vineri, 25 iunie 2010

BASARABIA ÎNTRE O PACE EUROPEANĂ SAU UN POLIGON ETERN AL EXPERIMENTELOR CRIMINALE RUSEŞTI

Se va instaura în Basarabia o pace europeană de lungă durată sau va continua să fie un poligon etern al experimentelor criminale ruseşti ? Pe acest poligon permantizat odată cu răpirea Basarabiei în 1812, iată că de 175 de ani, în afară de cei 22 aflaţi în componenţa României, continuă experimentele criminale  ruseşti, continuă pe aceste pământuri româneşti ale Moldovei orientale, tragedie care are loc şi astăzi în R. Moldova. Acest genocid etnico-cultural a început sub regimul ţarist care a promovat o politică masivă de colonizare a ţinutului cu ruşi, ucraineni, bulgari, gãgãuzi, nemţi etc. In 1834 românii reprezentau 86% din populaţie, in 1862, 66,4%, în 1871, 67,4%, iar în 1897, ca rezultat al politicii de rusificare, doar 47,6% dintre locuitori, în comparaţie cu 19,6% ruteni şi ucrainieni, 8,2% rusi şi 11,8% evrei. Învãţãmântul era organizat după legislaþia ţaristã şi avea scopul de a implimenta o politică de rusificare şi deznaţionalizare. Nivelul ştiinţei de carte în rândurile populaţiei româneşti era foarte scãzut. Conform recensământului din 1897 doar 10,5% dintre bărbaţi şi 1,7% dintre femei aveau carte. Astfel românii ocupau penultimul loc în gubernie printre etnii, lăsându-i în urmă numai pe ţigani la capitolul ştiinţă de carte. Întrebuinţarea limbii române în învăţământ, biserică şi administraţie, pe timpul regimului ţarist, a fost de scurtă durată , fiind exclusă din instituţiile statului, din învăţământ şi biserică după 1928. Totuşi o parte dintre intelectualii din şcoli şi preoţii din biserică, deşi erau ameninţaţi şi prigoniţi, au continuat să menţină limba română şi să promoveze tradiţiile şi cultura strămoşească. Cel mai aprig adept al rusificării s-a dovedit Episcopul Pavel Lebedev. Au fost arse cărţile de cult în limba română, reduse numărul parohiilor, daţi afară mulţi preoţi români. Au început să fie scrise registrele de la biserici în ruseşte, precum şi actele stării civile. Politica de rusificare a devenit foarte cruntă mai ales după ce a fost constituit statul român modern, ca urmare a Unirii Principatelor Române din 1859. S-au înteţit persecuţiile împotriva acelora care cereau dreptate naţională, iniţiau revendicări, protestau. În tot şi în toate se vedea influenţa şi pericolul românesc în Basarabia”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro