joi, 9 iunie 2011

ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 33 -a

 În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 33-a  -

1943
Documentul 149
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
SECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI
 SERVICIUL M.O.N.T.

Nr.602389 Data 30.10.943

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
Prin
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL B.B.T.

           La adresa D-v nr.292013 bis/943,
           Avem onoare a vă face cunoscut că în urma înţelegerii dintre D-l Director al Sănătăţii din acest Guvernământ şi M.S.M. Secţia IV-a (prin D-l Colonel Zilaru) urma ca în schimbul Serviciului de higienă şi profilaxie ce ni se luase, să ni se dea un număr de aproximativ zece medici.
           În acest scop Marele Stat Major, prin adresa nr.194589/942 ne face cunoscut că a pus la dispoziţia Guvernământului până la 31 Martie crt., următorii medici:
           1.Dr.Băixoianu Sergiu din Bucureşti, B-dul Lasăr Catargiu nr.24.
           2.Dr. Fulberk Hunter, din Mediaş, regina Maria nr.8
           3.Dr. Gheorghiu D-tru Fin Bucureşti, Şos.Viilor nr.95
           4.Ianoş Paraschiv, Iaşi, Cuza Vodă nr.5
           5.Ionescu Ion, Prefectura Dolj
           6.Covaks Ernest, Sighişoara, str. Ferdinand nr.69
           Dintre medicii puşi la dispoziţie, nu s-au prezentat în Transnistria decât    Dr. Covaks Ernest, sosit la 11 Decembrie 1942 şi Gheorghiu D., sosit la 15 Ianuarie 1943.
           Cum prin adresa nr.292013 bis/943, D-v cereaţi a trimite pe medicul Marcu Liviu, în schimbul medicului Bălăşoiu Marin ce este lăsat la dispoziţia acestui Guvernământ.
           Guvernământul când a solicitat medici, a făcut aceasta pentru motivul că avea prea puţini medici români în Transnistria şi pentru că Direcţia Sănătăţii necesita cadre foarte bune pentru a putea face faţă situaţiei excepţional de grea aci, fără a înţelege însă să se facă schimb de medici, care nu poate fi decât dăunător bunului mers al Serviciului Sanitar, pentru motivul că este cu mult mai mare randamentul unui medic care a dorit postul unui medic primar de Judeţ, decât unul care este forţat să stea în acest post şi abia aşteaptă să plece în Ţară.
           În ce priveşte doctorul Marcu Liviu, a fost pe front unde şi-a făcut conştiincios datoria şi numai după demobilizare a fost numit în Transnistria, în urma dorinţei D-sale, care a devenit strict necesar şi a fost şi mobilizat pentru lucru.
           Faţă de cele mai sus arătate, vă rugăm să binevoiţi a dispune menţinerea Doctorului Marcu Liviu, cum şi a celorlalţi medici ce au fost la sate la dispoziţia Guvernământului, cu atât mai mult că în această calitate a fost mobilizat pentru lucru prin ordinul nr. 1093/943, anexat în copie.

            p. GUVERNATOR,
            Em. Cercavschi
                                                    DIRECTOR,
                                                      M. Rotaru

* * *
Documentul 150
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
SECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI
 SERVICIUL M.O.N.T.
 Nr. 3213 16 Iunie 1943

REGIMENTUL 37 INFANTERIE
Prin
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.

            La Nr.3111/943, către Postul Jandarmi Burdujeni – Suceava.
            Avem onoare a vă înainta dovada de înmânarea medaliei „Cruciada Contra Bolşevizmului” semnată de către Slt.rz. Neagu M.Aurel.

            p.GUVERNATOR,
                     M.Rotaru
                                                              P.DIRECTOR,
                                                                         Cpt. Stavro C.

Cu 2 anexe

* * *

Documentul 151
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
SECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI
 SERVICIUL M.O.N.T.
 Nr. 3485. 19 Iunie 1943
REGIMENTUL 32 dorobanţi
Prin
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.
            Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba demobilizarea Slt.rz. Minculescu Ion, de la acea unitate, întrucât prin ordinul M.St.M. Nr. 879613/943, a fost scutit de mobilizare până la 31 Martie 1944.
            Solicităm această demobilizare întrucât susnumitul ocupă funcţiunea de ataşat de presă la Subdirecţiunea Propagandei din acest Guvernământ unde este strict necesar pentru bunul mers al propagandei româneşti.

            p.GUVERNATOR,                                           P.DIRECTOR,
                     M.Rotaru                                                  Cpt. Stavro C.
F.706, inv.1, d.126(III), f.953
* * *

Documentul 152
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
 Direcţia Sănătăţii
Ref. la: farmacistul evreu Şoimulescu Mircea
ONOR
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.
BUCUREŞTI
            Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a comunica Marelui Stat Major următoarele:
            Din Ord. M.St.M. Nr. 934248 din 2 Ianuarie 1943 şi cu adresa Cercului Teritorial Neamţ Nr. 41614 din 10 Ianuarie 1943, a fost repartizat acestei Direcţiuni, farmacistul evreu Şoimulescu Mircea, care a fost pus la dispoziţia noastră ca pedeapsă de neexecutare de ordin şi rea voinţă.
            Vă rugăm a ne comunica data încetării acestor ordine, deoarece nu ne-aţi specificat termenul pedepsei.

            GUVERNATOR,                                                        DIRECTOR,
* * *
Documentul 153
 GUVERNĂMÂNTUL
 PROVINCIEI BASARABIA
DIRECTORATUL AFACERILOR AD-TIVE
 Serviciul Ad-ţiei Generale
 Nr.1323
 1943 Ianuarie 25

Priveşte:
Înlocuirea inscripţiunilor
Din instituţii şi biserici
Către
Prefctura pl.Tighina
            Urmare la ordinul circular Nr.26691 A din 17 Septembrie 1942, prin care s-a dispus ştergerea şi înlocuirea inscripţiunilor ruseşti, cu inscripţiunile româneşti, din localurile instituţiilor şi în special din biserici, avem onoare a vă comunica următoarele:
            La biserici, atât timp cât înlocuirea inscripţiunilor ruseşti cu inscripţiunile româneşti nu schimbă cu nimic caracterul arhitectonic al bisericei, se va proceda la traducerea şi înlocuirea inscripţiunilor ruseşti cu cele româneşti.
            Inscripţiunile cu text rusesc ce vor exprima idei contra Statului român, vor fi radiate cu totul.
            Inscripţiunile ruseşti de pe icoane nu vor fi şterse pentru a nu strica aspectul icoanelor.
            Se exceptează inscripţiunile cu text românesc, scrise cu caracter chirilic.
            Acestea nu vor fi radiate.
            În ce priveşte inscripţiunile slavone care datează din secolele XIV-XVIII, cu caracter documentar istoric-românesc, nu vor fi şterse, decât cu avizul comisunei Monumentelor Istorice, care se va cere prin Guvernămînt.

            L.Ş.   DIRECTOR
                               (semnătura)
                                                              Şeful Serviciului
                                                                 (semnătura)
Comunicat:
Prefecturilor,
Preturilor,
Primăriilor de reşedinţă.
– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Un comentariu:

  1. (Actorul Vasile Butnaru) In BIBLIE este scris:"Crestine,cauta ADEVARUL. ADEVARUL te face OM LIBER..." Domnule Timofti,(presedinte al republicii moldova) GHEORGHE DAVID este Mosul Meu. UN MARTIR BASARABEAN. A cautat ADEVARUL. Impreuna cu GHEORGHE GHIMPU,VALERIU GRAUR si alti MARTIRI din Basarabia sfasieata de Rusia. ADEVARUL costa foarte scump: Au platit cu VIATA.

    RăspundețiȘtergere

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro