marți, 15 februarie 2011

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA 1942 - Partea a 17-aÎn exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 17-a  -

1942

Documentul 73
Nr. 3856
1938 Luna aprilie ziua 1
Corpul 3 Armată-Stat Major
Biur. Adjutanturei şi Justiţiei
către
DOMNUL PREFECT AL JUDEŢULUI Lăpuşna

             Cu onoare se trimite alăturata reclamaţiune privitoare pe individul MEER ELBER, secretar la Primăria Călăraşi Jud. Lăpuşna.
             În conformitate cu ordinul în rezoluţie al Domnului General Comandant al C.3 A., rugăm a dispune soluţionarea.

DIN ORDIN
ŞEFUL DE STAT MAJOR                                      Şeful Biroului Adjutanturei
Colonel                                                                                   Căpitan
 I.Ştefănescu                                                                         Alex. Vâscu
L.Ş. (semnătura)                                                                   (semnătura)
* * *
Documentul 74
31 martie 1938
Bir. N. 3856
Domnule Comandant General

             Dorinţa Majestăţii Sale Regelui a fost întotdeauna de a se proteja elementul românesc asigurându-i o viaţă liniştită.
             De ce atuncea pentru Primăria Or. Călăraşi, Jud. Lăpuşna această dorinţă a Suveranului nu se repsectă.
             De ce postul de Secretar general al acestei instituţii este ocupat de un evreu, care provine dintr-o familie de comunişti spioni.
             Acest evreu se numeşte Meer Elbert şi este fratele a spioanei Rozalia Elbert, care pentru spionaj în favoarea Rusiei ispăşeşte acuma pedeapsa de muncă silnică la închisoarea Doftana.
             Acest Secretar Elbert pe mâna căruia se găsesc dosarele confidenţiale şi de apărarea pasivă este fratele al vestitului spion Zyrail Elbert, fugit de sub escorta românească şi a teroristei Liuba Elbert asemenea dispărută din Ţară sub urmărirea autorităţilor Române.
             Graţie banilor săi şi legăturilor cu diferite personalităţi politice, acest spion se menţine la postul său deservind mai mult pe duşmanii Ţării decât pe Ţara care îl tolerează.
             Este preşedintele tovarăşilor de la Macabi Haluţimi şi altor organizaţii similara din or. Călăraşi şi puterea lui după cum se vede este tare.
             Faceţi Vă rog Domnule Comandant General ca în locul spionului Elbert să stea un român autohton, care va fi atât de capabil cum este sus numitul.
             Cred că puterea spionului nu va împiedica ca Dumneavoastră să procedaţi cu hotărâea în cazul lui.

 Cu respect, General !
 Dlui Comandant al Corpului 3 de Armată Chişinău.
* * *
Documentul 75
ROMÂNIA
Ministerul Apărării Naţionale
DIRECŢIUNEA PERSONALULUI
Bir. I Inf./1
Adresa poştală:
M.A.N., Piaţa Valter Mărăcineanu, - Bucureşti
Telefon 4.28.00
Nr. 2335 din 31 DEC 1941
PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR PENTRU BASARABIA
BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA
Secţia I-a „Militară”

             În conformitate cu Ordinul Circular Nr. 51 din 23 Noiembrie 1941 al Ministerului Apărării Naţionale, Cabinetul Domnului Ministru, şi,
             Pentru executarea dispoziţiunilor Domnului Mareşal Antonescu, privitoare la legătura dintre Ministere şi Guvernămintele Provinciilor desrobite:
             Am onoare a trimite alăturata adresă – în dublu exemplar – împreună cu memoriul original al Colonelului VELCESCU MATEI, rugâd să binevoiţi a dispune să fie trimise Domnului Profesor Gh. Alexianu, Guvernatorul Civil al Transnistriei.

             DIRECTORUL PERSONALULUI
             COLONEL
             L.Ş. M. ILIESCU
              (semnătura)

* * *
Documentul 76
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE SECRETĂ-CONF.
 N. 42 Data 12 ian.1942
 Nr. 25449/E din 13 Ianuarie 1942

Marele Stat Major General al Armatei
STATUL MAJOR AL ARMATEI
Secţia IV-a

către
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI
CIVIL AL TRANSNISTRIEI
Direcţia Sanitară

La Nr. 7183/941;
           Am onoare a vă face cunoscut că situaţia cuptoarelor de deparazitare în armată este în prezent încă deficitară.
           Comanda de 100 cuptoare din care Direcţia Sanitară M-A-N- oferă acelui Guvernământ un număr de 20 cuptoare, contra rambursării costului, a fost livrată, dar cuptoarele neândeplinind condiţiile caietului de sarcini nu au fost recepţionate.
           În consecinţă vă rugăm să binevoiţi a dispune ca, cuptoarele de deparazitare necesare acelui Guvernământsă fie comandate direct fabricei.

           SUBŞEFUL STATULUI MAJOR AL ARMATEI
           GENERAL
L.Ş. N. Palangeanu
 (semnătura)
 ŞEFUL SECŢIEI IV- a
Colonel
C. Nestorescu
(semnătura)

* * *
Documentul 77
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
DIRECTORATUL ECONOMIEI NAŢIONALE
Serviciul Comerţului
Nr. 1459 Data 20.I.1942

Onor
PREŞEDENŢIEI CONSILIULUI
DE MINIŞTRI
BUCUREŞTI

             Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă, că în oraşul Chişinău, un număr mare de lucrători şi lucrătoare specializaţi în branşa textilă, solicită de la singura fabrică de textile Bogdan Ilie din str. 27 Martie Nr. 48, angajarea lor.
             Această întreprindere însă, nu poate lucra decâtnumai cu 60 de lucrători neavând materie primă pentru aşi extinde activitatea.
             Spre a veni în ajutorul acestor lucrători mai ales acum în timpul iernei, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a interveni pe lângăMinisterul Armatei, Direcţia Intendenţei, să se dea fabricei menţionate mai sus, comenzi pentru confecţionarea de mănuşi, ciorapi, flanele, bluze pentru marinari etc., bineânţeles că la comenzile făcute să livreze şi materia primă necesară.

L.Ş. GUVERNATOR
 (Semnatură)
 DIRECTORUL ECONOMIEI NAŢIONALE
 Inginer Inspector Şef cl. 1
I.A./M.I.                                                                       (semnătura)
13.I.42

* * *
Documentul 78
28 Ianuarie
SECŢIA MILITARĂ

Domnului General STEFLEA
ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR AL ARMATEI

             Avem onoare a vă înainta, în copie, punctul a, din capitolul „IMIXTIUNI ÎN ATRIBUŢIUNI ŞI FRICŢIUNI” din raportul de anchetă, în legătură cu neregulile de la ghetoul din Chişinău şi în dreptul căruia Domnul Mareşal Antonescu a ordonat:
             „Generalul Steflea sancţiuni”.
SECRETARUL GENERAL AL
PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Ovidiu Vlădescu
COPIE:
             a) La 6 Noiembrie 1941, Marele Cartier General Secţia 2, ordonă cu     Nr. 17558, Inspectoratului de Jandarmi din Basarabia, să trimită peste Nistru, pe evreicile Sara Surruci, căsătorită cu creştinul Vasile Surruci şi pe Meier Coca, adăugând că trecerea se va executa, chiar dacă evreicele sunt căsătorite cu români, sau botezate.
             Ori, încă de la 22 Octombrie 1941, Domnul Mareşal Ion Antonescu a ordonat cu Nr. 15035, către Guvernământul Basarabiei, ca să se oprească trecerea peste Nistru, a evreicelor căstorite cu creştini, sau evreilor creştinaţi mai demult.

             ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
             Maior
 Stelian Iamandi

* * *
Documentul 79

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL EDUCAŢIEI EXTRAŞCOLARE
Bucureşti – str. Roma, 32-34
Direcţia Pregătirii Premilitare – Stat Major
7 februarie 1942
Nr. 23942
PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civilo-Militar

             Am onoare a vă raporta următoarele:
             1. În ziua de 25 septembrie 1942, premilitarul Munteanu Gheorghe din comuna Onceşti jud. Orhei, a urmărit şi prins pe paraşutista Natalia Dobrovolscaia din Chişinău, aducând-o la Postul de jandarmi Onceşti din jud. Orhei Basarabia.
             La percheziţia ce i s-a făcut de către organele jandarmereşti – s-a găsit asupra ei – un revolver Brovning 83 cartuşeşi suma de lei 10.000 precum şi 85 ruble.
             2. În ziua de 19 Septembrie 1941, premilitarul Oprea Ion, ctg. 1944, din comuna Acedar jud. Orhei a urmărit şi prins pe paraşutistul Dorman Ştefan, fiind înarmat cu două grenade şi revorver „Mogan” cu 7cartuşeîn revolver şi 12 cartuşe rezervă.
             Având în vedere actul de bravură a premilitarilor Munteanu Gheorghe şi Oprea Ion, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a aproba, celor mai sus, un premiu în bani conform dispoziţiunilor în vigoare.
             Pentru decorarea lor s-a intervenit la M.A.N. cu Nr. 23942/942.

             INSPECTORUL PREGĂTIRII PREMILITARE
             GENERAL,
 C. Steffu (semnătura)
ŞEFUL DE STAT MAJOR
Colonel, V. Georgescu
(semnătura)* * *
Documentul 80
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE
N.22184                                                                                 Data 10.II.1942
NOTA TELEFONICĂ
PRIMITĂ DE LA GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI ÂN LEGĂTURĂ CU
TELEGRAMA CĂPITANULUI CONSTANTINESCU

           Asupra situaţiei animalelor sosite din Transnistria în Judeţul Orhei, raportăm următoarele:
           Au intrat prin punctele Rezina şi Criuleni un număr de 3.402 taurine, 11.306 ovine.
           1. Situaţia taurinelor:
           S-a distribuit la ferme, şcoli şi locuitori 3.361. Au fost tăiate 19 şi au murit în carantină 28, tinere între 6-12 luni, din cauza febrei aftoase.
           2. Situaţia ovinelor
           S-au distribuit la ferme, şcoli şi locuitori 10.281.
           Au fost tăiate 243. au murit, pe parcursul Transnistria - locul de cazare 231, de struciloză 428, toate în vârstă de 4-5 luni, bătrîne casetice 123.
           Guvernământul a luat măsurile necesare, încă de la sosirea animalelor pe teritoriul Basarabiei, pentru repartizarea şi distribuirea lor, astfel că toate sunt puse la adăpost şi bine întreţinute la ferme, şcoli şi locuitori.
           Pentru o clară orientare arătăm că de la începutul lui Ianuarie şi până astăzi au murit, drept consecinţă a maladiilor, 32 oi (şapte la ferma Saharna şi 25 la ferma Orhei).
           Reclamantul, este după toate datele un om de rea credinţă şi intenţiuni, pentru că afirmaţiile ce face s-au dovedit prin Prefect, prin şeful Subdirecţiei Zootechnice şi Medicul Veterinar, a fi cu totul neântemeiate.
           Socotim necesar să subliniem, că deşi ofiţer la Cercul de Recrutare Orhei, nu a găsit cale să raporteze şefului său direct şi nici să informeze prefectura condusă de un colonel sau serviciul veterinar condus de un medic, provenit tot din ofiţeri activi şi nici Guvernământul, care se află la 40 km de Orhei şi depăşind calea firească şi imediată unei măsuri, s-a adresat direct Domnului Mareşal.

           GUVERNATORUL PROVINCIEI BASARABIA
           General (ss) C. VOICULESCU


* * *
Documentul 81
PREŞEDENŢIA                                                           Orhei 11 Februarie 1942
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE
N. 21885                                                                                Data 23.II.1942

MEMORIU

            Am fost informat că oile şi vitele aduse din Transnistria pentru complectarea lipsurilor din Basarabia, repartizate jud. Orhei, aflate la ferma Orhei şi Vainştoc sunt ţinute afară în ger, într-o stare de mizerie grozavă, nehrănite şi neadăpate, din care cauză mor zilnic 20-30 animale.
           Am căutat să verific veracitatea acestor informaţii şi m-am convins de realitate.
           Oameni simpli, şi intelectuali, martori oculari la faţa locului, întorşi de acolo descriau revoltaţi spectacolul îngrozitor şi lipsa de omenie ce li-se înfăţişase înanintea ochilor;
-   Viţei abia născuţi, mureau lângă vacile pe jumătate îngheţate;
-   Zeci de vaci moarte de ger şi neângrijire;
-   Răgetul îngrozitor a celor ce trăgeau să moară;
-   Măcelari care tăia pe loc vite care trăgeau să moară;
-   Parte din vite îngropate cu piei cu tot, cu picioarele şi capul afară;
-   La ferma Orhei zeci de oi de reproducţie moarte, iar alte zeci care trăgeau să moară.
           În rezumat o situaţie îngrozitoare lipsită de cel mai elementar simţ de omenie şi o bătaie de joc sfidătoare în avuţia naţională.
           „CREDINŢA ŞI DREPTATEA, LEGEA ŞI MUNCA, CINSTEA ŞI CONŞTIINŢA, ORDINEA ŞI OMENIA, VOR FI DE AZI ÎNAINTE, DE LA CEL DE SUS PÂNĂ LA CEL MAI DE JOS SERVITOR AL PATRIEI, CARTEA SFÂNTĂ A ÎNDATORIRILOR NOASTRE”.
           Aceasta este porunca Domnului Mareşal Antonescu, aceasta este deviza ce o văd zilnic înaintea ochilor afişată pe peretele biroului meu.
           Călăuzit de această poruncă şi convins că-mi fac o datorie de conştiinţă, am raportat telegrafic, această stare mizeră DOMNULUI MAREŞAL ANTONESCU în ziua de 4.II.1942 orele 10.
           În aceiaşi zi la orele 17, conţinutul telegramei, a fost cunoscut la Guvernă-mântul Basarabiei, cerându-se relaţii telefonice asupra situaţiei raportate de mine.
           Din informaţiile ce am, s-a comunicat telefonic că situaţia nu este aşa de alarmantă şi că vitele aflate la ferma Vainştoc sunt din cele bolnave de febră aftoasă şi că nu au murit decât 16 vite, nevorbindu-se nimic despre oi.
           De notat că la această fermă se aflau la data de 4.II. a.c. când am raportat DOMNULUI MAREŞAL, 300 vite.
           Până a doua zi la orele 9 nu se mai găseau pe loc 30-40 de vite, restul fiind expediate noaptea şi dimineaţa în judeţ.
           Dacă erau bolnave de febră aftoasă cum se explică atunci că au fost trimise în judeţ, pentru a contamina întreg judeţ.
           Adevărul este cel raportat de mine.
           Nu s-a făcut o cercetare la faţa locului.
           Nu s-au ascultat martori.
           Nu s-a vorbit nimic de oile moarte şi de starea în care sunt ţinute.
           S-a căutat mistificarea adevărului, punând la adăpost vinovaţii care prin neglijenţa lor îşi bat joc şi irosesc avuţia naţională în timpurile cele mai grele de astăzi.
           Pentru a nu plana vinovăţia că am calomniat sau exagerat, cer să se facă o anchetă la faţa locului, cu care ocazie voi face dovadă afirmaţiunilor mele, întemeiate pe date precise.

CĂPITAN
C. Constantinescu.
(semnătura)
din Cercul de Recrutare Orheiu* * *
Documentul 82

13 Februarie 1942
22184
SECŢIA MILITARĂ
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Cabinet

           Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
           În ziua de 5 Februarie 1942 s-a primit la Preşedenţia Consiliului de Miniştri o telegramă a Oficiului Orhei cu Nr. 69-95-5-10 prin care se raporta direct Domnului Mareşal Antonescu, de către Căpitanul Constantinescu că vitele aduse din Transnistria pentru completare şi repartizate judeţului Orhei, sunt ţinute în ger, nemâncate şi neadăpate din care cauză mor zilnic 20-30 vite, cerând a se face anchetă de la centru.
           Din cercetările făcute de către Guvernământul Basarabiei, prin Prefectul Judeţului Orhei, Şeful Subdirecţiei Zootehnice şi Medicul Veterinar, rezultă că informaţiile date telegrafic de Căpitanul Constantinescu nu sunt întemeiate, susnumitul, după toate informaţiile fiind un om de rea credinţă şi intenţiuni.
           Căpitanul Constantinescu, ofiţer al Cercului de Recrutare Orhei, nu a găsit cu cale să raporteze şefului direct, ci raportăm direct D-lui Mareşal stări de lucruri neadecvate.
           Faţă de această situaţie, Domnul Mareşal Antonescu a ordonat trimiterea în judecată a Căpitanului Constantinescu, pentru raport inexact, pentru care vă rugăm a dispune cuvenite cercetări.

PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Ovidiu Vlădescu
ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
Maior Stelian Iamandi

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

2 comentarii:

  1. Foarte bun lucru !

    doar asa de putin stim...

    RăspundețiȘtergere
  2. Actorul Vasile Butnaru: Magistate, Un Strigat de Durere din Romania Tradata si Sfasieata Strabate Lumea!

    RăspundețiȘtergere

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro