luni, 13 septembrie 2010

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA - Partea a noua

 
În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a noua  -

Documentul 39
PROCES-VERBAL


   Astăzi, trei zeci şi unu august, anul una mie nouă sute patru zeci şi unu.
   Noi Dimitriu Elferie Comisar Şeful Bir. Judiciar şi Traian Andreescu, Comisar Şeful Bir. Siguranţei. – asistaţi de Comisari Aj. Demetrian Alex din Siguranţă.
    Fiind informaţi încă pe când funcţionam ambii în Direcţiunea generală a Poliţiei, făcând parte din echipa pentru Basarabia, unde ne ocupam numai de chestiunile care priveau starea de fapt din această provincie după ocuparea ei de către soviete, au fost puşi în cunoştinţă de către diferite persoane, care se repatriau, cum că în locul fostului Consulat Italian din Chişinău, este instalat o secţiune şi anume cea mai principală a organizaţiei N.K.V.D.-ului şi cum că această secţiune avea puteri discriţionale.
    Transportându-se în ziua de 26 august a.c. pe strada Viilor la fostul local a Consulatului Italian pentru a face investigaţii şi cercetări, printre vecini după două zile, s-a putut stabili cu preciziune că persoanele ce erau cercetate în acest local, după un sumar interogator, care nu dura mai mult de o jumătate oră, erau executaţi prin împuşcare.
    Cadavrul fiind îngropat în grădina din spatele clădirii.
    În ziua de 30 august s-a descoperit şi locul unde erau înhumate aceste cadavre.
    În urma intervenţiei făcute la Curtea Marţială cu Nr. 2715/941 pentru a se face săpături, acestea au început în ziua de 31 august a.c. sub conducerea noastră la care a asistat şi Doctorul Filatov Petre, deshumarea a fost făcută după toate regulile sanitare.
    Dându-se de primele cadavre, s-a raportat prin buletin organelor noastre superioare, şi s-a anunţat serviciul de propagandă, care a şi dat ordin imediat să sosească în localitate şi un operator cinematografic.

L.Ş. (semnături)

* * *

Documentul 40
 

CHESTURA POLIŢIEI CHIŞINĂU
Nr. 25  Conf. Personal
1941 Septembrie 5

DOMNULE PRIMAR


    Avem onoare a vă comunica că în spatele clădirei fostului consulat italian s-a descoperit un cimitir, unde au fost îngropaţi toţi românii executaţi de organele N.K.V.D.
    Până în prezent s-au scos din două gropi comune 40 de cadavre, fiind în curs de desgropare. Întrucât urmează să fie înhumaţi în cimitirul ortodox cu pompa cuvenită ca eroi ai neamului, cât de urgent posibil, vă rugăm săbinevoiţi să dispuneţi să se formeze o comisiune de către PrimăriaOraşului, care să se îngrijească de cele necesare. Comisiune urmează să fie prezentă mâine dimineaţa 6 septembrie orele 8 la Chestura Poliţiei.
    Cel mai urgent lucru este facerea de coşciuge.

CHESTORUL POLIŢIEI
ss. Maior Vasilescu
conform cu originalul

* * *

Documentul 41
 

1941 luna Septembrie ziua 8
Lagărul de Prizonieri N. 5

Către, 
POLIŢIA ORAŞULUI SOROCA


    La adresa Dvoastră N. 1525 S din 5 septembrie 1941,
    Am onoare a vă înainta prin jandarmul Soldat Neagoe Dumitru pe internatul evreu Smil Schneider din acel oraş pentru a fi trimis Curţii Marţiale C.4.A., Iaşi strada Roseti N. 4 conform telegramei N. 236626 din 2 septembrie 1941, ce ne-aţi trimis în copie.
    Bine voiţi a cunoaşte că acest evreu cunoaşte mai multe persoane din cele menţionate în telegramă. De alt fel aici în lagăr se găseau încă şase persoane cu acest nume (Schneider), dar care nu cunosc din persoanele menţionate în sus citata telegramă. – Rog confirmaţi primirea.

L.Ş. Comandantul lagărălui de prizonieri nr. 5
Lt. Colonel,
(semntătura)

* * *
Documentul 42
 

Tabel
Despre evreii din Soroca, comunişti sau cei
care au activat în diferite organizaţii comuniste
înainte precum şi în timpul Regimului sovietic

1.    Chilman Şifra – 28 ani
2.    Ghitman Golda – 18 ani
3.    Gluhorschi Ghitl – 17 ani
4.    Zisner Ghers – 38 ani
5.    Grozman Ghil – 16 ani
6.    Gluzman Aron – 19 ani
7.    Zisner Cearna - 30 ani
8.    Bercovici Fanea – 24 ani
9.    Sacs Friga – 24 ani
10.    Sacs Şindlea – 22 ani
11.    Schnartzman Nesca – 19 ani
12.    Scupinschi Freida – 18 ani
13.    Blitstein Ghitel – 25 ani
14.    Gwizman Inca – 18 ani
15.    Frchtman Wolf – 30 ani
16.    Spicgel Cramin – 32 ani
17.    Ghitelman David – 30 ani
18.    Ghun Dinu – 19 ani
19.    Sapman Itelca – 19 ani
20.    Ilschi Leizer – 43 ani
21.    Ilschi Lia – 25 ani
22.    Lileman Brirel – 18 ani
23.    Burdman Chisil – 38 ani
24.    Burdman Riva – 30 ani
25.    Nudelman Friga – 25 ani
26.    Sterculurg Insu – 27 ani
27.    Carbet Haia – 26 ani
28.    Podlag Leib – 16 ani
29.    Landa Frima – 18 ani
30.    Sneiderman Polda – 18 ani
31.    Chisner Ghidalc – 50 ani
32.    Chijner Feiga – 30 ani
33.    Cmarusi – 20 ani
34.    Gun Ghitl – 29 ani
35.    Tulman Riva – 16 ani
36.    Landa Ţipa – 17 ani
37.    Itlea Cioclea – spionaj

Au activat sub regimul sovietic în diferite organizaţii bolşevice contra intereselor românilor rămaşi sub ocupaţia şi statului român.
 

- VA URMA -

Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna-Basarabiei.ro (Preluarea textelor este libera doar cu menţionarea su
rsei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro