joi, 17 februarie 2011

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA 1942 - Partea a 18 -a

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 18-a  -

1942

Documentul 83
Corpul 2 Armată
Stat Major
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE SECRETĂ-CONF.
N. 985 Data 7.III.1942
Nr. 31338 din 1 Martie 1942

Corpul 2 Armată
Către
PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civilo-Militar

           La Nr. 269 din 19 Februarie 1942, către C.M.O.
           Am onoare a raporta următoarele:
           I. Evacuarea evreilor din Odessa:
           1). Între 10 Ianuarie şi 28 Februarie a.c. s-au evacuat din Odessa 31.873 evrei (bărbaţi, femei şi copii).
           Bărbaţii toţi sunt în vârstă de peste 45 ani.
           2). Evreii evacuaţi au fost expediaţi cu calea ferată în satele din Nordul judeţului Berezovka.
           3). Lucrările de evacuare ale evreilor au fost dirijate de un Birou Central de Evacuare compus din:
           - Prefectul judeţului (Col. Velcescu) ca Preşed.
           - Primarul Oraşului (Gh. Pantea)
           - Prefectul Poliţiei (Col. Popovici)
           - Procoror Gl. al Curţii Marţ. (Lt. Col. Soltan)
           - Delegatul C.2 A. (Maior Nicolicescu N.)
           - Medicul Primar al oraşului (Dr. Şolcănescu)
           - 2 delegaţi ai BNR şi
           - 2 delegaţi ai Minist. De Finanţe şi 6 birouri de circumscripţie, care au lucrat în Ghettou la identificarea, înscrierea (recenzarea) şi strângerea valorilor evreilor ce zilnic urmau să fie transportaţi.
           Aceste birouri erau constituite din:
-   un ofiţer magistrat ca preşedinte
-   un ofiţer delegat al armatei
-   un delegat al BNR
-   un delegat al Minist. Finanţe
-   2 locuitori delegaţi ai circ. respective
-   un delegat al circ. Poliţiei respective.
           Operaţiunile de evacuare s-au efectuat conform prevederilor ordonanţei   Nr. 35 a Guvernământului Civil al Transnistriei şi Instrucţiunilor de detaliu date de acest Guvernămînt.
           Corpul 2 Armată, aflându-se în Odessa a intervenit prin autoritatea sa atunci când anumite greutăţi se opuneau aducerei la îndeplinire a prevederilor ordonanţei (Calea ferată germană nu punea vagoane la dispoziţie sau chiar a sistat transporturile între 25-31 Ianuarie a.c. din lipsă de combustibil, etc.)
           Deasemenea a dat continuu îndrumări în ceea ce priveşte evacuarea – în special – a celor evrei care prin excelenţă puteau fi dăunători ordinei şi siguranţei (tineri, foşti comunişti etc.)
           A urmărit să nu se sisteze transporturile şi a organizat razii pentru găsirea celor ce se eschivau (se alătură ordinul dat pentru prima serie de razii de 10 zile).
           4). La data de 28 Februarie 1942, situaţia evreilor rămaşi în Odessa era următoarea:
           a) În Ghettou 113 evrei (bărbaţi, femei şi copii), recenzaţi, gata a fi expediaţi.
           Aceştia sunt dintre cei ce s-au sustras şi au fost prinşi ulterior de către autorităţile poliţieneşti prin raziile efectuate şi chiar de armată.
           b) În Închisoarea Centrală, 1197 evrei, în marea lor majoritate bărbaţi între 18-50 ani.
           Aceştia sunt dintre evreii care au activat în partidul comunist. Nu au fost evacuaţi până în prezent întrucât Guvernământul n-avea localuri amenajate, cele de la Alexandrodar (de lângă Oceacov) nu mai corespundeau situaţiei.
           Deslegarea de a fi evacuaţi a obţinut-o prefectul judeţului telefonic de la Domnul Guvernator astăzi 28.II a.c., iar în ziua de 3 Martie ora 9 începe îmbarcarea cu destinaţia Wapniarka.
           În închisoarea Prefecturei de Judeţ, un număr de circa 10 evrei (bărbaţi şi femei). Aceştia sunt diverşi mici infractori, care au condamnări date de diversele servicii pretoriale din Odessa. Ei se evacuiază la Wapniarka.
           În spital, se află în prezent, un număr de 1032 evrei (bărbaţi, femei şi copii), - care fiind bolnavi netransportabili, iar unii contagioşi, au fost reţinuţi până la vindecare, sau cel puţin până ce vor deveni transportabili.
           c) În afară de evreii menţionaţi mai sus, mai există în Odessa şi împrejurimi un număr destul de mare de evrei (aproximativ câteva mii) şi anume:
           - unii care s-au sustras calităţii de evreu prin însuşirea de acte false; au început a fi găsite prin raziile ce se fac şi denunţuri;
           - unii care s-au refugiat fie în împrejurimile oraşului, fie prin diferite ascunzători şi care deasemenea vor fi identificaţi şi evacuaţi pe măsura prinderilor.
           Evreii menţionaţi la aliniatul „a” vor fi evacuaţi împreună cu cei prevăzuţi la aliniatul „b”, (1032 + 113 = 1145), de îndată ce linia Odessa-Berezovca, actualmente în refacere, va fi redată circulaţiei, ei urmând a fi evacuaţi tot în Nordul jud. Berezovca.
           Astfel, până la data de 3 Martie a.c. vor fi evacuaţi un total de 33.880 evrei şi vor mai rămâne cei din spital şi Ghettou în număr de 1145 evrei, - înafară de cei ce vor mai fi găsiţi ca sustraşi sau ascunşi.
           5). Operaţiunile de evacuare, în general au decurs curent cu greutăţi:
           - unele inerente timpului rău în care au fost executate (ger, zăpadă mare) precum şi datorită unor lipsuri în mijloacele de transport (calea ferată a trebuit să înceteze timp de 6 zile transportul între 25-31 Ianuarie a.c. din lipsă de cărbuni) iar,
           - altele şi cele mai importante, poliţiei şi siguranţei extrem de slabă calitativ şi cantitativ, precum şi insuficienţa jandarmilor.
           Este absolut necesar să se întărească poliţia şi siguranţa cu elemente cu sentimente româneşti, elemente constatate ca pricepute şi devotate serviciului.
           Retribuţia prezentă a acestor organe permite trimiterea la Odessa a elementelor celor mai bune.
           Este necesar să se mai dea la Odessa, un batalion de jandarmi pentru           a curăţi complect şi temeinic Odessa de elementele evreieşti cele mai tinere (13-45 ani) şi cele mai periculoase.
           În momentul de faţă birourile de evacuare se reorganizează în vederea punerii în aplicare a părţii a II-a a prevederilor ordonanţei Nr. 35 a Guvernămîntului şi anume a vânzării lucrurilor rămase în casele foste ocupate de evrei.
           Această operaţiune va începe în ziua de 3 Martie 1942.
           6). Se va raporta la fiecare trei zile situaţia în ceea ce priveşte evacuarea evreilor.
           7). În ceea ce priveşte realizările obţinute în Odessa, lucrarea este în curs şi va fi înanintată pînă la 7 III a.c.

COMANDANTUL CORPULUI 2 ARMATĂ
GENERAL,
L.Ş. N. Dăscălescu
(semnătura)
Delegatul Corpului 2 Armată
Maior, Nicolicescu N.
(semnătura)


* * *

Documentul 84
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
Serviciul Jandarmeriei
Secţia a III-a
Nr. 55032
1942 luna III ziua 18
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
Serviciul Jandarmeriei
Către
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civil şi Militar
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE SECRETĂ-CONF.
N. 443 Data 19.III.1942

          La Ordinul Dvs. N. 189 1C.B.B.T. din 6 Februarie 1942, referitor la un număr de 66 oi şi 8 boi, aflaţi în custodia şefului postului Căinarii Vechi – Soroca;
          Am onoare a vă raporta următoarele:
          La data de 23 Ianuarie 1942, cele 66 oi au fost predate de şeful postului Căinarii Vechi, locuitorului Irimia Iaruc, din acea comună, iar cei 8 boi la alţi locuitori, pentru întreţinere.
          La 28 Februarie 1942, oile au fost ridicate de la numitul locuitor de către Camera de Agricultură Soroca şi predate crescătoriilor de oi din judeţ, conform dispoziţiunilor ordinului N. 1809/1942, al Guvernământului Basarabiei, iar cei       8 boi urma să fie ridicaţi de către Camera de Agricultură în ziua de 15 martie 1942, când delegatul Camerei urma să se deplaseze la faţa locului în acest scop.
          Aceasta fiind situaţia, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune de urmare.
INSPECTOR GENERAL AL JANDARMERIEI
GENERAL
L.Ş. (semnătura)
Şeful Serv. Jandarmeriei
Colonel C. Tobescu (semnătura)


* * *
Documentul 85
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI
ŞI BUCOVINEI
N. 4794 Data 25.IV.1942
Ministerul Apărării Naţionale
Direcţiunea Personalului
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Secretariatul General
No. 114.575
           La N. 1750 C.B.B.T./1942;
           Am onoare a raporta următoarele:
           Cererea preotului musulman Sebat Huseim s-a înaintat pentru aviz Inspectoratului Clerului Militar.
           P.S. Sa Episcopul Armatei, cu N. 2587/942, face cunoscut că ostaşii de confesiune musulmană sunt prea puţini şi de aceea nu poate fi activat.
           Având în vedere că acest preot vrea să fie misionar în Crimeia deoarece cunoaşte limba, muzica şi obiceiul locuitorilor din acea regiune, cererea a fost înaintată M.St.M. – Secţia I-a pentru a decide dacă este cazul să fie mobilizat la o unitate din Crimeia.
           Îndată ce rezultatul va fi primit, se va raporta Dvs. situaţia.
           Cererea preotului Sebat Huseim a fost înaintată Preşedinţiei Consiliului de Miniştri prin Hatibatul Municipiului Craiova (str. Eugeniu Carada N. 12) cu N. 360 din 26.I.1942.

L.Ş. INSPECTORUL PERSONALULUI
COLONEL Gh. Sotir
(semnătura)
ŞEFUL SERVICIULUI PERSONALULUI
LT. COLONEL Gh. Dimitriu
(semnătura)
* * *

Documentul 86
PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR PENTRU
ADMINISTRAREA BASARABIEI ŞI BUCOVINEI
N. 6756 Data 6.VI.1942
Ministerul Apărării Naţionale
Direcţiunea Personalului
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Secretariatul General
No. 15.423 4794/25.IV.1942/ C.B.B.T.

           Urmare la N. 114.575 din 18 Aprilie 1942:
           Am onoare a raporta că M.St.M. – Secţia I-a cu N.113.387 din 9 Mai 1942 a aprobat concentrarea preotului musulman Sebat Huseim la Corpul de Munte pentru nevoile religioase ale ostaşilor şi locuitorilor din Crimeia.
           Acel Comandament a dat ordin Corpului de Munte P.S. să concentreze pe preot şi să-l trimită în Crimeia.
           Cele arătate mai sus, s-au comunicat preotului prin Hatibatul Municipiului Craiova cu N. 15.423 de astăzi.

L.Ş. DIRECTORUL PERSONALULUI
COLONEL Gh. Sotir
(semnătura)
ŞEFUL SERVICIULUI PERSONALULUI
LT. COLONEL V. Constantinescu
(semnătura)* * *

Documentul 87
M.A.N. SUBSECRETARIATUL INZ. ARMATEI
DIRECŢIA SUPERIOARĂ TEHNICĂ
Direcţia Industriei de Război
S. VI.V.19
N. 712923 din 25 Mai 1942
GUVERNĂMÂNTUL TRANSNISTRIEI

           Avem onoare a vă face cunoscut că pe câmpurile unde au fost lupte, există încă mari cantităţi de tuburi de muniţii de infanterie şi artilerie, a căror strângere este de o importanţă foarte mare.
           În urma înţelegerii stabilite în Consiliul de Miniştri din 29 Aprilie a.c., această operaţiune s-ar putea face cu succes de Guvernământ, prin autorităţile comunale prin locuitori şi chiar prin elevii de şcoală.
           Cu toate că materialul este al Statului şi deci trebuie să revină Statului, Subsecretariatul de Stat al înzestrării Armatei însă este de părere că s-ar putea acorda colectorilor o primă în vederea stimulării lor cum şi o cotă pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de Guvernămînt.
           De aceia vă rugăm să apreciaţi asupra acestei propuneri şi în cazul când sunteţi de acord, vă rugăm să bine voiţi a stabili aceste cheltuieli care în totul nu trebuie să depăşească:
-   30 lei per kg pentru aramă, alamă, bronz şi plumb,
-   2 lei per kg pentru fierul vechi şi fonta veche.
           Depozitarea este necesară a se face în localităţi cît mai aproape de staţiile CFR, formându-se depozite aparte de aramă, alamă, bronz, plumb şi depozite aparte de fier vechi şi fontă veche de unde apoi, prin grija colectorilor autorizaţi ai „Oficiului Metale Neferoase” şi uzinele „Reşiţa” se vor expedia conform indicaţiilor ce se vor da de către Subsecretariatul de Stat al Înzestrării Armatei.
           Vă rugăm să binevoiţi a comunica măsurile Dvs., precum şi cantităţile şi localităţile unde se vor depozita aceste materiale.

SUBSECRETAR DE STAT AL ARMATEI pe lângă
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE GENERAL DE DIVIZIE,
Ss/Gh. M. Dobre
Pentru conformitate
Şeful Bir. 19 Col.
Lt. Colonel, Vasilescu (semnătura)


* * *

Documentul 88
NOTA Nr. 1979
28 august 1942

           Ca urmare la nota noastră Nr. 1410 din 15 Iulie a.c. avem onoare a vă comunica următoarele:
           Judecătorul Perciun Vasile, de la Tribunalul Cetatea Albă, continuă să funcţioneze mai departe în calitate de judecător de şedinţă cu toată activitatea sa antiromânească din timpul ocupaţiei sovietice şi cu toate că autobiografia sa care a fost înaintată autorităţilor sovietice şi în care arată activitatea sa comunistă de înainte de răpirea Basarabiei, este cunoscută de Ministerul de Justiţie.
           În luna Iunie 1942, la Tribunalul Cet. Albă, venind în inspecţie D-l Prim Preşedinte al Curţii de Apel din Chişinău, Laurenţiu Preoţescu, însoţit de C. Dardan, procuror general la aceeaşi Curte, în faţa întregului corp judecătoresc şi funcţionari, i-au făcut judecătorului Perciun o aspră mustrare, numindu-l ticălos şi nenorocit, pe tema celor cuprinse în autobiografia sa pe care a înaintat-o bolşevicilor, fiind scos din şedinţă.
           Judecătorul Perciun nu a răspuns nimic, stând tot timpul cu ochii în jos.
           În prezent numitul primeşte salariul şi se plimbă fără să-i pese de cele ce    s-au petrecut, aşteptând începerea sesiunei de judecată care va începe la 15 Septembrie.

           Comunicat:
-   Guvernământului Basarabiei
-   Inspectoratului Jandarmeriei
-   Inspectoratului Poliţiei.


* * *

Documentul 89
NOTA Nr. 1410
15 Iulie 1942

           Perciun Vasile, fost judecător la răpirea Basarabiei de către soviete se află în Tighina unde a stat până în luna Septembrie 1940 când a venit în Chişinău în vederea repatrierei sale.
           Neputînd obţine repatrierea prin organele sovietice a recurs la Comisiunea Germană care i-a admis să plece împreună cu germanii care se repatriau din Basarabia, în locul unui cizmar de origine etnică german, care în schimbul unei însemnate sume de bani i-a cedat locul, şi astfel s-a repatriat prin punctul de frontieră Reni, ajungând la Galaţi.
           Aci s-a despărţit de grupul de germani şi a rămas în Ţară; mai târziu fiind reintegrat în magistratură funcţionând în Vechiul Regat până la ocuparea Basarabiei.
           În timpul şederei sale în Basarabia sub ocupaţia sovietică, numitul a făcut un memoriu autorităţilor sovietice, în care pe lângă faptul că solicita un serviciu, arăta şi activitatea sa comunistă din timpul când a funcţionat ca judecător în Justiţia Românească.
           Această autobiografie în original, actualmente se află în posesiunea procurorului Vorgulas de la Parchetul Trib. Tighina, fiind trimisă în copie şi Ministerului Justiţiei, care a dispus îndepărtarea sa din magistratură.
           Înainte de răpirea Basarabiei, Perciun Vasile a funcţionat ca judecător în oraşele Comrat, Hotin şi Tighina, iar după izgonirea sovieticilor din Basarabia, înainte de a fi îndepărtat din magistratură a funcţionat la Tribunalul Cetatea Albă.

           Comunicat:
-   Guvernămîntului Basarabiei
-   Inspectoratului Jandarmeriei
-   Inspectoratului Poliţiei.
* * *

Documentul 90
Confidenţial
DOMNULE GENERAL GUVERNATOR,

           La adresa D-vs. Nr. 3744 din 12 Septembrie 1942, prin care ne-aţi înaintat notele informative Nr. 1410 din 15 Iulie şi Nr. 1968 din 28 August a.c. ale               C. I. Chişinău, pentru a vă comunica relaţiile necesare asupra celor semnalate, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că judecătorul Perciun Vasile de la Tribunalul Cetatea-Albă, pentru atitudinea ce a manifestat prin autobiografia scrisă sub ocupaţia bolşevică, a fost trimis de Ministerul Justiţiei în judecata Comisiunii disciplinare de pe lângă Curtea de Apel Chişinău, având fixat termenul de judecată la 18 Septembrie a.c.
           După terminarea procesului, vă vom comunica rezultatul şi măsurile ce vor fi luate în cauză de către D-l Ministru al Justiţiei.

PROCUROR GENERAL,
Secretar,
D-Sale
Domnului General guvernator al Basarabiei, Cabineutl Militar.

* * *

Documentul 91
Biroul Cenzurei Militare
Către
Directoratul Econ. Naţionale

           Avem onoare a vă înainta un tablou de personalul cenzurei aflat la serviciu la data de 15.IV.1942, rugându-vă să binevoiţi a dispune eliberarea contra cost a pielei şi talpa pentru ghete după normele stabilite de Dvstre.
           Totodată vă aducem la cunoştinţă că personalul arătat nu aparţine nici de o instituţie.

Şeful biroului Cenz. Militare
Adm. Cpt.
L.Ş. A. Caponi
(semnătura)

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro