-un avion sovietic venit din localitatea Pokrovsk, regiunea Dnepropetrovsk, fapt confirmat, de altfel, prin scrisoarea secretă a secretarului C.C. al PC(b) din Moldova, N. Salogor, din 27 iunie 1946, adresată ministrului în exerciţiu al KGB al R.S.S.M., Mordoveţ9.
      Am prezentat un exemplu, din miile de cazuri atestate în documentele aflate în fondurile arhivistice ale principalelor arhive din Republica Moldova, care confirmă complicitatea multor reprezentanţi ai minoritarilor din Basarabia la „lupta în ilegalitate” desfăşurată împotriva Statului Român. Pentru astfel de motive, şi nu numai, cei arestaţi erau trimişi în lagărele de muncă, care nu trebuie confundate cu lagărele de concentrare naziste din Germania, Polonia etc.
      Despre viaţa şi activitatea Mareşalului s-au publicat numeroase studii,  monografii, volume de amintiri, albume şi culegeri de documente. Un merit deosebit în cercetarea şi restabilirea adevărului despre România în cel de-al doilea război mondial, despre rolul important a lui Ion Antonescu în viaţa social-politică şi culturală a Ţării, în alungarea bolşevismului din teritoriile ocupate de URSS şi reîntregirea Patriei, revine istoricului Gh. Buzatu.Cărţile domniei sale reprezintă o contribuţie semnificativă pentru ştiinţa istorică şi pentru apropierea momentului în care Mareşalul va fi fost reabilitat deplin, când, de pe numele lui, va fi ştearsă       pecetea de „fascist” şi „antisemit”, aplicată de bolşevicii lui Stalin şi, ulterior, actualii propovăduitori kominternişti.
      Atunci, numai atunci, s-ar putea exclama: Aliniere la Mareşal!
      Înainte de-a fi fost executat, Ion Antonescu s-a adresat soţiei sale cu o scrisoare în care, printre altele, releva10: 
      „Nimeni în această ţară nu a servit poporul de jos cu atâta dragoste, pasiune, dezinteres cum am servit eu. I-am dat totul, de la muncă până la banul nostru; de la suflet până la viaţa noastră, fără a-i cere nimic. Nu-i cerem nici azi.
      Judecata lui pătimaşă de azi nu ne înjoseşte şi nu ne atinge. Judecata lui de mâine va fi dreaptă şi ne va înălţa. Sunt pregătit să mor, după cum am fost pregătit să sufăr. După cum şi viaţa mea, toată viaţa mea, mai ales în cei patru ani de guvernare, a fost un calvar; a ta, de asemenea, a fost înălţătoare!
      Împrejurările şi oamenii nu ne-au îngăduit să facem binele pe care împreună am dorit cu atâta pasiune să-l facem ţării noastre!
      Suprema voinţă a decis altfel. Am fost un învins, au fost şi alţii... mulţi alţii. După  dreapta judecată, istoria i-a pus la locul lor. Ne va pune şi pe noi”! 
      Timpul acela, a sosit ! Să-l punem, deci, pe Mareşal în rândul celor mai valoroşi Bărbaţi ai Neamului Românesc! Acolo unde-i este locul !
Autor: Alexandru Moraru, istoric-arhivist şi publicist (mun.Chişinău) 

10 comentarii:

 1. La 6 septembrie 1941, într-o scrisoare catre Mihai Antonescu, Ion Antonescu scria:

  „Toti evreii sa fie readusi în lagare, preferabil în cele din Basarabia, fiindca de acolo îi voi împinge în Transnistria, imediat ce ma voi degaja de actualele griji.

  Trebuie sa se înteleaga de toti ca nu este lupta cu slavii, ci cu evreii. Este o lupta pe viata si pe moarte. Ori învingem noi si lumea se va purifica, ori înving ei si devenim sclavii lor.

  Si razboiul, în general, si luptele de la Odessa, în special, au facut cu prisosinta dovada ca Satana este evreul.”

  La 6 octombrie 1941, într-o sedinta a Consiliului de Ministri, Ion Antonescu si-a declarat intentia de a-i deporta „definitiv si total” pe evreii din Basarabia si Bucovina .

  La 14 noiembrie 1941, într-o alta sedinta a Presedintiei Consiliului de Ministri, Ion Antonescu s-a exprimat la modul urmator: „Deocamdata au plecat jidanii de la Iasi. Am destule greutati cu acei pe care i-am dus pe Bug. Numai eu stiu câti au murit pe drum.” În cadrul aceleiasi sedinte a avut loc dialogul (care urmeaza) dintre conducatorul statului Ion Antonescu si generalul Voiculescu, guvernatorul Basarabiei:

  „D. Maresal Antonescu, Conducatorul Statului: Si jidanii ?

  D. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Nu mai exista . Sunt 100 de evrei bolnavi în ghetou, în punctul de trecere pentru evacuatii din Bucovina.

  D. Maresal Antonescu, Conducatorul Statului: Daca nu s-a ordonat evacuarea lor din Bucovina, pe vremea aceasta nu-i mai evacuez.”

  La 13 noiembrie 1941, într-o sedinta a Consiliului de Ministri, Ion Antonescu s-a interesat de represiunea de la Odessa:

  „ D. Maresal Ion Antonescu, Conducatorul Statului : Cu evreii de la Odessa, ceea ce s-a-ntâmplat, s-a-ntâmplat; de acum înainte, sa se puna regula. Represiunea a fost destul de severa?

  D. Prof. Gh. Alexianu, Guvernatorul Transnistriei : A fost, domnule Maresal.

  D. Maresal Ion Antonescu, Conducatorul Statului : Ce întelegi prin „destul de severa”? Dv. sunteti cam milosi cu altii, nu cu neamul românesc.

  D. Prof. Gh. Alexianu, Guvernatorul Transnistriei : A fost foarte severa, domnule Maresal.

  D. Maresal Ion Antonescu, Conducatorul Satului : Am spus sa se împuste câte 200 de evrei pentru fiecare mort si 100 de evrei pentru fiecare ranit. S-a facut asa?

  D. Prof. Gh. Alexianu, Guvernatorul Transnistriei : Au fost si împuscati si spânzurati pe strazile Odessei.

  D. Maresal Antonescu, Conducatorul Statului : Sa faceti asa, pentru ca raspund în fata tarii si a istoriei. Sa vina evrei din America sa ma traga la raspundere!” În aceeasi sedinta, Ion Antonescu a decis ca evreii deportati, fosti pensionari de stat, sa-si piarda pensiile .
  Antonescu a fost un criminal de razboi si a fost impuscat ca ultimul sakal.

  RăspundețiȘtergere
 2. Mareșalul Ion Antonescu, nu a murit, inima lui bate în multe piepturi tinere din Țara Noastră Românească!
  Trăiască Unirea!!!
  Trăiască România Mare!!!

  RăspundețiȘtergere
 3. Un articol interesant şi foarte bine scris, care limpezeşte şi explică multe lucruri. Felicitări autorului pentru efortul depus şi rezultat, precum şi autorului blogului pentru inspiraţia de a prelua materialul.
  Numai de-ar vrea oamenii să citească, nu să emită "păreri de-a gata".

  RăspundețiȘtergere
 4. Multumim pentru aprecieri Eleonora. Vom publica orice articol ce aduce lumina in istoria romanilor si care contribuie la apropierea romanilor de pretudindeni. Vom publica in continuare si alte articole asemanatoare.
  Va asteptam si pe dumneavoastra cu articole interesante pentru a fi publicate pe acest blog.

  Cu multumiri!
  Tribuna Basarabiei

  RăspundețiȘtergere
 5. Pe 2 iunie am postat si eu un clip "omagiu lui Antonescu". O doamna din Israel m-a intrebat despre ce e vorba in acel clip pentru ca la ea nu se deschidea scriind ''This video is not available in your country due to term of use violation''.
  Ciudat sau/si interesant?
  Mi-a placut ce a scris Eleonora: Numai de-ar vrea oamenii să citească, nu să emită "păreri de-a gata". Cati oameni care dau cu "parul" au citit vreo carte despre Ion Antonescu nu sa vorbeasca din cele auzite?

  RăspundețiȘtergere
 6. Pentru asa numitul"patriot"
  Pacat de tine,ca te ascunzi in dosul cuvantului "patriot", iar istoria n-o cunosti! Dute baiatule la Arhiva Nationala a RM,studiaza fondurile arhivistice ale Armate III Romane,
  fondul arhivistic al politiei si jandarmeriei romane si te vei convince,ca comentariul tau sunt niste fraze sioniste razlete,care n-au nimic cu Maresalul.Intreaba-i pe cei care te-au invatat sa scrii asa-de ce Israelul a interzis istoricilor din Romania sa lucreze in arhivele lor ?
  In cazul daca iti este lene,gaseste in biblioteca cartea mea Maresalul Ion Antonescu si Basarabia(Culegere de documente)aparuta la Editura Demiurg din Iasi in 2008.
  Cu siguranta ca vei intelege ca Maresalul nu a fost un criminal,cum scrii tu,ci un Mare Barbat al Neamului romanesc ! Cu regret, dupa ce a fost tradat de Regele Mihai si dat pe mana bolsevicilor(si executat tot la indicatia lor),asa personalitati nu s-au mai nascut pe acest pamant !

  RăspundețiȘtergere
 7. http://www.patriotism.md/?p=1489
  Ia vedeti cum a fost impuscat ca un sakal cumirul vostru

  RăspundețiȘtergere
 8. Al cui patriot esti tu cu limba asta pasarească?

  RăspundețiȘtergere
 9. Cei ce ne-au asuprit si au vrut sa ne desparta si sa ne cucereasca vor cunoaste pedeapsa Lui Dumnezeu.
  Romania este tara aleasa de Dumnezeu. Basarabia este pamant romanesc! Toti romanii trebuie sa fim uniti si sa avem multa credinta in Dumnezeu, vom trece prin momente foarte grele!
  Fiti linistiti, ca judecata Lui Dumnezeu este cea mai aspra si El stie foarte bine cat de atacati si asupriti am fost noi ca popor si stie cine au fost eroii neamului nostru, pentru ca de El au fost trimisi.Niciodata nu ne-a lasat la greu.
  Cititi cartea asta ca sa cunoasteti adevarul http://bisericasecreta.files.wordpress.com/2009/06/dosare-secrete-privind-razboiul-nevazut-al-evreilor-sionisti-cu-romanii.pdf
  Si aveti multa credinta ca Dumnezeu are grija de noi.
  Cititi cartile Georgetei Florea, femeie cu corp de lumina foarte luminos careia ii face comunicari Ingerul de Lumina, Credinta si Coroana si veti vedea acolo tot Adevarul, inclusiv ca Basarabia si Romania vor fi din nou unite!Pregatiti-va pentru ce va veni.
  Doamne ajuta!

  RăspundețiȘtergere
 10. @Anonim iunie 13, 2010 12:51 PM

  Doamne ajuta!

  RăspundețiȘtergere

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro