vineri, 10 iunie 2011

ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 34 -a

În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 34-a  -

1943
Documentul 154
 ROMÂNIA
 BASARABIA
 JUDEŢUL TIGHINA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
 Serviciul Ad-tiv
 Nr.3222
 1943 Luna Iunie Ziua 2
 Priveşte:
Reconstrucţia bisericei
Din com. Varniţa
Către
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Directoratul Învăţământului şi Cultelor
CHIŞINĂU
            Motivat de raportul Protopopiei plăşii Tighina Nr. 1261/1943, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a acorda toată solicitudinea lucrării de reconstrucţie a bisericei din com. Varniţa, distrusă de bombardamentul sovietic în vara anului 1941, deoarece satul Varniţa, situat pe malul Nistrului, la 3 km depărtare de Tighina şi supus tuturor influenţelor răuvoitoare a criminalei propagande bolşevice, are astăzi mai mult ca oricând e nevoie de biserică, pentru îndrumarea enoriaşilor pe calea dreptei credinţe.
            Totodată raportăm că, străduinţele şi activitatea meritorie desfăşurată de preotul-paroh pentu executarea lucrărilor de reconstrucţie cu fondurile ce i s-au pus la dispoziţie din contul exerciţiului expirat, merită toată solicitudinea, temrinarea lucrării începute fiind de primă urgenţă.

            PRIM-PRETOR,
     G. Radoveanu (semnătura)

* * *

Documentul 155
Tablou
Eroilor din plasa Tighina

Nr.
Numele şi
Pronumele
Localitatea de unde este
Locul unde a căzut
Data cînd a căzut
1.
Maior Tulbure Emanoil
Bucureşti
Sculeni jud.Bălţi
Iulie 1941
2.
Serg. Crăciun Vasile
Bulboaca
Odessa
20/VIII-1941
3.
Sold. Borghiu Vasile
Idem
Idem
24/II-1941
4.
Cap. Caragaceanu Grigore
Chireaerţi
Cotul Donului
23/XI-1942
5.
Cebotarencu Andrei
Chiţcani
necunoscut
13/X-1942
6.
Comerzan Tudor
Cobusca-Veche
Cotul Donului
20/XI-1942
7.
Serg. Soare N. Gheorghe
necunoscută
Delacheu
2/VIII-1941
8.
Serg. Apetroaiei Ion
Presacăni
Pădurea Gîrbovăţ
6/VIII-1941
9.
Sold. Dragan Toma
necunoscută
Idem
Idem
10.
Lit. Cojocaru Arsene
Gura Bâcului
La Cuban
16/II-1943
11.
Serg. T.R.Erdeş Victor
Hagimus
Alexandrova
1/IX-1941
12.
Melente Ion
I.G.Duca
Friedenstal
1/IX-1941
13.
Lt. Plămădeală Vicol
Prigăceni
Odessa
13/VIII-1941
14.
Plămădeală Afanasie
Idem
necunoscut
6/II-1942
15.
Cpt. Surdu Nicolae
Şerplus
Dalnie
August 1941
16.
Sold. Beschieru Simion
Todireşti
Valea Sărată –C.Albă
24/VII-1941
17.
Sold.Nigai Petre
Idem
Moghilev-Ucraina
4/II-1942
18.
Sold. Necşulescu Florea
necunoscut
Varniţa
Iulie 1941
19.
Sold. Calugaru Simion
Idem
Idem
Idem
20.
Sold. Roman Gheorghe
Idem
Idem
Idem
21.
Sold.Iorguleţ Ion
Idem
Idem
Idem

            Se certifică de noi prezentul tabel
            Prim-Pretor,
                                                    Şeful cancelariei

* * *

Documentul 156
ROMÂNIA
PROVINCIA BASARABIA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
SERVICIUL Administrativ către Mitropolotul Basarabiei
Nr.5735 din 3 sept 1943

ÎNALT PREA SFINŢITE,
            În ziua de 6 Septembrie a.c. urmează a se sfinţi localul nou de primărie din com.Pugoceni, local înălţat prin truda Moldovenilor din acea comună şi cu jertfa primarului din vremea evacuării Basarabiei, deportat de bolşevici din cauza râvnei cu care a lucrat la această aşezare de interes obştesc.
            Începută în anul 1937, lucrarea a trebuie să fie abandonată la cotropirea Basarabiei de către bolşevici şi s-a continuat în anii 1941-1943.
            Ajungând cu bine la sfârşitul lucrării, autorităţile şi populaţia locală au dorinţa fierbinte ca Înalt Prea Sfinţia Voastră să oficieze slujba sfinţirei acestui prea frumos local de primărie, construit în stil românesc, unic în toată Basarabia şi vă rugăm respectuos să binevoiţi a lua în considerare această dorinţă şi a onora solemnitatea cu participarea Înalt Prea Sfintei Voastre.
           
            PRIM-PRETOR,
      G. Radoveanu (semnătura)
* * *

Documentul 157
PREFECTURA JUD. TIGHINA

TABEL
De eroii din cuprinsul jud. Tighina căzuţi pe câmpul
De onoare în lupta contra bolşevismului

Nr.
Crt.
Numele şi
pronumele
Gradul
Localitatea de unde este
Locul unde a căzut
Data cînd a căzut
1.
Tulbure Emanoil
Maior
Botnăreşti
Sculeni (Bălţi)
Iulie 1941
2.
Surdu Nicolae
Cpt.
Şerpeni
Dalnic
Aug.1941
3.
Paraschivescu C-tin
Cpt.
Cărbuna
-
1942
4.
Costin Gheorghe
Cpt.
Căinari
Dalnic
21 Sept.1942
5.
Aftenie C-tin
Lt.
Tanatari
Berezovca
24 Sept.1942
6.
Nistor Constantin
Lt.
Tighina
-
-
7.
Popovici Teodor
Lt.
Taraclia
-
-
8.
Paraschivescu D-tru
Lt.
Salcuţa
-
-
9.
Plămădeală Vicol
Lt.
Pugoceni
Odessa
13 Aug.1942
10.
Pârvu Eugen
Lt.
Taraclia
Odessa
12 Aug.1942
11.
Bărzătescu Nicolae
Lt.
Tvardiţa
-
-
12.
Ion Vasile
Slt.
Sturzeni
-
-
13.
Nicolae Vasile
Slt.
Hârtop
-
-
14.
Nănescu Petre
Slt.
Cioburciu
-
-
15.
Popescu Nicolae
Slt.
Balmaş
Carpova
18 Aug.941
16.
Stariceos Hartion
Slt.
Avdarma
Sevastopol
Sept.941
17.
Iosifide C-tin
Slt.
Feşteliţa
-
-
18.
Ioan T.Dumitru
Slt.
Feşteliţa
-
-
19.
Stan Vasile
Slt.
Feşteliţa
-
-
20.
Cojocaru Arsenie
Slt.
Gura-Bâcului
Cuban
16 Febr.941
21.
Ostap Nicolae
Slt.
Gârbovăţ
-
-
22.
Popov Teodor
Slt.
Cârnăţeni
Cotul Donului
21 Noemb.941
23.
Buzila Alexandru
Slt.
Satu-Nou
Aladir
7 Dec.942
24.
Bocancea Anatolie
Slt.
Cimişlia
Sevastopol
7 Iunie 942
25.
Vlah Ion
Slt.
Comrat
Odessa
22 Aug. 941
26.
Chircan Jonvir
Slt.
Româneşti
Cotul Donului
2 Dec. 1942
27.
Cecan Leonid
Serg.TR
Gangura
Cp.Oancea
22 Iun 941
28.
Simion Vasile
Serg.TR
Saiţi
-
-
29.
Erdeş Victor
Serg.TR
Hagimus
Alexandrovca
1 Sept.941
30.
Neacşu Ion
Serg.TR
Tighina
-
-
31.
Tarnoveanu Gh.
Serg.TR
Grigoreni
-
-
32.
Ţandroni Petre
Serg.TR
Gura-Bâcului
-
-
33.
Jiteanu Ilie
Serg.TR
Sărăţica
-
-
34.
Frunza Gheorghe
Serg.
Tighina
Cotul Donului
22.XI.942
35.
Crăciun Dănilă
Serg.
Bulboaca
Odessa
Aug. 941
36.
Soare Gheorghe
Serg.
Delacheu
-
2 Aug.941
37.
Deliu Victor
Serg.
Talmaz
Bahci Sarai
26 Iul.942
38.
Mateevici Ştefan
Serg.TR
Ciufleşti
Cuban
1941
39.
Apan Gheorghe
Serg.
Curugica
Stalingrad
3 Febr. 943
40.
Bărbăian Ion
Serg.
Hârtop
Moghilev
3 Aug. 1941
41.
Tabacaru Ion
Serg.
Comrat
-
-
42.
Caragaceanu
Cap.
Chircăeşti
Cotul Donului
28 Noem.1942
43.
Cotruc Iacob
Cap.
Cârnăţeni
Ţiganca
18 Aug. 1941
44.
Jelev Ion
Cap.TR
Valea-Perjii
Cotul Donului
Nov.1942
45.
Comerzan Teodor
Frunt.
Cobuşca-Veche
Cotul Donului
20 Nov.942
46.
Melentie Ion
Fr.TR
TRI.Gh.Duca
Friedental
Sept.941
47.
Motică Constantin
Fr.
Ialpugeni
Dalnic
15 Sept.941
48.
Boghiu Vasile
Sold.
Bulboaca
odessa
24 Nov.941
49.
Ciobotarenco Andrei
Sold.
Chiţcani
-
13 Oct.942
50.
Plămădeală Atanasie
Sold.
Pugoceni
-
6 Febr.942
51.
Beşchieru Simion
Sold.
Todireşti
V.Sarată (C.Albă)
24 Iulie 941
52.
Nigai Petre
Sold.
Todireşti
Moghilev
4 Febr.1942
53.
Colesnicenco Vlad.
Sold.
Tighina
-
-
54.
Furtuna Andrei
Sold.
Tighina
-
-
55.
Laşcu Profir
Sold.
Popeasca
-
11 Apr. 1943
56.
Leah Nicolae
Sold.
Taraclia
Odessa
1942
57.
Verceac Roman
Sold.
Taraclia
Odessa
1942
58.
Alexandru Luca
Sold.
Cioara-Murza
Cotul Donului
1 Dec.1942
59.
Moraru Constantin
Sold.
Emental
Cp.Doina (Hotin)
1941
60.
Văsluianu Grigore
Sold.
Baimaclia
-
9 Oct.1941
61.
Neculcea Vasile
Sold.
Ialpugeni
Dalnic
15 Sept. 941
62.
Negura Teodor
Sold.
Cimişlia
Nicolaevca
26 Oct. 942
63.
Negura Vasile
Sold.
Cecur-Menjir
-
-
64.
Ciobanu David
Sold.
Gradistea
Dalnic
21 Sept. 941
65.
Sârbu Vasile
Sold.
Dezghingea
Vigoda-Odessa
30 Aug.941
66.
Hurmuzache Vasile
Sold.
Abaclia
Beştimac
941
67.
Chiliniciuc Teodor
Sold.
Abaclia
Cotul Donului
20 Oct.1942
68.
Grecu Ion
Sold.
Abaclia
Sevastopol
5 Noiem. 941
69.
Ciobanu Chirilă
Sold.
Abaclia
Cimişlia
16 Iun 941
70.
Capsomin Gheorghe
Sold
Chirsova
Ucraina
941
71.
Ticu Constantin
Sold.
Tomai
Sp.Z.I.612 Thg.
26 Oct.942
72.
Bergean Gheorghe
Sold.
Tomai
Caucaz
30 Iunie 943
73.
Eliţă Macarie
Sold.
Valea-Perjii
Cotul Donului
Noem.942
74.
Grozdev Filip
Sold.
Româneşti
Cotul Donului
2 Dec.1942
75.
Stratu Gheorghe
Sold.
româneşti
Cotul Donului
2 Dec.1942
76.
Sorocarjă Ion
Sold.
Taraclia
Bolşoi
20 Noem. 942


* * *

Dcoumentul 158
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
 Direcţia Muncii
 Nr. 39273 din 12 aprilie 1943
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Militar B.B.T.
           
            La adresa Dvs. Nr. 571.377/1943, cu privire la colonizarea în Transnistria a românilor de la Est de Bug, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
            Propunerile noastre cu privire la organizarea planului de repatriere a populaţiei de origine etnică română de la Est de Bug, expuse şi în adresa noastră cu Nr. 25298 din 10 Martie 1943, sunt următoarele:
            Pentru a face loc coloniştilor în Transnistria, prin adresa susmenţionată am propus şi propunem în primul rând evacuarea şi trecerea peste Bug a evreilor şi ţiganilor, operaţiune care necesită un acord cu Autorităţile Germane de la Est de Bug şi în al doilea rând evacuarea restului de populaţie de origine neromână din localităţile destinate colonizării în alte localităţi ale Transnistriei.
            Plasarea coloniştilor să se facă nu pe Bug, cum se prevede în adresa cu       Nr. 2683 din 1 Februarie 1943 a Subsecretariatului de stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului, ci pe malul stâng al Nistrului, în localităţile cu populaţie în majoritatea ucraineană, situate în regiunile cele mai fertile, în vecinătatea terenurilor ce oferă multiple posibilităţi de utilizare a braţelor de lucru şi în special în localităţile cele mai înfloritoare, care vor fi îndeaproape pregătite şi organizate pentru colonizare.
            Deplasarea coloniştilor să se facă numai în mase compacte, concomitent cu deplasarea populaţiei ce se evacuează din localităţile destinate colonizării, pentru ca populaţia ce se deplasează să-şi poată continua activitatea şi pentru a se evita fricţiunile între colonişti şi evacuaţi.
            Instrucţiunile ce le necesită organizarea colonizării o vom întocmi după ce vom avea răspunsul la cele propuse prin adresa noastră cu Nr. 25.298 din 10 Martie 1943 şi prin cea de faţă.
            În ce priveşte refugiaţii aflători la Tiraspol şi cei ce vor mai sosi pentru triere, am dispus încă de la data de 18 Martie 1943 să fie plasaţi provizoriu şi utilizaţi la diferite munci în regiunea Tiraspol.

            L.Ş.             GUVERNATOR
                                  (semnătura)
                                                              DIRECTORUL MUNCII
                                                              Dr.Gh.Balcăş (semnătura)
– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro