miercuri, 23 noiembrie 2011

ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 41 -a GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI


În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 41-a  -

1943

Documentul 183
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Cabinet
Nr. 365 din 25 Iunie 1943
Confidenţial
Cuprinde:
Constatările şi dispozţiţiunile
făcute cu ocazia inspecţiunilor
făcute în judeţele Cetatea-Albă,
Ismail şi Chilia, în zilele de
15, 16 şi 17 Iunie crt.

            Se trimite mai jos, constatările şi dispoziţiunile date cu ocaziunea inspecţiunilor făcute în judeţele Cetatea-Albă, Chilia şi Ismail, în zilele de 15, 16 şi 17 iunie crt.
            Directoratul Afacerilor Administrative va trimite, în extras, tuturor organelor administrative inspectate, constatările făcute şi dispoziţiunile date.
            La fel, celelalte Directorate, organelor respective subordonate.
            Se vor lua imediat măsuri de îndreptare, a celor găsite în defect.
            Se va raporta, la termenele fixate, pentru executarea dispoziţiunilor date.
            Pentru dispoziţiunile cărora nu li s-a fixat termen, se va raporta de confirmare şi executare, pînă la 5 Iulie crt.
            Se va raporta de primirea prezentului ordin.

1. Traseu Volintiri-Cetatea-Albă
a) Comuna Volintiri, murdară şi lipsită de orice gospodărie.
b) Pe traseul Volintiri-Cazaci-Cetatea-Albă, satele neângrijite şi murdare. Drumurile cu rigolele nefăcute şi cu zonele pline de buruiene.
c) Se vor aplica sancţiuni prim-pretorului plăşii şi primarului comunei Volintiri.
Se va atrage atenţiunea prim-pretorului plăşii Liman.

2. Aeroportul Cetatea-Albă
Comandant: Cpt. Becu Florin
a) Aeroportul nu avea un drum bun de acces de la şosea. S-au luat imediat măsuri şi s-a amenajat unul din drumurile existente.
b) S-au luat măsuri pentru strângerea dărâmâturilor de la intrarea pe aeroport.
c) S-a aprobat lei 2.000 subvenţie, pentru vopsirea barăcilor de la aeroport.
d) Pomii de pe teritoriul urban dinspre aeroport, nevăruiţi.

3. Spitalul militar Cetatea-Albă
a) Spitalul este în reparaţie.
b) S-au luat măsuri şi s-au dat dispoziţiuni pentru a se vărui împrejmuirea de zid şi faţada.

4. Cimitirul oraşului şi cimitirul eroilor
Cetatea-Albă
a) Complect neângrijit. Murdar şi plin de bălării. Este o adevărată mizerie.
            Primarul oraşului va lua imediat măsuri.
b) Capela cimitirului cu igrasie, cu tencuială căzută şi nevăruită.

5. Biserica catedrală Cetatea-Albă
a) Grădina neângrijită. Băncile din grădină stricate şi urâte. Lipsesc complect florile.
b) Tencuiala la clopotniţă căzută. În interior, pereţi murdari şi pătaţi.
c) Preotul paroh Siniţin este minoritar şi nici nu vorbeşte bine româneşte.
d) Se aprobă o subvenţie de 200.000 lei pentru reparaţiunile necesare bisericii.

6. Căminul de ucenici Cetatea-Albă
Director: Captar Teodor
a) Se prezintă mai curat şi îngrijit decât la ultima inspecţie; totuşi nu corespunde cerinţelor unui cămin model.
b) Directorul, nu ştie să se prezinte.

7. Şcoala primară Nr.1 de fete Cetatea-Albă
a) Exteriorul lasă foarte mult de dorit, ca dealtfel la aproape toate şcolile din Cetatea-Albă.
b) Să se ia imediat măsuri. Primăria va da tot concursul.

8. Liceul teoretic de băieţi Cetatea-Albă
Director: Istrati
a) Clădirea frumoasă şi încăpătoare.
            Cancelaria era transformată în dormitor.
b) Să se scoată toate buruienile din faţa şcolii. Să se şteargă vopseaua roşie de la intrare.
c) O notă proastă pentru director, că a încercat a se eschiva de la Inspecţia Domnului Mareşal.

9. Liceul industrial de fete Cetatea-Albă
a) Imobilul şcolii este cu totul necorespunzător. Are nevoie de reparaţiuni mari şi urgente.
Se aprobă o subvenţie de 1.200.000 lei. D-l Director al Învăţămîntului se va interesa şi ocupa personal de amenajările ce urmează a se face la această şcoală.
b) Internatul şcolii este improvizat. Imobilul are neapărată nevoie să fie curăţit, vopsit şi amenajat cu strictul necesar.
Lipsesc duşurile.
Paturile internatului aparţin Regimentului 35 Infanterie. Are nevoie de 80 paturi.
Directoratul Învăţământului, luând contact cu Directoratul Românizării, va procura şcolii, din bunurile intrate în patrimoniul Statului, paturile necesare.

10. Legiunea de jandarmi Cetatea-Albă
a) Imobilul foarte frumos şi bine întreţinut. Birourile şi dormitoarele trupei curate şi îngrijite.
Peste tot ordine şi gospodărie.
b) În dormitoare, ca şi la infirmeria Regimentului 35 Infanterie, paturi închegate de internat, iar la internatele şcolilor paturi cazone.

11. Staţiunea viticolă Şaba.jud. Cetatea-Albă
Şef: ing. Dumitrescu
a) Să se repare şi văruiască fântâna.
b) În birouri dezordine şi lipsa curăţeniei.
Lipsesc portretele M.S.Regelui şi a D-lui Mareşal.
c) Nu există graficile necesare, deşi s-a mai dispus acest lucru şi la inspecţia anterioară.
d) Via bine lucrată şi îngrijită.

12. Primăria Şaba judeţul Cetatea-Albă
Notar: Pavel Cişmaşu
a) Imobilul primăriei murdar şi neângrijit.
Birourile urâte. În biroul notarului o canapea cu faţa ruptă şi paiele scoase, camuflate sub un covor.
b) Graficile prost întocmite.

13. Centrul de motocultură Sofiental
judeţul Cetatea-Albă
Şeful Centrului: ing. Partaş Ioan
a) Moşia are o suprafaţă de 3.014 ha, din care 2.500 ha se cultivă în regie.
b) Clădirea neângrijită şi nevăruită.
c) Curtea murdară. Maşinele agricole neadăpostite, sunt împrăştiate în toată curtea.
d) Dormitoarele, o adevărată mizerie; în special în ce priveşte cazarmamentul.
e) Culturile, la câmp, foarte frumoase.
Drumurile neterasate.
f) Reşedinţa centrului trebuie să fie un model de gospodărie şi ordine.
Se dă un termen de o lună, pentru ca şeful centrului să-şi pună gospodăria la punct.
Dacă nu va face în acest termen îmbunătăţirile necesare va fi sancţionat.

14. Ferma Bicoza, judeţul Cetatea-Albă
a) S-au dat dispoziţiuni pentru strângerea maşinilor, ce erau împrăştiate pe câmp.
b) La fermă se găsesc următoarele cantităţi de cereale: 1 ½ vag.porumb; 7.000 kgr orz; 6500 kgr mei; 3500 grâu de toamnă.
Se vor lua măsuri pentur vânzarea şi expedierea acestor cereale.
c) La fermă se află 605 kgr lână. Se va da la centrul de colectare.

15. Comuna Bairamcea, judeţul Cetatea-Albă
a) Comuna este complect lipsită de gospodărie. Murdărie şi neglijenţă peste tot.
b) Magaziile din Bairamcea, nereparate.
c) Prim-Pretorul va fi pedepsit.

16. Atelierul Nr.1 Sărata, jud. Chilia
a) Nu s-au executat deloc dispoziţiunile date cu ordinul Nr.340/1943, în urma inspecţiunei de la 28 Mai 1943.
b) Peste tot murdărie şi neglijenţă.
Zidurile crăpate şi nevopsite.
Closetele din mijlocul curţii, încă nu s-au mutat.
c) Şeful mecanic Lucaciuc Const., nedisciplinat. Vorbeşte prea mult şi neîntrebat.
Va fi înlocuit.

17. Primăria şi comuna Regele Mihai
Judeţul Ismail
a) Primăria foarte frumoasă, curată şi îngrijită.
Să se dea o mai mare dezvoltare colţului agricol.
Graficile complecte şi bine întocmite. Directoratul Afacerilor Administrative, va întocmi graficile model necesare, pentru toate instituţiile de Stat din Provincie şi le va difuza pe întreg teritoriul, urmând numai ca fiecare instituţie să le complecteze cu cifrele respective.
b) Comuna are 8 tauri foarte frumoşi. Grajdul bun şi curat.
La grajd să se facă un canal de colectare şi să se repare ieslea din grajdul cailor.
c) Comuna curată şi îngrijită. Se cunosc urmele unei activităţi gospodăreşti.

18. Biserica din comuna Regele Mihai
Judeţul Ismail
a) Foarte frumoasă, curată şi îngrijită.
b) Trebuie refăcută pictura. Se acordă pentru această lucrare, o subvenţie de 100.000 lei.

19. Şcoala primară din comuna Regele Mihai
Judeţul Ismail
a) Funcţionează cu 16 posturi şi 817 elevi. Clasele I-III sunt paralele.
Frecvenţa 80-95%. Şcoala este foarte frumoasă, foarte curată şi foarte bine întreţinută. Este o adevărată şcoală model.
b) Instrucţia practică se face în două ateliere, pentru băieţi şi pentru fete.
Atelierul pentru fete lucrează carpete şi ţesături. Este dotat cu războaiele necesare. Pe lângă acest atelier funcţionează şi o crescătorie de viermi de mătase.
Atelierul pentru băieţi, lucrează cu o secţiune de lemnărie, foarte bine organizată şi dotată cu uneltele necesare.
c) Cantina foarte bine organizată şi dotată. Bucătăria încăpătoare şi curată.
Elevele de servicu sânt îmbrăcate în şorţuri.
d) Se cuvin toate laudele directorului şcolii, pentru intensa activitate pe care a depus-o.
Ca recompensă va fi făcut inspector şcolar.

20. Spitalul din comuna Regele Mihai, jud.Ismail
Medic: d-na Dr.Tinică
a) Spitalul nu se prezintă la fel cu celelalte instituţiuni din comună.
În faţa spitalului trebuiesc flori. În interior trebuieşte vopsit, tencuit şi văruit. Prea puţină curăţenie.
Prea multe camere sunt ocupate ca magazii. Aceste magazii vor fi mutate într-o atenansă, iar camerele vor fi amenajate pentru primirea bolnavilor.
Baia, este o mizerie. Camera de farmacie, prea mare. Ar putea servi mai bine ca salon pentru bolnavi, farmacia mutându-se într-o cameră mai mică.
b) Masa pentru bolnavi bună. Bucătăreasa murdară şi fără şorţ.
c) Curtea murdară. Trebuie curăţată şi pusă în ordine.
În curte o etuvă rusească aruncată; va fi folosită.
d) Gardul ce împrejmuieşte spitalul trebuie reparat.
e) D-l Prefect al judeţului se va interesa îndeaproape, pentru ca acest spital să fie pus în ordine.
Se acordă o subvenţie de 300.000 lei.
În termen de 45 zile spitalul va fi reparat, curăţat şi amenajat.
D- Prefect va raporta executarea.

21. Atelierul comunal din comuna Regele Mihai
Judeţul Ismail
a) Atelierul funcţionează ca fabrica de ţigle din ciment.
Producţia acestui atelier acoperă toate nevoile din plasă.
b) Ideia acestor ateliere este foarte bună, iar rezultatele practice sunt cât se poate de utile şi corespund unor necesităţi din cele mai simţite în Provincie.
Directoratul Afacerilor Administrative va da dispoziţiuni şi va lua măsuri, pentru ca în fiecare judeţ să se înfiinţeze 2-3 ateliere de ţiglărie din ciment.
Prese, se găsesc în număr mare, la administraţiile bunurilor din sudul Provinciei, în special în judeţul Chilia.

22. Primăria şi comuna Taslâc, judeţul Chilia
Primar: Achelăriţei Petre
a) Primăria prost instalată. O lipsă complectă de curăţenie şi îngrijire.
b) Comuna murdară. Nu se poate vedea nimic gospodăresc.
c) Baia comunală foarte bună, însă murdară şi în dezordine. Nici nu funcţionează.
d) În administraţie comunală lipseşte notarul şi secretarul comunal.
În postul de casier comunal este întrebuinţat un bătrân, pensionar, de origine etnică rusă.
Directoratul Afacerilor Administrative va lua imediate măsuri pentru complectarea acestor posturi.
e) Pentru lipsa de gospodărie constatată:
Primarul va fi schimbat.
Prim-pretorul plăşii Chilia, va fi pedepsit.

23. Spitalul din comuna Taşlâc, judeţul Chilia
Medic: D-na Dr.Dumitrache
a) Medica spitalului este repartizată pentru practică.
Nu ştie să se prezinte.
b) Spitalul are 20 paturi şi 8 bolnavi internaţi.
Îi lipsesc medicamentele şi instrumentajul.
c) Gospodăria inexistentă.
Spitalul trebuieşte văruit şi vopsit. Toate mobilele inutile – dulapuri, mese, rafturi – vor fi scoase afară.
Baia nu funcţionează. Closetul înfundat şi murdar.
Într-o magazie, orzul depozitat este împrăştiat pe jos şi plin de diferite murdării. Uşile de la magazie stricate. Nişte piei de miel, sunt aruncate, la întâmplare, peste orz.
În bucătărie murdărie. Bucătăreasa neângrijită şi fără şorţ. În dormitorul bucătăresei murdărie.
Grajdul neângrijit şi murdar. Spitalul are 4 vaci sterpe. Se vor vinde şi se vor cumpăra 2 vaci cu lapte.
Lemnele de foc adăpostite într-o magazie, sunt aruncate la întâmplare, nu depozitate.
La locuinţa medicului camere mudare şi stricate, cu diferite lucruri depozitate în dezordine.
Spitalul nu are o împrejmuire. Curtea şi Grdăina sunt în paragină.
d) Pentru neglijenţa şi lipsa de gospodărie constatate:
Oficiantul sanitar Lungu Grigore va fi aspru sancţionat disciplinar.            Se internează în Lagărul Oneşti pentru 3 luni.Va fi pedepsit medicul primar al judeţului.
e) D-l Director al Sănătăţii va da medicamentele şi instrumentajul necesar spitalului.
Se va îngriji personal pentru repararea şi punerea în ordine a acestui spital.
Va trimite un oficiant sanitar şi o moaşă, dintre cei mai vrednici.
f) Primarul comunei va da concurs cu munca de folos obştesc pentru curăţenia exterioară şi facerea gardului.
            Pentru executare i se dă un termen de 60 zile.

24. Şcoala primară de băieţi Nr.1 Taşlâc
Judeţul Chilia
Director: Păun Ion
a) Şcoala murdară şi complect neângrijită.
În clase mizerie şi murdărie. Colţul eroilor inexistent. Plantele medicinale strânse, sunt aruncate pe jos.
În faţa şcolii, murdărie şi neângrijire.
b) Toţi învăţătorii din comună, sub conucerea directorului şcolii Nr. 1, învăţătorul Păun Ion, vor merge să vadă şcoala din comuna Regelui Mihai Ismail.
Se va raporta de executare în termen de 10 zile, pe raport se vor indica nominal toţi învăţătorii care au fost la Regele Mihai.
c) S-au dispus sancţiuni în contra inspectorilor şcolari de plasă şi judeţ, pentru a nu fi luat măsuri de îndreptare a stării în care se află şcolile din comuna Taşlâc.
Inspectorii vor merge să vadă şcoala din comuna Regele Mihai, judeţul Ismail şi vor raporta de executare.
d) Se dă directorilor şcolilor din com. Taşlâc un termen de 45 zile, pentru a se pune la punct.
Dacă la sfârşitul acestui termen nu vor fi schimbate complect gospodăria şcolilor, vor fi aspru sancţionaţi.

25. Centrul de motocultură Denewitz, judeţul Chilia
a) Şeful secţiei şi şeful de cultură erau la câmp.
b) Am constatat că nu s-au executat dispoziţiunile date în ce priveşte gospodăria secţiei şi cancelaria.

26. Centrul de motocultură Arciz, jud.Chilia
(Administraţia centrală)
şef: ing.Ardelea C.
a) Gospodăria administraţiei centrale, mai îngrijită decât la inspecţia de la 28 Mai crt.
Cancelaria a fost pusă la punct potrivit dispoziţiunilor date cu ordinul confidenţial Nr. 340 din 2 Iunie crt.
b) În urma inspecţiunilor făcute centrelor de motocultură am constatat:
Am găsit la prima inspecţiune o lipsă complectă de gospodărie la centrele de motocultură. Şi acuma, cu mici excepţiuni, situaţia este aceiaşi. În loc de gospodărie model am găsit dărâmâturi.
Am dat dispoziţiuni să se organizeze atelierele şi să se dezvolte. Nu s-a făcut nimic.
Am înţeles ca la fiecare centru să existe ordine şi regulă.
Arendările de terenuri s-au făcut fără nici o socoteală. Nu se pot admite arendaşi în mijlocul centrelor de motocultură.
c) Se dispune:
Încă de când am luat contact cu administraţia de la Arciz am înţeles şi am arătat că exploatarea de la Arciz este o mare exploatare agricolă, unde, sub controlul tehnic al Directoratului Agriculturii, trebuie să se facă o agricultură superioară, în aşa fel ca domeniile intrate în patrimoniul Statului să devină un centru de ferme model.
D-l Director al Agriculturii va face reorganizarea centrelor.
Conducerea o va avea cel mai vrednic. Ceilalţi vor fi mustraţi, în măsura în care vor fi necesari.
Exploatarea se va organiza în:
  • Centre de motocultură (regie)
  • Centre de dijmă.
Pentru anul agricol 1943/1944, ne vom opri cu exploatarea în regie la suprafaţa de 50.000 ha.
Exploatarea în dijmă se va face numai prin obşti. La fiecare obştie se va pune un şef al obştiei, căruia i se va da în folosinţă o vacă şi o căruţă cu cal.
Arendări se vor face numai acolo unde nu se va aplica nici regia, nici dijma.
Arendările se vor face tot prin obştii şi numai excepţional individual.
Chiar individual, nu se vor face arendări de 5-10-20-30 ha, ci numai suprafeţe de la 50 ha în sus.
Formele de arnedare sunt cele prevăzute de ordonanţa Nr. 90/1943.           
La toate centrele, atât în regie, cât şi de dijmă, trebuie să construim nu să dărâmăm.
Printr-o exploatare model, centrele de motocultură şi dijmă, trebuie să exercite o influneţă binefăcătoare asupra culturilor particulare din împrejurimi.
Centrele de motocultură şi de dijmă, vor administra şi gestiona uneltele agricole intrate în patrimoniul Statului, din regiunea respectivă.
La toate centrele, inventarul viu va fi numai de rasă.
La fiecare centru se vor aduce cabaline şi bovine de rasă.
Atelierile de la Sărata şi Teplitz, trebuie să ajungă la 100 lucrători şi să aibă cămine bine organizate pentur cel puţin 50 lucrători.
Se vor aduce ucenici din satele româneşti.
Deosebit, la fiecare centru de motocultură şi dijmă, ca şi la fiecare ocol agricol, se va înfiinţa câte un atelier mecanic agricol.
În timpul verii, când tractoarele nu lucrează, tractoriştii vor fi întrebuinţaţi în ateliere.
Lucrătorii vor fi separaţi de prizonieri.
Se însărcinează cu organizarea atelierilor d-l ing.Costea.
Personalul de la centrele de motocultură (regie) şi dijmă, va executa un control şi va da tot concursul pentru repararea, întreţinerea şi paza imobilelor intrate în patrimoniul Statului, din raza centurlui respectiv.
Pentru a pregăti tractoriştii necesari, am luat măsura de a înfiinţa 2 şcoli de tractorişti, care vor funcţiona în bune condiţiuni, chiar din toamna acestui an.
La centrele de motocultură trebuie să existe, în special în posturile de conducere, numai personal de origine etnică română.
Să se vorbească puţin şi să se facă treabă mai mult.
Dau termen de o lună de zile pentru organizarea gospodăriei centrelor de motocultură.
La expirarea acestui termen, voi veni să văd rezultatul.
d) Culturile centrelor de motocultură, văzute la câmp, sunt foarte frumoase. Din acest punct de vedere administraţia locală Arciz a depus o muncă intensă şi cu rezultate din cele mai bune.
Sunt mult mai slabe culturile de pe terenurile date în dijmă.
Trebuie să se exercite control şi influenţă, asupra felului în care şi-au cultivat dijmaşii terenurile.
           
27. Centrul de motocultură Friedenstral, jud.Chilia
Şef: ing.Croitoru Mihai
a) Gospodăria centrului frumoasă şi îngrijită, spre deosebire de cele constatate la alte centre.
b) Are un număr de 15 stupi. Se va căuta a se mări numărul lor.
c) Schiţa exploatării nu este bine întocmită.
Se va face planul moşiei, arătându-se ce suprafaţă este în regie, dijmă şi arendă, precum şi felul culturilor la fiecare categorie.

28. Lagărul Friedenstral, judeţul Chilia
a) Ca aspect exterior, lagărul este bine gospodărit.
b) Cu internaţii în lagăr se va lucra la repararea imobilelor intrate în patrimoniul Statului.
c) Lagărul se va muta, succesiv, în alte grupuri de case, pentru a le reface gospodării.
d) Se va da ofiţerilor de la lagăr aceiaşi primă – 200 lei pe zi – ca şi ofiţerilor repartizaţi la centrele de motocultură, pentru prizonieri.

29. Diverse dispoziţiuni
a) Se aprobă cererea făcută de D-l Comandant al Regimentului 35 Infanterie, de a i se da, de la imobilele demolate, piatra necesară pentru construirea unei magazii.
Directorul Românizării, măsuri de executare.
b) D-l Comandant al Regimentului 35 Infanterie cere să i se vândă cu bani, dijma fânului de la centrele de motocultură.
D-l Ing. Ardelea, referat, până la 2.VII.crt.
c) Primarul comunei Iaroslava, judeţul Cetatea Albă, nu ştie româneşte, va fi înlocuit.
d) Potrivit dispoziţiunilor date de Domnul Mareşal la Cetatea-Albă, cei ce vor absenta de la munca de folos obştesc nu vor primi cartela de untdelemn, zahăr, talpă.
e) Fiindcă există o criză a cauciucurilor, d-nuu profesori vor lua, atunci când pleacă în inspecţie în judeţ şi pe şefii serviciilor judeţene. La fel d-nii comandanţi ai legiunilor de jandarmi.
În orice caz, nu trebuie să stăm cu braţele încrucişate fiindcă ne lipsesc cauciucurile, la nevoie va merge şi cu trăsură.

30. Concluziuni
a) Am găsit o complectă lipsă de activitate gospodărească în judeţul Cetatea-Albă.
Aproape aceiaşi situaţie, în ce priveşte edilitatea oraşului.
A fost necesar să iau personal măsuri.
b) Am constatat cu mulţumire, cu totul alt spirit, în judeţele Chilia şi Ismail.
La amândouă judeţele se munceşte intens şi cu rezultate din cele mai frumoase.
Adresez mulţumiri prefecţilor şi tuturor şefilor de instituţii din judeţele respective.
Menţionez din nou, în special, judeţul Ismail.
c) În ce priveşte centrele de motocultură am găsit, în general, culturi foarte frumoase.
Aceasta înseamnă că s-a muncit cu pricepere şi tragere de inimă.
În ce priveşte însă atelierele şi gospodăria centrelor sunt cu totul nemulţumit, cu atât mai mult cu cât am dat din timp îndrumări, dar nu s-au executat.
Se va proceda de îndată la reorganizarea centrelor de motocultură, potrivit dispoziţiunilor pe care le-am dat.

             L.Ş.
             GUVERNATOR
General de divizie
O.Stavrat (semnătura)
Comunicat:
Secretariatului General - 2
Cabinetului Militar - 2
Oficiului de Studii -2                                                                       
Serv. presei şi propagandei - 1
Directoratelor – 1-9
Subdirecţiunilor - 1-3
Inspectoratelor (General Ad-tiv,, Jandarmi) – 1-3
Prefecturilor - 1-9
Preturilor – 1-37
Administraţia Arciz - 1

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro