Se afișează postările cu eticheta istoriografia rusa. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta istoriografia rusa. Afișați toate postările

luni, 21 iunie 2010

Basarabenii in istoriografia rusa din secolul XIX - continuarePublicam mai jos continuarea articolului din data de. 16.06.2010 cu titlul Basarabenii in istoriografia rusa din secolul XIX.
 *          *          *
In final abordam scrierile academicianului si etnografului rus L.S.Berg (n.1876, Bender - December 24, 1950, Leningrad) ce trateaza problema romanităţii românilor basarabeni, atât în capitolul consacrat istoriei ţinutului, cât şi în cadrul descrierii etnografice a moldovenilor. Autorul caută să urmărească originea locuitorilor din spaţiul danubian din cele mai vechi timpuri, pornind de la ipotezele arheologice şi continuând cu autorii antici până în epoca romană. Concluziile sale privind romanitatea autohtonilor coincid cu cele ale altor autori. Acest citat al sau este elocvent: "Cum au apărut românii în locurile unde trăiesc astăzi - Transilvania, Bucovina, Basarabia, România - este o chestiune discutabilă". Mai jos sunt prezentate, pe scurt, mai multe citate din scrierile sale:

"Din cuvintele lui Ovidiu, care a trăit ca exilat la Tomis, pe malul Mării Negre, unde astăzi este Constanţa (...) rezultă că între gurile Dunării şi Nistru populaţia autohtonă era formată din geţi".

"In timpul lui Strabon, adică la începutul secolului I d.Hr., pe malurile Dunării Inferioare trăiau doar ramuri înrudite, geţii şi dacii. Grecii şi romanii nu făceau deosebire între ei şi îi numeau cu acelaşi nume: grecii le ziceau geţi, romanii- daci".

"După descrierea făcută de Strabon se vede că sudul Basarabiei era ocupat de geţi. pe Nistru erau aşezaţi tirageţu (o ramură a geţilor, n.a.), iar după geţi şi tirageţi în nordul Basarabiei locuiau bastarnii".

"Dacă în timpul lui August daco-geţii au fost bătuţi de romani, în schimb în timpul lui Domiţian i-au bătut ei pe romani. Traian, în sfârşit, a reuşit în anul 105 d.Hr. să sfărâme puterea regelui Decebal şi să transforme Dacia în provincie romană".

"Acest eveniment a avut o importanţă primordială pentru toată istoria ulterioară a Peninsulei Balcanice, iar memoria groaznicului Traian şi astăzi trăieşte în legendele populare ale slavilor şi românilor"

"Din Dacia lui Traian, a făcut parte şi Basarabia actuală în care până astăzi s-au păstrat două valuri de pământ enorme, zise ale lui Traian"/.\"După cucerirea Daciei, Traian a luat imediat măsuri pentru colonizarea ei cu colonişti romani. Coloniştii aceştia foarte repede s-au amestecat cu dacii şi se prea poate ca românii actuali să fie până la un punct descendenţii acelor daco-romani"

Descrierea etnografică a moldovenilor îi oferă lui Berg un nou prilej de a afirma romanitatea basarabenilor, dar simultan, şi comunitatea lor cu românii de peste Prut: "Moldovenii sunt românii care locuiesc în Moldova, Basarabia şi unele părţi din guberniile vecine cu Basarabia - Podolia, Herson şi Ekaterinoslav. Ei înşişi îşi zic moldoveni şi România e numită de ei Moldova. De românii Valahiei sau de vlahi ei se disting prin neînsemnate deosebiri dialectologice".
Autorul mai descrie si legatura directa dintre istoria Basarabiei si a Moldovei:
"Moldova s-a despărţit de Ungaria în jurul anului 1360. La început hotarele ei se mărgineau la regiunea Bucovinei, curând însă s-a întins până la Nistru şi Marea Neagră ".
"In timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432) cea mai mare parte a Basarabiei era deja in stăpânirea moldovenilor”.
"Moldova în timpul domnitorului Ştefan (1457-1504), căruia românii îi zic “cel Mare”, a atins culmea puterii sale. Pe vremea acestui domn pentru prima dată au apărut în Moldova turcii. Ei au distrus, cu această ocazie, cetăţile moldoveneşti Chilia, Akkerman (Cetatea Albă), Bender (Tighina) şi Soroca. Mari foloase însă aceasta nu le-a adus, deoarece ei n-au fost în stare să menţină acele cuceriri".

"Domnitorul valah Mihai Viteazul, în anul 1600, a reuşit pentru un moment să întrunească sub sceptrul său Transilvania, Valahia şi Moldova, inclusiv Basarabia, însă în anul următor el a fost asasinat şi statul său s-a destrămat".

Se constata relevarea aceloraşi trăsături constante la majoritatea autorilor rusi, putand concluziona că romanitatea basarabenilor şi comunitatea lor istorică cu locuitorii Principatelor constituiau repere de o mare importanţă pentru definirea identităţii lor în istoriografia rusă din epoca prezentata.

In scrierile lui Casso se insista pe discututiile asupra oportunitatii restituirii Basarabiei României sau asupra inutilităţii a acestei achiziţii teritoriale pentru Imperiul Rus. Autorul se refera la cartea "Rusia şi Europa ", apărută în 1871, in care Danilevski se exprimă clar în favoarea retrocedării Basarabiei României (v. mai sus). Trebuie mentionat ca Danilevski era un slavofil infocat iar aceasta miscare gandita de acesta ar fi putut insemna “unirea” in cadrul Imperiului Tarist. De aceeaşi natură este, probabil, şi afirmaţia lui Tihomirov care se limita doar la cedări "parţiale" în favoarea României. L.A. Casso reda in lucrarea sa opinia generalului A. Kuropatkin: “Nu demult unul dintre scriitorii noştri militari, Kuropatkin, făcând bilanţul războaielor noastre balcanice, a ajuns la concluzia că Rusia şi-a atins frontierele ei naturale la 1792, în urma Tratatului de pace de la Iaşi, care i-a asigurat posesiunea malului stâng al Nistrului. In timp ce campaniile ulterioare împotriva Turciei n-au adăugat celorlalte achiziţii decât o "fâşie de pământ", cum numeşte el teritoriul cuprins între Nistru şi Prut”. In alta lucrare gasim un alt citat al aceluiasi militar: "Poporul român al Basarabiei anexate acum 100 de ani trăieşte şi azi cu totul la o parte şi izolat de populaţia rusă. Nu poate fi nici o îndoială că, dacă la începutul secolului al XIX-lea, Principatele ar fi fost anexate la Rusia, populaţia lor nu numai că ar fi ramas străină, ci foarte repede ar fi devenit duşmană poporului rus şi atunci, în loc de o singură Polonie, am fi avut două, spre o şi mai mare slăbire a Rusiei. In viitor, faptul că unitatea poporului român se va face pe căi paşnice sau prin război este inevitabil".

Modificat si adaptat dupa Igor Şarov, Andrei Cuşco: Identitatea naţională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul XIX //Basarabia: dilemele identităţii. Iaşi, 2002
Articol trimis de: dl Burlacu Radu / 21.06.2010

marți, 15 iunie 2010

Basarabenii in istoriografia rusa din secolul XIX


 
In acest articol vor fi analizate in special caracterul romanic al basarabenilor şi raporturilor lor cu românii din principate din perspectiva autorilor rusi. Astfel se fac referiri in principal la caracterul romanic al autohtonilor: aspectul istoric (se tratează în principal originea românilor şi evoluţia lor istorică) şi aspectul contemporan (caracteristicile autohtonilor, care ar confirma originea lor (daco-) romană sau comunitatea lor cu locuitorii Principatelor). Caracterul romanic al basarabenilor este reflectat de mai multe elemente: aspectul fizic, limba (caracteristică fundamentală), obiceiurile, autoidentificarea etnică a autohtonilor etc. Aceste idei sunt prezente constant in redactarile tuturor autorilor importanti rusi, chiar si cei ce insista pe aspectul slav al regiunii.

Trasatura fundamentala a portetelor basarabenilor in operele rusesti este romanitatea si comunitatea lor cu romanii din principate. Svinin spune la doar 4 ani dupa anexarea din 1812 că Basarabia "a fost desprinsă de Moldova", că "istoria ei e strâns legată" de istoria acesteia din urmă si că "populaţia ei se trage din colonişti romani" şi "are acelaşi trecut cu întreg poporul românesc". Mai departe scrie: "Locuitorii autohtoni ai regiunii sunt moldoveni sau români (vlahi), care, după cum am mai spus, se trag din coloniştii romani. Ei vorbesc limba moldovenească care e de origine latină şi, ca şi limba italiană, păstrează numeroase particularităţi ale limbilor neolatine". Autorul se bazeaza in principal pe informaţiile primite de la localnici, ceea ce demonstrează o autoconştiinţă a acestui fapt, cel puţin printre boierimea basarabeană. Se confirma implicit, concluzia despre formarea incipientă a unor elemente identitare printre ei.

Idei similare găsim la vice-gubernatorul Basarabiei Filip Vighel, care, deşi nu a scris o lucrare specială consacrată istoriei spaţiului pruto-nistrean, notează următoarele rânduri în "memoriile" sale: "Eu am avut ocazia să studiez sufletul moldovenilor. Aceşti rumâni sau români, după cum îşi zic ei, se trag din coloniştii romani şi slavo-dacii învinşi de Traian. în limba pe care o vorbesc ei predomină elementul latin". In continuare se remarca persistenta acelorlasi trasaturi si tipare in cercetarea romanitatii basarabenilor. Prin preocuparea sa pentru romanitatea românilor se remarcă, mai ales, Ignatie Iakovenko, care, în lucrarea publicată în 1828, nu se referă direct la Basarabia, însă o include implicit în spaţiul românesc chiar prin titlul lucrării.  Descriind provenienţa limbii române şi cercetând principalele ipoteze, Iakovenko nu neagă esenţa romanică a limbii române, impactul slav neputând schimba caracterul ei.

Considerat primul autor al unei lucrari stiintifice referitoare la Basarabia, ofiţerul Statului Major al Rusiei A. Zaşciuk abordeaza ambele aspecte ale "caracterizării romanice" a autohtonilor. Unele aspecte istorice sunt tratate cu unele inexactitati datorate slabelor surse istorice din sec. 19. Referitor la aspectul romanitatii Zaşciuk spune ca moldovenii din Basarabia, ca şi românii din Principate, sunt de origine occidentală şi provin din coloniştii romani. "Ei au fost sub influenţe diferite, dar au păstrat însă caracterul, strămoşilor lor. Ei vorbesc o limbă latină stricată, amestecată cu cuvinte slave. Limba lor are însă rădăcină latină şi păstrează mai multe particularităţi originale ale vechii limbi a romanilor decât chiar limba italiană". Ofiterul rus vorbeste si despre comunitatea dintre locuitorii autohtoni ai Basarabiei şi cei din Principatele Române, abordează tema raportului dintre basarabeni şi "fraţii lor din Principatele Române" si scoate in evidenta trăsăturile de caracter ale românilor ca popor şi influenţele care au contribuit la modelarea sa, facand referire, în primul rând, la influenţa romană.
Zaşciuk  mai spune ca desi e vorba de acelaşi popor, datorită destinelor istorice diferite, printre românii basarabeni au apărut unele elemente distincte care vor contribui în perspectivă, după părerea sa, la formarea în Basarabia a unei noi naţiuni, cu unele particularităţi faţă de locuitorii României. Lucrarea a fost scrisa dupa unirea Principatelor. Rusul arata legătura istoriei Basarabiei cu istoria Principatelor Române, inclusiv prin citarea, în anexa lucrării sale, a unei liste complete de domnitori ai Principatelor, el incluzând, de fapt, Basarabia în spaţiul istoriei româneşti.

Următoarea lucrare este semnificativă prin importanţa informaţiilor despre imaginea pe care şi-o făceau ruşii despre locuitorii Basarabiei. Autorul este P. Batiatiuşkov si este recunoscut ca adept teoriei "patriei originare a slavilor" în spaţiul dunărean. Acesta nu acordă o atât de mare atenţie factorului "istoric" al originii romane a basarabenilor. Cu toate ca nu neaga originea romanică a basarabenilor in scrierile sale se remarca tendinţa de a exagera influenţa slavă asupra lor sau chiar de a vedea amprente slave când nu e cazul. Batiuşkov, desigur, nu poate face abstracţie de caracterul etnic contemporan al provinciei şi, deşi din unele pasaje rezultă că îi consideră pe români fie semislavi, fie venetici, la un moment dat, recunoaşte că: ''Populaţia rurală nu ştia deloc ruseşte. Românii sunt cei mai numeroşi în Basarabia şi în mod firesc ei au privirile îndreptate spre compatrioţii lor din regatul României şi spre cei din Austria".
Referitor la originea romanica a basarabenilor el scrie următoarele: "Moldovenii sau românii constituie marea majoritate a populaţiei Basarabiei, înrudirea strânsă a limbii moldoveneşti cu limbile de origine latină, şederea prelungită a legiunilor romane în aceste părţi, însuşi numele de români (romani) nu lasă să subziste nici o îndoială asupra originii acestei naţiuni care o leagă de populaţiile ce au locuit în Moesia şi Dacia lui Traian şi coloniştii romani. Ei vorbesc o latină stricată. Limba lor însă e mai apropiată de vechea limbă a romanilor decât chiar limba italiană".
Interesante sunt şi unele consideraţii privind legătura dintre aspectul fizic al basarabenilor şi originea lor etnică, între care autorul citat vede un raport direct: "Dacă privim cu atenţie faţa moldoveanului, vedem trăsături şi forme deosebit de fine care indică o rasă veche, nobilă. Aici noi întâlnim feţe cu tăietură caracteristică daco-romană care ne amintesc sculpturile antice din epoca lui Traian. Profilul fin, energic, fruntea înaltă, nasul acvilin roman, părul negru buclat, ochii negri, capul mândru aşezat pe umeri, toate acestea ne amintesc figurile din Forul roman".

Mai departe, in lucrarile lui L.Casso gasim interesante consideraţiile sale privind consecinţele influenţei romane asupra regiunii, precum şi cele privind continuitatea autohtonilor pe acest teritoriu în pofida dominaţiei barbare, el aducând şi argumente din domeniul lingvisticii şi toponimiei. Şi la Casso, de altfel, se poate urmări paralelismul dintre "aspectul istoric'" şi cel "contemporan" al romanităţii, el considerand uneori, trăsăturile legate de originea "romană" a autohtonilor asupra situaţiei lot actuale.
"Poporul acesta, se întreabă Casso, îşi aduce aminte el oare de nestatornicia destinului său politic? Îşi mai aduce el aminte cum în 1410, împreună cu polonezii, îi bătea pe Cavalerii Ordinului Teutonic la Tannenberg, iar peste câtva timp voievodul moldovean Ştefan cel Mare îi nimicea pe aceiaşi polonezi în Suceava? îşi mai aduce el aminte cum la sfârşitul secolului al XVI-lea voievodul valah Mihai Viteazul îi arunca pe turci peste Dunăre, iar o sută de ani mai târziu voievodul Şerban Cantacuzino, împreună cu turcii, asedia Viena, însă fiind în înţelegere cu cei asediaţi, încarcă tunurile sale cu paie? îşi mai aduce oare aminte de permanentele ciocniri între statele vecine, în care el era nevoit să ia parte când, spre exemplu, la Râmnic românii luptau în acelaşi timp în armata turcă şi în cea austriacă, vărsând, astfel, sânge frăţesc? Să-i fie oare ţăranului acestuia mai uşor să-şi aducă aminte cum nu demult pe harabaua sa mergea în convoiul armatelor ruseşti spre Dunăre şi Balcani şi îşi scălda boii săi albi în Marea Marmara?".
"Popoarele bătrâne, adaugă el, ca şi oamenii bătrâni, cu greu îşi aduc aminte de vremurile mai apropiate şi le place mai mult să se oprească în gândurile lor la amintirile lor din anii tinereţii. Tot aşa şi în basmele şi legendele populare ale Moldovei şi Valahiei cântăreţul se cufundă în adâncimea veacurilor şi în ceasurile de tristeţe şi opresiune, el bucuros face apel la atotputernicul vrăjitor, la bătrânul împărat, la nemuritorul Traian". (va urma)
Modificat si adaptat dupa Igor Şarov, Andrei Cuşco: Identitatea naţională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul XIX //Basarabia: dilemele identităţii. Iaşi, 2002
Trimis de: Burlacu Radu
Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro