duminică, 22 mai 2011

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA 1942 - Partea a 19 -a


În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 19-a  -

1942
Documentul 92
Biroul Cenzurei Militare
Tabel
De personalul cenzurei aflat prezent la data de 15/4-1942

Nr.
Numele şi Pronumele
Ocupaţia
Serviciul
Membrii familiei
1.
Caponi Anton
Şef. Bir.
3
2.
Constantinescu C.
Cenzor
5
3.
Terescencu Nicolae
4
4.
Deliu Efrem
/
5.
Pascaru Ion
3
6.
Bobeica V.
3
7.
Pleşca Vasile
1
8.
Labaevschi Mihai
/
9.
Codreanu Serg.
1
10.
Socoliuc A.
3
11.
Munteanu Maria
2
12.
Filatov Eugeniu
2
13.
Motelica Ş. Galina
/
14.
Terţiu Maria
2
15.
Zupu Natlia
/

Şeful Bir. Cemz. Milit.
Adm. Cpt. A. Caponi (semnătura)

* * *

Documentul 93
ROMÂNIA
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AL COMUNICAŢIILOR
SECŢIUNEA GENERALĂ A POŞTELOR, TELEGRAFELOR ŞI TELEFOANELOR

Direcţia Poştală, Serv. E.1
Domnului Prefect al judeţului Lăpuşna
Chişinău

           Legaţiunea Elveţiei din Bucureşti ne-a reclamat prin Ministerul Afacerilor Străine că două scrisori recomandate N. 1645 şi 1863, prezentate la Chişinău au fost cenzurate contrariu dispoziţiunilor categorice prin care s-a interzis cenzurarea oricărei trimiteri poştale şi telegrafice aparţinând Corpului Diplomatic, adică Ambasadelor, Legaţiilor, Consulatelor şi Vice Consulatelor.
           Cercetând aceste plicuri pe care vi le trimitem anexate la prezenta se constată, că această abatere a fost săvârşită la Cenzura Chişinău de către Cenzorul N.7.
           Vă rugăm să binevoiţi a identifica acest cenzor şi a dispune imediat înlocuirea lui, comunicându-ne numele şi măsurile luate pentru a le aduce la cunoştinţă Ministerului Afacerilor Străine.

DIRECTOR GENERAL,
COLONEL Gh. Teodorescu
(semnătura)   
Director,
C. Ştefănescu
(semnătura)

* * *

Documentul 94
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
DIRECTORATUL AFACERILOR ADMINISTRATIVE
SERVICIUL Administraţiei Generale

Către
PREFECTURA JUDEŢULUI LĂPUŞNA
Nr. 12393 din 30 aprilie 1942

             La raportul Dvs. Nr. 3420/1942, avem onoare a vă face cunoscut că cenzurarea corespondenţelor poştale, în întreaga Provincie, se execută de Prefecturi în colaborare cu Garnizoanele respective.
             În Chişinău cenzura se execută de Comendamentul Corpului 3 Armată.
             Din informaţiunile date de Biroul 2 al C.3 A. Rezultă că adresa                 Nr. 28796/1942 a Direcţiunii Generale a Poştelor, despre care se vorbeşte în ordinul nostru Nr. 10967 din 11 Aprilie a.c., s-a primit la acel Boriu şi s-a luat cunoştinţă de conţinutul său.

DIRECTOR,
L.Ş. Gh. Gociman
(semnătura)
Şeful Serviciului
V. Stoian
(semnătura)

* * *
Documentul 95
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
DIRECTORATUL AFACERILOR ADMINISTRATIVE
SERVICIUL Administraţiei Generale

DOMNULUI PREFECT AL JUDEŢULUI LĂPUŞNA
Nr.10967 din 11 Aprilie 1942

           Direcţiunea Generală a Poştelor ne face cunoscut, prin adresa Nr. 28796/ 1942, că de la instituirea cenzurei s-a dispus că trimiterile poştale şi telegramele adresate Corpului Diplomatic, adică Ambasadelor, Legaţiilor, Consulatelor şi Viceconsulatelor, nu trebuiesc supuse cenzurei, întrucât sunt scutite de cenzurare.
           Asupra acestei măsuri s-a atras atenţiunea oficiilor P.T.T. în repetate rânduri, iar după cucerirea Basarabiei toate dispoziţiunile de cenzură au fost comunicate şi oficiilor din această Provincie, pentru a se conforma întocmai.
           În ziua de 24 Martie a.c., Domnul Prim Ministru Mihai Antonescu a atras atenţiunea Direcţiunii Generale a Poştelor că primeşte plângeri din partea Legaţiilor că la unele oficii încă se mai cenzurează corespondenţa diplomatică şi că majoritatea acestei corepsondneţe cenzurate este din Basarabia.
           Pentru înlăturarea acestor nereguli, Direcţiunea Generală P.T.T. a dat imediat ordinul circular telegrafic Nr. 153 Cabinet, pentru ca diriginţii de oficii să-l comunice biuroruilor de cenzură respective, spre a se lua măsurile cuvenite de supraveghere.
           Întrucât biurourile de cenzură sunt puse sub controlul Dvs. direct, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a exercita un control cât mai riguros asupra modului cum se cenzurează corespondenţa, spre a nu se mai cenzura trimiterele poştale adresate Corpului Diplomatic, întrucît asemenea nereguli provoacă nemulţumiri şi neajunsuri autorităţilor noastre superioare.

L.Ş. Director
R. Ch. Christea
(semnătura)
Şeful Serviciului
V. Stoian
(semnătura)
Comunicat:
Tuturor Prefecturilor

* * *
Documentul 96
Onor
Ziarelor Basarabia şi Universul
Loco.

           Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a publica în cel mai apropiat număr al ziarului Dvs. că în cadrul activităţii Consiliului de Patronaj şi al operelor sociale Judeţean Lăpuşna, pentru „Ajutorul de Iarnă”, la coloctele din 6 şi 7 Decembrie    (şi 19 Decembrie) 1941, s-au adunat exclusiv de la populaţia rurală din judeţ sumele, productele şi efectele prevăzute în alăturata situaţie.
           Aceste contribuţiuni au fost cu totul binevole, fapt din care tragem concluzia că populaţia judeţului nostru este pe deplin convinsă de imperativul zilelor ce trăim.
           Consiliul de Patronaj şi al Operelor Sociale aduce pe această cale cele mai călduroase mulţumiri tuturor donatorilor din Judeţul Lăpuşna, Chişinău, dat obolul cât de modest, în bani, producte, efecte, etc., cât şi tuturor autorităţilor care s-au străduit pentru obţinerea unor rezultate atât de frumoase care le face cinste.
           Ajutoarele s-au distribuit după criteriile următoare:
           1. Familiilor decedaţilor în război, invalizilor, celor în suferinţă prin mobilizarea susţinătorilor şi familiilor nevoiaşe cu copii mulţi.
           2. În al doilea rând s-au atribuit alimente suficiente la cantinele şcolare, pentru buna lor funcţionare până la sfârşitul anului şcolar.
           3. Banii s-au întrebuinţat de comitetele locale care au luat fiinţă în toate cele 80 de comune rurale din judeţ, în proporţie de 90%, iar restul s-a vărsat la C.E.C. la dispoziţia oficiului ajutorului de iarnă din Bucureşti.

Prefect
Şeful Biroului Ad-tiv al
Consiliului de Patronaj

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro