duminică, 20 noiembrie 2011

ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 38 -a

În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 38-a  -

1943
Documentul 169
NOTA

            În cursul lunei Iunie 1943, au fost aduşi în judeţul Moghilev circa 200 familii de moldoveni din ţinutul Cuban şi circa 300 familii moldoveni din Crimeia.
            Aceştia susţin că la plecare li s-a promis că vor fi aduşi în Basarabia, unde vor primi de toate, ajunşi însă în judeţul Moghilev nu li s-a dat aproape nimic.
            Foarte mulţi din ei sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi privesc cu îngrijorare la iarna care se apropie şi care-i va găsi fără îmbrăcăminte şi hrană.
            Din aceste cauze sunt foarte nemulţumiţi şi umblă cu cereri şi plângeri pe la toate autorităţile.
            Faptul că aceştia îşi manifestă nemulţumirile chiar în public are o influenţă nefastă asupra localnicilor, constituind în acelaş timp un motiv în plus pentru propaganda comunistă.

* * *

Documentul 170
Traducere
DOMNIEI-SALE
DOMNULUI
CONDUCĂTOR AL NEAMULUI ROMÂNESC
 MAREŞAL ANTONESCU
De la evacuaţii moldoveni din Cuban
CERERE

            Noi, moldovenii, locuitorii din Cuban, în timpul de faţă evacuaţi, pentru a fi duşi în Basarabia, timp de un an de zile am fost în zona de război.
            Comandamentul românesc din zonă ne-a promis că din Ordinul Guvernului Român, ne va evacua în Basarabia pe toţi moldovenii.
            În număr de 200 familii, ne-a ridicat pe data de 1 Iunie 1943, timp de o lună de zile am venit pe drum şi ne-a adus, în oraşul Moghilev în loc de Basarabia.
            Iată este o lună de zile de când stăm în oraşul Moghilev, în lagăr câte 4-5 familii la un loc.
            De pe locul de unde am plecat, conducătorii noştri româneşti, ne-au promis că ne transportă în Basarabia, unde ni se va da de toate, case şi altele, întrucât noi am lăsat pentru armată semănături, animale, păsări, pâine, case şi lucrurile care au fost proprietatea noastră.
            Pentru care Vă rugăm Domnule Mareşal, să ascultaţi plângerea noastră, a moldovenilor din Cuban, supuşi Ordinilor Domniei-Voastre, pentru a lua în consideraţie şi a da un ordin pentru plecarea noastră în Basarabia, la rudele noastre, căci timp de 25 ani, de când aşteptăm mila Domniei Voastre, pentru a putea trece în Basarabia de la raiul sovietic din Caucaz, ţinutul Cuban.
            Dar în timpul de faţă ne-a adus în Moghilev, unde nu poţi umbla din cauza evreilor şi încă trăim în lagăre câte 4-5 familii la un loc.
            Iată vine iarna şi noi am vândut totul până la o sfoară şi umblăm goi şi desculţi. Se vede în ce situaţie suntem.
            Nouă moldovenilor ni s-a promis când am plecat, că în cel mult 10 zile vom fi în Basarabia, dar se vede că noi am fost înşelaţi şi acum ne zbatem fără căpătâiu.
            Încă odată Vă rugăm Domnule Mareşal, desrobitorul poporului românesc de sub iadul sovietic din Caucaz, ţinutul Cuban, să dispuneţi ca noi moldovenii      să putem pleca în iubita şi ruda noastră Basarabia, unde tot timpul vom fi credincioşi şi recunoscători, vom îndeplini toate cerinţele statului, după ce ni se va da cele cerute.
            Aşteptăm rezultatul răspunsului Domniei Voastre în oraşul Moghilev, lagărul de evacuaţi.
             29 Iulie 1943
                                                                        Împuterniciţii Moldovenilor evacuaţi:
                                                                                                1.ss) Ghenganea
                                                                                                2. ss) Dodu
                                                                                                3. ss) Morariu
                                                                                                4. ss) Indiscifrabil
                                                                                                5) ss) Cempel
             Pentru conformitate,
             Locotenent,    A.Munteanu (semnătura)

* * *

Documentul 171
Traducere
CONDUCĂTORULUI AL NEAMULUI ROMÂNESC
 MAREŞAL ANTONESCU
De la evacuaţii din Crimeia, de
Origine etnică română
CERERE
            În conformitate cu ordinul din 26 Mai 1943, pentru evacuarea din Crimeia în România, a tuturor locuitorilor de origine etnică română.
            Trecând prin comisiunea specială din Crimeia, pentru evacuarea noastră în România, am plecat din Crimeia la 10 Iunie 1943 şi în loc de România sau Basarabia, ne găsim în Moghilev Podolsc în foarte mari greutăţi de trai.
            Iată mai bine de o lună de zile, de când nu ştim ce va fi cu noi mai departe.
            Se apropie iarna şi noi nu suntem aprovizionţai cu alimentele necesare. Semănăturile şi casele noastre au rămas în Crimeia.
            Am ajuns astăzi că nu putem pregăti mâncare caldă, neavând combustibil de foc. Pentru a ne putea procura producetle necesare, trebuie să vindem ultimele haine.
            Mulţi dintre noi nu au pentru iarnă îmbrăcăminte călduroasă şi încălţăminte.
            Nu avem lucru după specialitate, iar pentru ţărani nu sunt nici locuinţe.
            La comisie ni s-a promis că ni se va da case, pământ şi lucru după specialitate, dar în timpul de faţă nimic nu avem şi nimeni nu se uită la întrebările şi ceririle noastre.
            Rezultatul este că ne găsim într-o situaţie fără nici o speranţă. Pentru aceasta Vă rugăm pe Domnia Voastră, Conducătorul nostru şi oblăduitorul neamului românesc, să dispuneţi ca să trecem în Basarabia, la rudele părinţilor noştri, pe pământul neamului nostru, care ne-a fost promis de Comisiunea Românească de la Comandamentul din Crimeia.
            Cererea de faţă este scrisă în numele tuturor evacuaţilor locuitori din Crimeia, care se află în oraşul Moghilev.
            De toţi noi suntem în oraş şi în judeţ, 300 familii de evacuaţi, care avem presimţirea că am fost înşelaţi şi nu o să mai vedem rudele noastre.
            Domnule Mareşal, noi cu toţi evacuaţii, aşteptăm răspunsul dreptăţii Domniei-Voastre, care o să rezolve soarta noastră viitoare.

             29 Iulie 1943                          Semnături pentru:
                                                                                    ss) Indiscifrabil
                                                                                    ss) Indiscifrabil
                                                                                    ss) Cimpoi
                                                                                    ss) Filipoi
Pentru conformitate,
Locotenent, A Munteanu (semnătura)

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro