duminică, 15 august 2010

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Deportaţi, condamnaţi, arestaţi concentraţi şi rechiziţionaţi de autorităţile sovietice - Partea a doua -


 Sursa foto : casa-regala.blogspot.com

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei

Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

 - Partea a doua -

- Deportaţi, condamnaţi, arestaţi concentraţi şi rechiziţionaţi de autorităţile sovietice -

Documentul 2

Primăria Comunei Valea-lui-Vlad,

Plasa Corneşti,

judeţul Bălţi


TABLOU-NOMINAL Nr. I

de locuitorii deportaţi, condamnaţi şi arestaţi din comuna Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi.

Numele şi Pronumele
Comuna şi Judeţul
Data când a fost deportat sau arestat
Originea etnică
Observaţiuni
Gorea Filimon
Gorea Anna
Gorea Stefan
Gorea Deomid
Gorea Vasile
Gorea Iacob
Gorea Alexandru
Lupaşcu Gheorghe
Lupaşcu Valentina
Lupaşcu Nadejda
Lupaşcu Olga
Lupaşcu Claudia
Tabără Mihail
Buznea Afanasii
Pralea Alexandru
Valea-lui-Vlad
13 Iunie 1941
3 Mai 1941
Român


Se certifică de noi exactitatea prezentului tablou


 Notar
L.Ş. semnătura
Şef de Post
Semnătura
Documentul 3
Primăria com. Zgărdeşti Jud. Bălţi

Tabel Nr.1


de Românii din com. Zgărdeşti Jud. Bălţi, deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de către autorităţile sovietice pe timpul vremelnicei ocupaţii a Basarabiei.

No.
Numile şi Pronumile
Satul
Data când a fost deportat
Originea etnică
Observaţiuni
1.
Roşca Profir
Zgărdeşti
13 Iunie 1941
Român
Deportat cu soţia şi 2 copii
2.
Roşca Mihail
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 4- ”-
3.
Strătan Gavriil
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 4- ”-
4.
Livovschi Neculai
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 1- ”-
5.
Strătan Alexandru
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
6.
Baciu Vasile
Ghiliceni
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 3- ”-
7.
Dobrovici Gheorghe
Cozeşti
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 2- ”-
8.
Leu Ion Ion
Zgărdeşti
Aprilie 1941
- ”-
Condamnat la 5 ani
9.
Grimalschi Alex.
Cozeşti
Septemb. 1940
Polon.
- ”- - ”- - ”- - ”-5- ”-
10.
Oboroc Ion
- ”-
- ”-
Român
- ”- - ”- - ”- - ”-5- ”-
11.
Năstase Ion
Mândreşti
13 Iunie 1941
- ”-
Deportat cu soţia
şi 4 copii
12.
Popa Climente
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”- - ”- - ” – ”-
13.
Bunduche C-tin.
Ciulucani
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”- - ”- - ”-3- ”-
14.
Popa Haralambie
- ”-
Aprilie 1941
- ”-
Condamnat
15.
Sorocianu Ion
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”-

Prezentul tabel se confirmă de noi:

L.Ş. Notarul Comunei Zgărdeşti                                        Şeful Postului Jandarmi
 Semnătura                                                                                     Mândreşti
                                                                                                               Semnătura
Documentul 4

Prim. Com. Zgărdeşti Jud. Bălţi


Tablou Nr. 2


De locuitorii din comună mobilizaţi în armata sovietică

Nr.
Numile şi pronumile
Satul
Data
mob.
Originea
etnică
Observaţiuni
1.
Leu Ion Ion
Zgărdeşti
Iunie 1941
Român
Nu s-a reântors
2.
Iţco Trifan
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
3.
Cucoşi Sava
- ”-
- ”-
- ”-
S-a reîntors
4.
Bulmaga Timofei
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
5.
Dode Andrei
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
6.
Butnaru Pavel Vlad
Cozeşti
- ”-
- ”-
Nu s-a reîntors
7.
Bulat Anton
Mândreşti
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
8.
Drăguţanu Chiril V.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
9.
Zalenschi Mihail F.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
10.
Eşanu T. Mihail
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
11.
Moisei Efim I.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
12.
Ciobanu Pavel Ghe.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
13.
Năstase Petru I.
- ”-
- ”-
- ”-
S-a reîntors
14.
Josanu Teodor T.
Ciulucani
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
15.
Vlaico Serghei
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
16.
Chiorescu Harion
Băceni
- ”-
- ”-
Nu s-a reîntors
17.
Dorojniac Pentelei
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
18.
Cărăuş Filip
Ciulucani
- ”-
- ”-
S-a reîntors
19.
Copiimulţi Ion T.
Ghilicei
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
20.
Tihon Teodor
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
21.
Danciu Pavel
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
22.
Stratan Terinte
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
23.
Caţăr Ion Ştefan
Câşla
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-
24.
Caţăr Teodor Alex.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”- - ”- - ”-

Prezentul se certifică de noi:

L.Ş. Notarul Comunei Zgărdeşti                                                Şef post Jand.
                Semnătura                                                                     Semnătura
Documentul 5
Primăria Comunei Valea-lui-Vlad, Plasa Corneşti, Judeţul Bălţi

Tabel-Nominal Nr.4

De locuitorii trimişi la lucru la Dombass şi alte părţi de Sovietici
din comuna Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi

Nr.
Numele şi Pronumele
Comuna
şi
Judeţul
Data când au
fost trimişi
Originea etnică
Observaţiuni
1.
Coşciug Alexei
V.l.-Vlad
20 aug. 1940
Român
Reîntors
2.
Coşciug Vera
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
3.
Surdu Sîrghi
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
4.
Balan Andrei
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
5.
Nemţanu Filip
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
6.
Stamatin Alexandru
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
7.
Gheorghiţă Ion Th.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
8.
Ciuntu Ştefan Er.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
9.
Ciuntu Pavel Er.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
10.
Turuta Foma
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
11.
Jarovlea Ion
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
12.
Rotaru Nicolai
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
13.
Creţu Pavel
- ”-
- ”-
- ”-
Lipsă
14.
Sava Grigore
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
15.
Glinca Sava
- ”-
- ”-
Rus
- ”-
16.
Huţu Sârghi
- ”-
- ”-
Român
Reîntors
17.
Popa Marfa
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
18.
Turuta Mihail
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
19.
Grati Dumitru
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
20.
Carcea Chirilă
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
21.
Tuchitalatu Nadejda
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
22.
Munteanu Sava
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
23.
Satvschi Iosif
- ”-
- ”-
Rus
Lipsă
24.
Buşila Chirilă
- ”-
- ”-
Român
Reîntors
25.
Huţcal Vasile
- ”-
- ”-
Ucrainean
- ”-
26.
Scoropat Dumitru
- ”-
- ”-
Român
Lipsă
27.
Scoropat Anna
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
28.
Scoropat Ilie
- ”-
- ”-
- ”-
Reîntors
29.
Palii Vera
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
30.
Gânju Pantilimon
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
31.
Panaguţă Alexandra
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-
32.
Golodnâi Valentina
- ”-
- ”-
Rus
Lipsă
33.
Luca Ştefan
- ”-
- ”-
Român
Reîntors
34.
Zgureanu Ion C.
- ”-
- ”-
- ”-
- ”-


Documentul 6

TABEL-NOMINAL


de locuitorii din raza acestei comuni deportaţi, concentraţi şi recheziţionaţi
de autorităţile sovietice – Corneşti, Bălţi.

Nr. crt.
Numele şi Pronumele
capului de familie
Nr. membrilor
deportaţi
Gradul de rudenie
Observaţiuni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Alexandru I Mihalaş
Ioan I Safciuc
Vasile Stasiuc
Grigore N. Martea
Vasile I Mihalaş
Gheorghe Chirilov
Ion Gh. Colţişor
Grigore Tudurache
Ioan V Martea
Dumitru P Targon
Gheorghe Pioireanu
Ioan Dumanschi
Alexandru Blajă
Alexandru Roatru
Caetan Nemeţ
Ioan Musteaţă
Gheorghe Ciobanu
Alecu Diaconu
Gheorghe Comanac
Ioan Urzică
Nicolai Clorsac
Sagaidovschi Eugen
Andrei Sumanschi
Motruc Vladimir
Nicolai Drozdov
Vasile Godea
Ioan Baltag
Nicolai Gânga
Gheorghe Boicu
Filip A Bulericu
Nicolai Olaru
Călin Mânzăraru
Balan Serghei
Gheorghe Godea
Ioan Darie
Mihail Andreeş
Teodor Obadă
Vasile Obadă
Ioan Moroşanu
Vasile Babaru
Elisaveta Moroşanu
Nistor Olaru
Petru Cucoară
Dumitru Nicolaev
Teodor Moroşanu
Grigore Pâslaru
Ion Petre Cibotaru
Gheorghe Juncu
Gheorghe Hanibani
Petre Obadă
Ion I Cornea
Maximciuc Ştefan
Rusnac Andrei
Ţurcanu Petre
Guşanu Petre
Gheorghe I Sârbu
Chirică Lavrentie
Timofte Brăguţă
Singur
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
5
5
2
2
4
1
2
singur
1
2
singur
5
1
1
singur
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
1
singură
singur
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
singur
-”-
-”-
Cap familie
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
necăsătorit
-”-
căsăt.
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
necăsăt.
căsăt.
-”-
-”-
necăsăt.
-”-
-”-
-”-
cap.fam
necăsăt.
cap.fam.
necăsăt.
-”-
-”-
cap.fam.
necăsăt.
cap.fam.
necăsăt.
-”-
-”-
-”-
cap.fam
-”-
-”-
cap.fam.
-”-
cap.fam.
-”-
-”-
Deportat
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
concentrat
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
recheziţionat
-”-
-”-
-”-
concentrat la lucru
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
-”-
la închisoare
-”-
concentrat

Prezentul tabel se certifică de noi,

L.Ş.          Primar                                                                                      Notar
              semnătura                                                                               semnătura 
Nota: Copiile de pe documentele originale se pastreaza la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
 Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu mentionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro