sâmbătă, 28 mai 2011

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA - Partea a 25 -a


În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 25-a  -

1942

Documentul 122
COPIE
MARELE STAT MAJOR
Secţia II-a
Biroul 2
Nr. 53354
Din 5.III.1942
NOTĂ

            Devizia 8-a raportează:
            În Bucovina şi Bsarabia de Nord, activitatea sectelor religioase este în creştere, prejudiciind interesele statului prin refuzul de a presta munci de folos obştesc, propagandă antireligioasă, antimilitară, etc.
            Până în prezent au fost identificaţi circa 13.000 sectanţi.
            Deşi o mare parte din ei, fac parte din sectele admise de a funcţiona, totuşi pe baza unei dispoziţiuni a Subsecretariatului de Stat al Cultelor prin care se interzice pentru teritoriile foste ocupate – practica sectelor religioase – sectanţii au fost încadraţi în legea pentru reprimarea infracţiunilor care pun în pericol siguranţa statului şi o mare parte din ei au fost deferiţi justiţiei.
            Până în prezent Curtea Marţială Cernăuţi a judecat 180 de sectanţi – pedepsele mergând pînă la 20 ani muncă silnică.
            În prezent se află depuşi în închisorile din Cernăuţi 500 de sectanţi în vederea judecăţii.
            Faţă de această situaţie, Marele Stat Major propune:
            1.Sectanţii care fac parte din elementele armatei să fie constituiţi în detaşamente şi întrebuinţaţi la lucrări de interes militar sau general.
            2.Restul să fie internaţi.
            3.Să se ia măsuri pentru reeducarea şi readucerea lor la credinţa strămoşească.
           
            (Marele Stat Major a intervenit în acest sens la Subsecretariatul de Stat al Cultelor)

                                                              ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR
                                                                                   General (ss) I.Şteflea
                                                                                   L.Ş. (semnătura)

* * *

Documentul 123
COPIE
PREŞIDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Militar – Bir. 2
Nr. 4147/M
Bucureşti 12.III.1942
MARELE STAT MAJOR GENERAL
Cabinet
            La Nota Nr. 53.354 din 5 Martie 1942, cu onoare comunicăm.
            Domnul Mareşal a luat cunoştinţă de raportul Diviziei 8-a, privitor la activitatea sectelor religioase în Bucovina şi Nordul Basarabiei, şi a aprobat propunerile făcute de Marele Stat Major. Cu privire la sectanţii care fac parte din elementele armatei, Domnul Mareşal a dispus ca să fie trecuţi pe front.
            Pentru porpunerile de la punctul 2 şi 3, s-a făcut comunicare Domnului Vice-Preşedinte al Consiliului de Miniştri.

            D.O.
            ŞEFUL CABINETULUI MILITAR
            Colonel (ss) R.Davidescu
                                                              L.Ş. p.Conformitate
                                                                     (semnătura)

* * *
Documentul 124
MARELE STAT MAJOR
Secţia II-a
Biroul Contrainformaţii

Nr. 35668 din 22 Martie 1942
MARELE STAT MAJOR
Secţia II-a

Către
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civilo-Militar pentru
Administrarea Bucovinei,
Basarabiei şi Transnistriei

            Am onoarea a înainta copie de pe Nota Marleui Stat Major Nr. 53354/1942 şi copie de pe oridnul Preşidenţiei Consiliului de Miniştri Nr. 4147/1942, rugându-vă a interveni la Guvernământele Bucovinei şi Basarabiei pentru a dispune executarea propunerilor de la punctul 2 şi 3.
            Marele stat Major a luat măsuri ca sectanţii ce fac parte din elementele armatei să fie trimişi pe front.

            L.Ş. ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR
                     General I.Şteflea
                                                                         Şeful Secţiei II-a
                                                              Lt.Colonel C.Ionescu (semnătura)


* * *

Documentul 125
TELEGRAMĂ

Domniei sale Maresal Ioan Antonescu conducătorul statului român Bucureşti
           Chisinau 2272 – 113 18 8/30, data 18.05.1942
           Domnule Maresal – în numele crestinilor baptisti din cuprinsul comunitatii crestine baptiste din comuna Budesti jud Lapusna satul Bălţata  – cu adanca durere aducem la cunostinta dvstre urmatoarele – suntem opriţi a ne ruga Domnului în case noastre de rugaciune fiind inchisă şi deci cu onoare va rugam domnule Maresal sa binevoiţi a dispune deschiderea caselor de rugaciune din cuprinsul comunitatii noastre pentru ca crestinii baptisti sa poate ruga lui.
           

* * *

Documentul 126
PRETURA PL STEFAN CEL MARE
JUDETUL CAHUL
Nr.89
20 August 1942
CĂTRE
PRIMĂRIILE DIN PLASĂ
           În conformitate cu ordinul Prefecturii Cahul Nr.301/942, vi se trimite mai jos în copie ordinul Guvernământului Basarabiei – Cabinetul Militar Nr. 2150/c din 6 Iulie a.c., spre executare cu posturile de jandarmi la cazuri, iar lunar să raporteze chiar negativ, în cadrul buletinului lunar de evenimente, conform ordinului Nr. 3 din 7 Februarie a.c. confidenţial.

            PRIM PRETOR
L.Ş       (semnătura)

           COPIE
           Cabinetul Militar al Conducătorului Statului, prin ordinul Nr. 6846/942,    ne face cunoscut următoarele:
           Domnul Mareşal fiind informat că întreaga Basarabie şi în special Chişinăul este inundat cu literatura pornografică şi dizolvantă, literatură ce se vinde pe preţuri derizorii cu deosebire tineretului a ordonat:
           - Confiscarea imediată, în toată ţara, a întregii literaturi pornografice.
           - Trimiterea în lagăr imediat a vânzătorilor, autorilor şi tipografilor.
           - Darea lor în judecată, conform legii. Dacă nu este lege, să se facă, în sensul de mai sus.
           - Raport de executare.
           Faţă de cele arătate mai sus, Vă rugăm să daţi ordin organelor Dvs. în subordine, să ia de urgenţă măsurile cuvenite pentru a se aduce la îndeplinire ordinul de mai sus.

            MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
            General de Divizie
                     (ss) C.Z.Vasiliu

* * *

Documentul 127
PREFECTURA JUD.TIGHINA
Nr. 13501
14 Decembrie 1942
Către
PRETURA PLASEI COMRAT
           Avem onoare a vă transmite, mai jos în copie, oferta D-lui Ion Pantazi, artist sculptor, autor de numeroase monumente, pentru cunoştinţă.
           L.Ş.
                     ŞEFUL CANCELARIEI
                   Pretor  C.Nastase (semnătura)
                                                                                   Şeful Bir.Ad-tiv
                                                                              A.Coşciug (semnătura)

Copie:
30 Noimebrie 1942
Domnule Prefect,
           Subsemnatul Ion Pantazi, artist sculptor, autor de numeroase monumente în cuprinsul ţării, expozant şi premiat de multe ori – am onoare a vă comunica că, execut artistic orice monument public, busturi şi monumente ale voievozilor şi regilor, ale figurilor ilustre ale neamului, trecute în istorie, etc., în bronz, marmoră, piatră, granit, inclusiv soclurile respective, cum şi monumente funerare în cimitire.
           Organizarea expoziţiei de orice natură, pe judeţe şi regiuni, etc.
           În această calitate, îmi permit, Domnule Prefect, a oferi serviciile mele în judeţul Dvs. posedând în acelaşi timp garanţie morală şi materială.
           Primiţi Vă rog asigurarea deosebitei mele stime.
                     (ss) Ion Pantazi
                               p.conformitate: (semnătura)


* * *
Documentul 128
PREFECTURA JUD. TIGHINA
Nr. 10352
1 Septembrie 1942
Către
PRETURA PLASEI COMRAT
           Cu onoare, trimitem, mai jos, în copie, ordinul Secretariatului General al Guvernământului, cu Nr. 2813/1942, cu rugămintea să binevoiţi a lua măsuri pentru înlăturarea, selectarea şi trimiterea obiectelor bisericeşti de valoare istorico-arheologică la Protopopiatul Tighina, cel târziu până la data de 10 Septembrie a.c.
           Protopopiatul Tighina va supune obiectele trimise aprecierii Comisiunii judeţene a Expoziţiei, care se va pronunţa, după care operaţiune obiectele selectate se vor trimite la Chişinău.
           Rugăm a respecta termenul dat.
           L.Ş.
                     Şeful Cancelariei
                     Pretor C.Năstase (semnătura)

Copie:
           La data de 27 Septembrie a.c., cu un fast deosebit, se va face, în cadrul serbărilor Desrobirii şi inaugurarea Muzeului Bisericesc înfiinţat în imobilul fost sediu al primului Mitropolit al Basarabiei Gavriil Bănulescu, restaurat de Guvernământ.
           În scopul înzestrării acestui Muzeu, vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri pentru a se aduna toate obiectele de valoare istorico-arheologică de la bisericele şi mănăstirile din judeţul Dvs. şi pentru a se transporta în timp util la Chişinău.
           Trimiterea se va face pe adresa: Muzeul Bisericesc, biserica Soborul Vechi, str. Petre Rareş, Chişinău.
           Pentru obiectele ce va primi, Muzeul va avea un registru de intrare şi va da chitanţe de primire.
           Toate obiectele trimise pentru Muzeu vor purta un scurt istoric şi indicaţiuni asupra utlimului proprietar.
           Donatorii vor reţine câte o copie sau fotografie, indicând pe ea că originalul se află depus la Muzeul Bisericesc din Chişinău.
           GUVERNATORUL PROVINCIEI BASARABIA
           General (ss) C.Gh. Voiculescu
           p.conforimtate:
                     Şeful Bir.Ad-tiv A.Coşciug (semnătura)

* * *
Documentul 129
8 Mai 1942
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
DIRECŢIA PERSONALULUI
           La Nr. 236/942
           Avem onoare a vă comunica, că Dl Mareşal Ion Antonescu a ordonat ca Prefecţii militari activi din Transnistria, Basarabia şi Bucovina să nu fie înlocuiţi.
           SECRETAR GENERAL AL
PREŞIDENŢIEI CONSILIULUI DE
           MINIŞTRI
                     Ovidiu Vlădescu
                                                    Secretarul Cabinetului
                                                    Maior Stelian Iamandi

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro