luni, 21 noiembrie 2011

ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 39 -a


În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 39-a  -

1943
Documentul 172
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIGHINA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
Nr. 3230
1943 Luna Iunie Ziua 2
Către,
Primăria comunei Varniţa şi Gârbovăţ
            Conform ordinului Prefecturii jud.Tighina Nr. 3850/943, binevoiţi a lua măsuri pentru sărbătorirea zilei Eroilor în ziua de 3 Iunie, potrivit următorului program:
            1) După terminarea slujbei religioase în biserică, credincioşii împreună cu autorităţile civile şi militare, şcolile cu învăţătorii şi părinţii copiilor, în frunte cu clerul, cruci şi prapore vor porni în procesiune la troiţă de pe şoseaua Naţională Tighina-Chişinău, unde se va oficia un parastas pentru odihna sufletelor celor          4 eroi înmormântaţi la troiţă, cel mai târziu la ora 11.00. În timpul când se va cânta imnul sacru toată lumea va îngenunchia într-o atitudine de complectă reculegere şi va înceta orice activitate. La parastas vom asista şi noi.
            2) După terminarea solemnităţii la troiţă, asistenţii pornesc în procesiune spre comună, unde se va oficia parastasul la mormântul eroilor înmormântaţi în cimitirul comunei, după acelaşi program.
            3) Luaţi măsuri pentru colivă, flori şi coroane, care se vor aşeza pe mormintele eroilor după cuvântarea preotului.
            4) Dacă vremea este rea să suprimă parastasul de la troiţă.

             L.Ş.    PRIM-PRETOR,
                                    G.Radoveanu (semnătura)
* * *


Documentul 173
ROMÂNIA
PROTOPOPIA
Jud.Tighina
1943 luna Iunie ziua 1
Nr. 1261

Priveşte:
Reconstrucţia bisericii
Din parohia Varniţa
DOMNULE PRIM-PRETOR,

             Profund respectuos, Vă rugăm să binevoiţi a dispune că D-l Inginer tehnic al Plăşii Tighina să pună viza pe Divizul estimativ pentru executarea picturii în ulei a bisericii din com.Varniţa, jud. Tighina.
             Totodată Vă rugăm călduros să interveniţi pe lângă Onor Guvernământul Basarabiei ca această parohie să primească ajutorul solicitat.
            
             L.Ş.    PROTOIEREU           (semnătura)
                                                                                                Secretar
                                                                                             (semnătura)

             D-sale
             Domnului Prim Pretor al Plăşii Tighina

* * *
Documentul 174
ROMÂNIA
PROTOPOPIA
Jud.Tighina
1943 luna Februarie ziua 6
Nr. 295

Priveşte:
Pomenirea Eroilor
Căzuţi la Stalingrad
DOMNULE PRIM-PRETOR,

             Motivat de ordinul Nr. 1838 din 6 Februarie c. Al Onor Prefecturei judeţului Tighina,
             Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba şi dispune transmiterea pe cale telefonică, cât de urgent posibil, a următorului ordin, tuturor parohiilor din Plasă:


             „În conformitate cu ordinul Domnului Mareşal Ion Antonescu, Duminică 7 Februarie c., la ora 11.00 se va oficia Parastas în biserică, în faţa autorităţilor civile şi militare, pentru pomenirea Eroilor căzuţi la Stalingrad”.
                        L.Ş.     PROTOIEREU
                        (semnătura)
             D-sale
             Domnului Prim Pretor al Plăşii Tighina

* * *

Documentul 175
Telefonic
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
Nr. 2620
14 Mai 1943
Către,
Primăria comunei
Ţânţăreni – 15 Mai
Bulboaca – 16 Mai
Gârbovăţ – 17 Mai
Fârlădeni – 18 Mai
Chiţcani – 19 Mai
I.G.Duca – 20 Mai
             Vi se face cunoscut că în vederea intensificării propagandei religioase şi naţionale, cât şi pentru lămurirea poporului asupra împrejurărilor actuale, va sosi în acea comună în ziua de....Mai 1943 echipa misionară a Mitropoliei Chişinăului, condusă de P.C. Preot Vasile Prisăcaru, inspector misionar. Cu această ocaziune vor fi prezentate filmele:
-      „Războiul Sfânt”;
-      „Viaţa şi Patimile Domnului nostru Isus Hristos”.
             Vă rog luaţi măsuri ca echipa să fie cazată în bune condiţiuni şi să se amenajeze o sală încăpătoare pentru adunarea poporului şi proiecţiunii cinematografice, în unire cu preotul paroh.
             Dacă vremea va fi bună adunarea şi proiecţiunile vor avea loc sub cerul liber.
             Luaţi contact cu postul de jandarmi, pentru menţinerea ordinei şi anunţarea populaţiei.
             Vor lua parte toţi funcţionarii din comună, care sunt obligaţi să dea tot sprijinul acestei acţiuni.

             PRIM-PRETOR,
                        G.Radoveanu
                                                            Şeful Cancelariei,
                                                                        Al.Potângă

* * *

Documentul 176

TABLOU
de bisericile-Monumente istorice din judeţul Tighina şi
construite înaninte de anul 1850

Nr.
Crt.
Denumirea parohiei
Anul construcţiei
Observaţiuni
1.
Căuşeni-Nouă
S. XVI.

2.
Gura-Galbenă
1797

3.
Heamâna
1804

4.
Ţânţăreni
1804

5.
Copanca (I.Gh.Duca)
1807

6.
Căinari
1805

7.
Caşcalia
1810

8.
Zaim
1815

9.
Popeasca
1811

10.
Cioburciu
1818

11.
Gradiştea
1819

12.
Bacdealia
1813

13.
Hadjimus
1820

14.
Roşcani
1820

15.
Cârnăţeni
1821

16.
Tanatari
1822

17.
Tighina-Catedrala
1825

18.
Gangura
1826

19.
Manzâr
1828

20.
Fărladeni
1838

21.
Tvardiţa
1842

22.
Ceaga
1845

23.
Chircăieşti
1847

24.
Taraclia
1848

25.
Căuşeni-Vechi
1829


             Referent Statistic
                        (semnătura)

* * *
Documentul 177
TABLOU
De bisericile cerc.I jud. Tighina, considerate monumente istorice şi
Construite înaninte de anul 1850

Nr.
Crt.
Denumirea parohiei
Hramul sau patronul bisericii
Anul construcţiei
Observaţii
1.
Catedrala or.Tighina
Schimbarea la faţă
1825
2.
Parohia Cârnăţeni
Sf. Arhanghel Mihail
1821
3.
Parohia Căuşenii Noi
Biserica veche Adormirea Maicii Domnului
s. XVI
4.
Parohia Căuşenii Vechi
Sf.Imp.Const. şi Elena
1829
5.
Parohia Cioburcii
Sf.Ierarh Nicolae
1818
6.
Parohia Copanca
Adorm.Maicii Domnului
1807
7.
Parohia Chircăieşti
Sf.Arh.Mihail
1847
8.
Parohia Farladeni
Sf.Ierarh Nicolae
1838
9.
Parohia Geamăna
Sf.Mare Mucenic Gheorghe
1804
10.
Parohia Hagimus
Sf. Arh.Mihail
1820
11.
Parohia Popeasca
Sf.Ierar Nicolae
1811
12.
Parohia Râşcani
Sf. Muceniţă Varvara
1820
13.
Parohia Tanaari
Adorm.Maicii Domnului
1822
14.
Parohia Ţânţăreni
Sf. Arhanghel Mihail
1804

             Pentru conformitate:
             L.Ş.    Protopop         (semnătura)

* * *
Documentul 178

TABLOU
Bisericilor-Monumente Istorice din cuprinsul Cerc.2 Jud.Tighina

Nr.
Crt.
Denumirea
Parohiei
Anul
constituirii
De cine a fost construită
Observaţuni
1.
Baccealia
1813
Paroheni
2.
Cainari
1806
Paroheni
3.
Caşcalia
1810
Paroheni
4.
Gangura
1828
Marele Proprietar Dum.Crupenschi
5.
Gura-Galbenă I
1797
Paroheni
6.
Manzâri
1828
Contesa Roxandra Ridling
7.
Zaim
1815
Locuitor din Zaim Alex.Braguţa
8.
Ceaga
1845
Princepele Petru Hristian Vitghenştein
9.
Taraclia
1848
Parohenii din com.Taraclia şi Baimaclia

L.Ş.       PROTOPOP Ic.St.N.Balboceanu
(semnătura)
* * *

Documentul 179
COPIE,
de pe adresa Ministerului Apărării Naţionale,
Cabinetul Ministrului Nr. 21853 din 2 Iulie 1942,
Înregistrată la C.B.B.T. sub Nr. 8300/1943

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul BBT

            Am onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
            1) Domnul Mareşal Antonescu a orodnat Ministerului Apărării Naţionale  să înainteze o situaţie a tuturor ostaşilor din Basarabia şi Bucovina de Nord care la ocuparea temporară a provinciilor respective, au rămas în ţară.
            2) Lucrarea fiind înaintată, Domnul Mareşal a hotărât următoarele:
            „Să se facă o medalie specială”.
            - Să fie trataţi cu precădere la împroprietărire.
            - Să fie întrebuinţaţi în slujbe şi ajutaţi în comerţ.
            3) Ca urmare s-au luat următoarele măsuri:
            a) Prin Subsecretariatul de Stat al Înzestrării se va confecţiona medalia al cărui model va fi supus spre aprobare Domnului Mareşal.
            b) Marele Stat Major va întocmi tabele nominale pe provincii şi judeţe care vor fi trimise:
            -Ministerului Agriculturii şi Domeniilor,
            -Guvernământului Basarabiei
            -Guvernământului Bucovinei
pentru a întocmi lucrările necesare.
            c) Ministerul Apărării Naţionale este însă de părere că această chestiune în ansamblul ei să fie trecută asupra Guvernămintelor respective care să se ocupe de realizarea întocmai a dispoziţiunilor date de Domnul Mareşal.
            Ministerul Apărării Naţionale a făcut cunoscut hotărîrea luată Guvernămintelor şi Ministerului Agriculturei şi Domeniilor.

             SECRETAR GENERAL AL M.A.N.
                        General
               (ss) V.Davidescu
                                                                        p.conf.
                                                                        ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
                                                                        Maior Ştefan Rădulescu

* * *
Documentul 180
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
 Cabinetul Guvernatorului
 Nr. 205
 1943, Aprilie 21

            În ziua de 28 Martie 1943, Domnul Mareşal Conducător a inspectat:
            Şcoala Agricolă Cricova şi comuna Ciopleni, ambele în judeţul Lăpuşna.
            Constatările făcute şi dispoziţiunile date de Domnul Mareşal cu ocaziunea acestor inspecţii sunt următoarele.

 La şcoala Agricolă Cricova

            Curăţenia şi ordinea trebuie să domnească peste tot, căci numai astfel vom putea ridica Neamul şi viaţa. După felul cum iubeşte curăţenia se poate constata evoluţia sau regresul unei naţiuni.
            La şcolile de agricultură, în dormitoare, să se facă cuiere cu piedestale pentru fiecare elev, unde să-şi aşeze, noaptea hainele. Nu să le pună sub cap, pe pat.
            Odihna bună, în aşternut curat, cameră aerisită, temperatura normală, etc., face tot atât de mult, cât şi o masă bună.
            Să se evite risipa. Orice resturi pot fi bune la ceva. Chiar la foc pentru încălzit. La noi se risipeşte prea mult şi se desconsideră resturile, care aproape fără excepţii pot fi de folos. Chiar cenuşa serveşte la îngrăşarea pământului cu materii minerale.
            Elevii şcolilor de agricultură să ştie toţi conducerea tractorului şi a maşinilor agricole, ca şi lucrările din atelierele de textile, lemnărie, fierărie, potcovărie.
            Să lucreze efectiv în aceste atelierele şi să cunoască meseria.
            La economate, vasele să fie aşezate pe poliţe, butoaiele etc., pe piedestale, în ordine, totul curat, etichetat.
            Mobilierul renovat şi modificat. Simplu, fără înflorituri, care sunt depozite de praf. Dulapurile înalte numai cât omul, pentru a se putea folosi uşor.
            Îngrijirea vitelor şi a inventarului să fie mai atentă.
            În străinătate, un tractor poate fi bun 4-5 ani şi mai mult, iar la noi, în 2 ani, devine fier vechi.
            Curăţirea vitelor şi curăţenia – higiena- grajdului, fac tot atât, cât furajul. Vitele se duc în grajd curate, pe aşternut proaspăt curat, iar hrana nu se trânteşte pe jos pentru a o servi gata murdărită.

COMUNA CIOPLENI
În curţile şi locuinţele sătenilor

            Domnul Mareşal a vizitat casele a 2 locuitori din satul Ciopleni şi 2 case din satul Hruşeva.
            Curăţenia şi hrana locuitorilor – mulţumitoare.
            Locuinţele nu sunt, însă aerisite.
            Sătenii trebuiesc îndrumaţi să-şi deschidă zilnic ferestrele pentru aerisirea încăperilor.
            Deasemenea, să fie îndrumaţi pentru a ţine în stare de mai multă curăţenie şi mai bună îngrijire dependinţele caselor pivneţele, coteţele, grajdurile.
            Starea de curăţenie a vitelor, deasemenea, lasă de dorit.
            Împrejmuirile, grajdurile, trebuiesc întărite şi reparate.
            Depozitarea furajelor nu se face în condiţiuni, care să asigure o bună observare şi un economicos  consum al lor.
            Se impune, deci, îndreptarea acestor stări de lucruri, prin sfaturi, care să fie date de notar, primar, învăţători, şeful postului de jandarmi şi intelectualii satului.
            Locuinţele şi gospodăriile acestor fruntaşi şi intelectuali vor fi îndrumarea vie şi exemplul pentru ceilalţi săteni.
            Biserica din satul Hruşeva plină de ienoriaşi, Preotul Paroh oficiind serviciul Sf. Liturghii.
            Construită din anul 1690, această biserică este un monument istoric.
            Se cere a fi radical reparată.
            Comisiunea monumentelor istorice îşi va da avizul în vederea acestor reparaţiuni.
            Primăria a intervenit în acest sens.
            Postul de jandarmi – curtea şi localul – în perfectă stare de curăţenie.
            Şcoala din Ciopleni găsită înlăuntru, într-o exemplară stare de curăţenie, dar are nevoie de serioase reparaţiuni în exterior. În acest scop, s-a adus şi depozitat, în timpul iernii, materialul necesar.
            Mobilierul şi materialul didactic – suficient şi bine înteţinut.
            Cele trei săli de clasă – încăpătoare, luminoase, curate.
            Colţul pios – în fiecare clasă – bine orânduite şi frumos împodobit.
            Sânt, deasemeni, cu pricepere şi îngrijire organizate farmacia şcolară, cooperativa, muzeul şi expoziţia obiectelor din atelierul şcolar.
            Cantina şcolii – bine înzestrată cu veselă.
            Se serveşte zilnic mâncare caldă la un număr de 35 elevi.
            Este nevoie să se majoreze numărul elevilor la 50.
            Deasemenea elevilor, admişi la cantină, se face prin recomandarea Consiliului de Primărie şi avizul directorului şcolii.
            Registrele de alimente, consumate şi aflate în depozit, sunt ţinute în regulă.
            Cantinele din comună au o singură conducere, ceea ce simplifică operaţiunile şi asigură o bună funcţionare.
            Cancelaria şcolii, locuinţa directorului şi dependenţe, sunt întreţinute foarte curat.
            Pe lângă şcoală, funcţionează un atelier comunal, organizat în bune condiţiuni, având 4 secţii pentru băieţi şi 4 secţii pentru fete.
            Sculele necesare pentru fiecare au fost donate de primar, iar acele de lemnărie – de maistrul lemnar.
            Maiştrii şi maestrele sunt plătiţi din bugetul Provinciei, fiind recrutaţi dintre localnici.
            Atelierul este frecventat de elevii cursului supraprimar şi de locuitorii adulţi.
            Cooperativa este aprovizionată cu mărfurile necesare.
            s-a vândut între altele 800 kgr. Sodă caustică pentru fabricarea săpunului de însăşi săteni.
            Cooperativa este aprovizionată cu zahăr şi petrol.
            Localul cooperativei – curat întreţinut; este însă, nu îndeajuns de încăpător.

La Primărie
            Curăţenie, ordine.
            Prezenţi: primarul, notarul, secretarul, casierul comunal şi agentul veterinar.
            Din examinarea registrului de intrare şi ieşire, se constată că, în ultimul timp, media hârtiilor intrate este de 7 pe zi.
            Pentru difuzarea dispoziţiunilor din ordinile circulare, a căror executare priveşte toţi funcţionarii din cuprinsul comunei, notarul comunei a scos copii, în numărul corespunzător de exemplare şi le-a trimis prin curier celor chemaţi a-l executa.
            Această modalitate nu este cea mai indicată şi nu contribuie la simplificarea birocrtaismului.
            Procedeul de urmat era acela de a se nota, pe marginea ordinului, persoanele chemate a-l executa în părţile privitoare şi a se trimite acest ordin la domiciliul celor vizaţi pentru a lua cunoştinţă.
            Fiecare îşi scoate copie sau reţine în memorie ceea ce are de executat.
            S-a mai constatat, că unele ordine se difuzează şi se primesc târziu, fără ca să-şi mai poată produce vre-un efect.
            Astfel, s-a primit la primărie, abia în ziua de 23 Martie a.c., comunicarea Ocolului Agricol, prin care primăria este invitată să aducă la cunoştinţa sătenilor că se pot adresa la Camera Agricolă din Chişinău pentru verificarea germinaţiei seminţelor.
            La data, când s-a primit această înştiinţare, desfăşurarea campaniei de însămânţări era începută.
            Verificarea germinaţiei seminţelor trebuia să se facă cel puţin cu o lună mai înainte.
            În genere, corespondenţa sosită la această primărie, se execută promt şi se păstrează în ordine.
            Numărul dosarelor s-a micşorat de la 60 – câte au fost în anul trecut, la 20.
            Se va continua, cu măsuri practice, pentru reducerea formelor birocratice şi greoaie.
            Se va întrebuinţa, cât mai frecvent, telefonul, ca modalitatea cea mai rapidă şi civilizată de comunicare.
            Se stabileşte ca principiu, că simplificarea se va face pe baza de încredere, de jos în sus şi de sus în jos.
            Graficele, întocmite pe sectoare de activitate, sunt ţinute la zi.
            Felul cum sunt expuse diferite date prin aceste grafice este simplu, lămurit, edificator.
            Graficele inspecţiilor – întocmit conform instrucţiunilor.
            În ceea ce priveşte însăşi inspecţiile, procesele-verbale de efectuarea acestora, - Domnul Mareşal a hotărât că acestea să fie redactate pe scurt, concis, fără a se întrebuinţa banalul formelor: „noi......având în vedere..... constatăm...... drept care am încheiat”......etc.
            Prim-pretorii fiind organe de control, dar şi de îndrumare, poate mai mult chiar de îndrumare, nu se pot reţine timp prea îndelungat într-o singură localitate.
            De aceea, ei vor sesiza numai câteva probleme într-o comună şi, în măsura timpului disponibil vor ataca restul problemelor în celelalte comune din plasă, astfel, ca prin rotaţie, nici o chestiune să nu fie omisă, înlăuntrul unui trimestru.
            Se vor arăta precis constatările şi dispoziţiunile date; se va controla executarea dispoziţiunilor anterioare.
            La fiecare proces-verbal din condica de inspecţii se va lăsa liberă o rubrică în lungul paginii, unde se va putea nota, la o a 2-a inspecţie, rezultatul controlului executării măsurilor luate.
            În genere – procesul-verbal să fie o sinteză şi un ghid, îndrumări scurte şi categorice, nu expunerea unor situaţii cunoscute sau cu caracter teoretic.
            Acestea fiind constatările şi dispoziţiunile Domnului Mareşal Conducător, vă rugăm să binevoiţi a lua în totul cunoştinţă de conţinut şi a vă conforma.
            În activitatea Dvs. zilnică, veţi îngriji, anume, ca hotărârile şi perceptele Domnului Mareşal, rostite ca urmarea celor ce a constatat personal în Provincie,     - pusă sub directa sa conducere, - să fie însuşite, trăite şi aplicate cu sfinţenie de la cel mai mic până la cel mai mare dintre slujbaşii Basarabiei.

             GUVERNATORUL BASARABIEI
             General de Divizie
                                                O.Stavrat (semnătura)

Comunicat:
Corpului de Control Ad-tiv – 1
Circumscripţiilor de Control Ad-tiv – 1-4
Oficiul de Studii, Documentare şi Statistică – 1
Prefecturilor – 1-9
Preturilor – 1-37
Primăriilor de toate categoriile

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro