sâmbătă, 9 octombrie 2010

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA - Partea a 12-a

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 12-a  -
Documentul 52
Nr. 18915    F. URGENT
18 Octombrie 1941
CERCUL RECRUTAR SOROCA
Către,
Poliţia Oraşului Soroca

    Cu onoare înaintăm în copie Ordinul Carpaţi Nr. 48411/B/1941 şi al Comandamentului 4 Teritorial Nr. 91809 din 17 Octombrie 1941 telegrafic, rugându-vă să bine voiţi a ne comunica imediat următoarele date:
a)    Unde se găsesc detaşamente de evrei pe raza judeţului Soroca
b)    Efectivul numeric bărbaţi, femei, copii
c)    Din ce localitate provin
d)    Ce destinaţie sau întrebuinţare are
e)    Dacă se mai găsesc în raza judeţului evrei rezleţi şi motivul pentru care nu s-au internat în lagăr până în prezent.
        Comandantul Serv. Recr Soroca
               Lt Colonel
              (semnătura)

COPIE după Ordinul Comand. 4 Terit. Nr. 91809/1941
    Se transmite mai jos în copie Ordinul Carpaţi 48411/B/1941 pentru executare 1/ Cercurile de Recrutare vor lua imediat în subordine toate detaşamentele de evrei în raza lor luând legătură în acest scop cu autorităţile de resort prefectură de judeţ, Poliţie, Jandarmi.
    2/ Cercurile de recrutare vor raporta de executare până la 20 Octombrie 1941 înaintândun tabel cu toate detaşamentele de evrei de pe teritoriu în care să se arate pentru fiecare detaşament: a/ unde se găseşte detaşament de evrei, b/ efectivul numeric bărbaţi, femei, copii, c/ din ce localitate provin, d/ ce destinaţie sau întrebuinţare.
    Şeful de Stat Major
    Colonel (ss) Caracaş

COPIE după Ordinul Carpaţi Nr. 48411/b/1941
    M.C.G. ordonă ca începând de la primirea prezentului ordin toate detaşamentele de evrei să treacă sub ordinul Comandamentelor Teritoriale şi Cercurile de Recrutare pe raza cărora activează stop indiferent de motivul nici un evreu nu vă părăsi tabăra fără aprobarea Comandamentului Teritorial stop.
    D. O. Şeful Secţiei I-a
    Colonel (ss) Georgescu
L.Ş.             Conform cu originalul
            Şeful Biur I Recr Mobilizare
            Căpitan (semnătura)

Documentul 53
GUVERNAMENTUL BASARABIEI
POLIŢIA DE REŞEDINŢĂ SOROCA
Biroul Poliţiei de Siguranţă
N. 4223 din 2 Noiembrie 1941

Domnului COMANDANT AL LEGIUNEI JANDARMI
Soroca

    Avem onoare a vă înainta pe evreica BECKER FANI de 23 ani, originară din Cernăuţi care a fugit din lagărul de concentrare Mărculeşti şi vă rugăm să binevoiţi a dispune înaintarea sa, sub excortă, susmenţionatului lagăr, confirmându-ne primirea.

      p. ŞEFUL POLIŢIEI
 Comisar de serviciu C. Bogdan
            (semnătura)Documentul 54
ROMÂNIA    Confidenţial
PREFECTURA JUD TIGHINA
Nr. 185
2 Noiembrie 1941
Circulară
Către
Pretura pl. Taraclia

    Motivat de ordinul Guvernământului Basarabiei, Cabinetul Militar Nr. 3579 din 26 Noiembrie, avem onoare a vă transmite mai jos în copie ord. Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Cabinetul Militar Nr. 81 din 6/XI/941, relativ la repatrierea Polonezilor şi Ucrainenilor din Basarabia, pentru ştiinţă şi întocmai executare.

    L.Ş. PREFECT
     (semnătura)

Copie.
    La Nr. 3491 din 30 oct. 1941 C.M.:
    Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă, că Domnul Mareşal Antonescu a pus pe raportul de mai sus următoarea rezoluţie:
1.    „Să fie lăsaţi să plece individual prin Transnistria”
2.    „Să se intervină şi prin Externe la Germani, deşi am mai făcut una. Dacă nu s-a primit, să se primească.”
    Vă rugăm să binevoiţi a dispune executarea dispoziţiunilor Domnului Mareşal Antonescu, cunoscând că s-a intervenit şi la Legaţia Germană prin Ministerul Afacerilor Străine.

    SECRETAR GENERAL AL PREŞEDINŢIEI DE MINIŞTRI
         (SS) Ovidiu Vlădescu
                        Şef. Secţiei Militare
                            Maior (ss) Iamandi
            p. conformitate
            şeful Cancelariei,
            Al. Tapu (semnătura)

Documentul 55
INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE
CHIŞINĂU
Nr. 7297
Anul 1941, Noiembrie 3

Poliţia Soroca

    Conform ordinului Domnului Mareşal ION ANTONESCU, Conducătorul Statului, comunicat cu ordinul nr. 457/c. din 25 octombrie 1941 al Guvernământului Basarabiei, cu privire la situaţia Românilor creştini, basarabeni cu soţii născute din părinţi evrei.
    Cu onoare vi se face cunoscut că se opreşte trimiterea peste Nistru, a acelora cari sunt în această situaţie, cât şi a celora creştinaţi mai demult sau cari au fost cu adevărat buni români.

L.Ş. INSPECTOR REGIONAL,
    (semnătura)
                        ŞEFUL SERV. de SIGUR.
                            C. Cristescu
                            (semnătura)


Documentul 56
ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI SOROCA
Nr. 6648
6 luna Noiembrie 1941
Domnului Şef al Poliţiei Soroca

    Cu onoare vă transmitem, mai jos, în copie ordinul N. 5379/941 al Guvernământului Basarabiei, Subdirecţiunea Contenciosului şi vă rugăm să binevoiţi a ne da urgente relaţiuni asupra situaţiei individelor în cauză.

    L.Ş. PREFECT                    Şeful Cancelariei
     (semnătura)                        (semnătura)

Copie.
    La raportul Dvs. N. 4858/941, referitor la tratamentul ce urmează a fi aplicat soţiei şi copiilor evreului Boico David, internat în lagărul Nr. 5 din Vârtejeni, avem onoare a vă face cunoscut următoarele:
    În principiu, soţia creştină, deasemenea şi copii, dacă atât ei cât şi mama sunt creştini, nu urmează soarta soţului şi tatălui evreu.
    În cazul concret, al situaţiunii soţiei şi copiilor lui David Boico, veţi dispune a se stabili prin acte, emanate de la autorităţile Statului român, dacă soţia şi copii sunt creştini, dovadă că sunt creştini urmând a fi făcută de numiţii, şi dacă se va constata că sunt creştini nu vor fi internaţi în lagăr.

    L.Ş. Guvernator /ss/ General C. Gh. Voiculescu
 Directorul Contenciosului
 (ss) Indescifrabil
 pentru conformitate
 (semnătura)

Documentul 57
ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI SOROCA
Nr. 6855
9 luna Noiembrie 1941
D-lui Poliţai al or. Soroca
    Motivat de adresa N. 19552/941 a Cercului de Recrutare Soroca, cu onoare vă transmitem mai jos, în copie, ordinul M.St.M. N. 17782/941, spre ştiinţă şi conformare.
    L.Ş.        PREFECT                 Şeful Cancelariei
                   (semnătura)                    (semnătura)
Copie
    „Din Ordinul Domnului Mareşal Antonescu este interzisă orice deplasare a evreilor dintr-o localitate în altă, fiecare rămâne în localitatea unde se găseşte.
    Rog dispuneţi ca până la noi ordine să nu se elibereze evreilor nici un fel de permis de circulaţie de către Comandamente Teritoriale şi Comendamentul Militar al Capitalei.”

    Seful Marelui Stat Major
    General /ss/ N. Mazarini.
 Pentru conformitate
 (semnătura)

Documentul 58

Către,
INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE
CHIŞINĂU

    Referindu-ne ordinului D-vs Nr. 9341 din 15 Noiembrie 1941, avem onoare a raporta că evreica Ectareina Lazu, care în realitate se numeşte Hana Ghetroster a fost înaintată Legiunei de Jandarmi Soroca, pentru a fi trimisă la urmă pentru cercetări.
    Numita este originară din com. Năpădeni jud. Bălţi şi venise la Soroca să-şi caute de lucru, pretinzândcă-i căsătorită cu un oarecare Mihail Lazu încă de acum  2 ani la Năpădeni şi că soţul său este concentrat de bolşevici în Rusia.
    După cum ne-a comunicat Primăria Comunei Năpădeni cu adresa Nr. 1697 din 22 decembrie a.c. toate afirmaţiunile susnumitei că este căsătorită cu un român şi că se numeşte Ecaterina Lazu, sunt injuste. Numele ei adevărat după tată este Hana Dorfman, iar după soţ este Hana Ghetroster, care este tot evreu şi-i plecat cu bolşevicii odată cu retragerea lor peste Nistru.

    ŞEFUL POLIŢIEI                ŞEFUL BIR. DE SIG.
    Isar Aurelian                            Ion Racea

(semnătura)

Documentul 59
PARCHETUL TRIBUNALULUI CHILIA
RECHEZITOR
Nr. 8

    Noi, Primul-Procuror al Tribunalului Jud. Chilia
    Văzând că din actele alăturate, adresate în contra numiţilor Andrei Livinschi şi Mihail Savov ambii din Comuna Pavlovca, Jud. Chilia, acte adresate de Postul de Jandarmi Pavlovca, primite pe lângă adresa N. 5524 din 22 Noiembrie 1941, rezultă că sunt indicii suficiente că a comis faptul prevăzut şi pedepsit de   art. 353 Cod penal (incendiu) prin aceea că la începutul lunei Iulie 1941 în timp ce trupele sovietice se retrăgeau din Basarabia au stropit cu petrol şi au dat foc la magazia de cereale a unui german ce s-a repatriat în Germania din Comuna Pavlovca jud. Chilia Satul Demir-Hagi şi cu această ocazie au ars şi circa 8-10 vagoane de orz aflat în acea magazie.
    Văzând art. 224 din Codul de procedură penală Mihai I cerem d-lui Judecător de Instrucţie să binevoiască a proceda la instruirea afacerii, cu concluziuni de arestare, faptul fiind grav şi fiind temeri de dispariţie, susnumiţilor inculpaţi şi martorilor din lucrări.
    Se alătură dosarul lucrărilor adresate de şeful Postului de Jandarmi Pavlovca Jud. Chilia.
    Se înaintează şi inculpaţii.
    Dată la parchetul nostru din Palatul Justiţiei astăzi 24 Noiembrie 1941

    L.Ş. Prim-procuror, delegat,
                  (Remus Tomşa)                    Prim Secretar  
              (semnătura)                      (semnătura)

Documentul 60
N. 834
1941 luna Decembrie 4
Domnule Procuror General,

    În conformitate cu dispoziţiunile art. 195 codul pr. penală, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că Legiunea de Jandarmi Chilia pe lângă adresa N. 6124 din 4 decembrie 1941 ne-a înaintat actele adresate cu privire la individul Babenco Terente Ananei, învinuit că în timpul retragerei bolşevicilor din Basarabia, în seara de 8-9 Iulie 1941, a asistat şi ajutat la incendierea morii lui Iacob Cazacenco din Comuna Caramahmet Jud. Chilia, moară în valoare de circa 6.000.000 lei.
    Contra numitului am deschis acţiune publică pentru faptul de complicitate la delictul de incendiu, prevăzut şi penal de art. 121 c.p. combinat cu art. 353 cod penal şi prin rechezitoriul introductiv N. 10 din acea zi l-am înaintat instruirea afacerei, cu concluziunile noastre de arestare, faptul fiind grav şi fiind teamă de dispariţie şi arestarea fiind în interesul Instrucţiei.
    Tot odată avem onoarea a vă înaninta şi copie de pe rechezitoriul N. 10 din 4 decembrie 1941, emis în cauză.

    L.Ş. Procuror delegat,
    (Remus Tomşa)                        Secretar,
    (semnătura)                                  (semnătura)

Domniei Sale
Domnului Procuror General de pe lângă
Curtea de Apel Chişinău

- VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro