luni, 23 mai 2011

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA 1942 - Partea a 20 -a


În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 20-a  -

1942

Documentul 97
Domnului Chestor
Poliţiei Municipiului Chişinău

             Am onoare a vă transmite mai jos în copie, ordinul Domnului General Guvernator al Basarabiei N. 47/942, cu rugămintea să binevoiţi a verifica autorizaţiile în baza cărora apar ziarele din localitate şi eventual, dacă este caz să li se pună în vedere dispoziţiunile prezentului ordin.

D.C.
Şeful Cancelariei,
(semnătura)
Copie.
             Potrivit adresei Nr. 252/942 a Ministerului Propagandei, vă facem cunoscut că autorizaţiile pentru apariţia ziarelor şi revistelor în Basarabia se dau de către Serviciul Cenzurei din Ministerul Propagandei – Bucureşti, cu avizul Guvernământului dat pe baza referatului Serviciului Presei şi Propagandei şi în conformitate cu dispoziţiunile publicate în Monitorul Oficial Nr. 1507/1938 privitoare la condiţiile cerute pentru redacţia şi administraţia gazetelor.
             Pentru intrarea în legalitate în cazul când apar în judeţ ziare şi reviste care au obţinut autorizaţie pe altă cale şi fără împlinirea formelor cerute – veţi acorda un termen de 30 zile în care timp aceste autorizaţii vor fi preschimbate, iar pe viitor toate cererile pentru apariţia gazetelor şi revistelor vor fi înaintate Guvernământului.
             În aceste cereri se va arăta:
-   Numele proprietarului
-   Caracterul publicaţiei
-   Tirajul
-   Felul de apariţie (zilnic, săptămînal, lunar etc.)
-   Costul abonamentului
-   Posibilitatea de întreţinere pentru primele luni
-   Girantul responsabil şi va fi însoţită de următoarele acte
-   Actul de origine etnică a proprietarului
-   Certificatul de cazier al proprietarului
-   Lista personalului de redacţie şi administrativ.
-   Actele de origine etnică a personalului de redacţie
-   Actul doveditor că are firmă înscrisă la camera de Muncă.

GUVERNATORUL BASARABIEI
General,
/ss/ C.Gh.Voiculescu
p. conformitate, (semnătura)

* * *

Documentul 98
MINISTERUL
PROPAGANDEI NAŢIONALE
ZIARUL „BASARABIA”
CHIŞINĂU
419 Aprilie 11 1942
DOMNULE DIRECTOR,

             Avem onoare a Vă ruga să binevoiţi a acorda personalului redacţional şi administrativ al ziarelor „Basarabia” şi „Raza”, cantitatea de 15 (cinsprezece) kg piele de talpă, din stocul sosit zilele acestea prin I.N.C.O.P.
             Totodată ţinem să vă facem cunoscut că din stocul trecut nimeni din personalul ziarelor noastre n-a obţinut piele de talpă.
             Anexăm tabloul personalului respectiv.
             Primiţi, Vă rugăm, Domnule Director, asigurarea stimei noastre.

L.Ş. DIRECTOR
(semnătura)

Domniei Sale
Domnului DIRECTOR al Economiei Naţionale din Guvernământul Basarabiei Chişinău

* * *

Documentul 99
Chestura Poliţiei Municipiului Chişinău
Biroul Poliţiei de Siguranţă
Nr. 150 A
1942 Luna Aprilie ziua 17
Către
PREFECTURA JUDEŢULUI LĂPUŞNA

             La Nr. 3556 din 16 Aprilie a.c. avem onoare a vă face cunoscut că media publicaţiunilor ce apar în localitate de la desrobirea Basarbiei şi până la 31 Martie 1942, este următoarea, după cum ne este comunicată de directorii lor:

Nr
Crt
Numele publicaţiei
Cînd apare
Media exem.
tipărite
Media exem. nevîndute
Observaţiuni
1.
BASARABIA
Zilnic
8500
1000
Apare la Bucureşti în 15000 exemplare
2.
RAZA
Săptăm.
16000
1500
24.XII.1941
3.
BULETINUL PROVINCIEI BASARABIA
Lunar
1000
-------
Apare de la 1 decembrie 1941
4.
BULETINUL MUNICIPAL AL Primăriei Chişinău
Bilunar
300
50
Apare de la 1 ianuarie 1942
5.
MISIONARUL
lunar
1000
----
Reapare de la 1 ianuarie 1942
6.
LUMINATORUL
lunar
800
-----

7.
MUGUREL
lunar
600
200
Apare de la 1 martie 1942
8.
LICURICI
lunar
700
100
Apare de la 1 Ianuarie 1942             S-a pus în vedere de către organele noastre directorilor ziarelor Basarabia şi Raza să prezinte şi personal D-vs astăzi 17 Aprilie 1942, până la orele 18, datele cerute.

L.Ş. Chestorul Poliţiei
(semnătura)
Şeful biroului siguranţei
                                                                                                 (semnătura)

* * *

Documentul 100
TABLOUL

Personalului administrativ şi redacţional al ziarelor „BASARABIA” şi „RAZA”

Nr.
Numele, pronumele
Funcţiunea
Nr. membrilor.
familiei
Starea civilă
1.
Pr. Vasile Ţepordei
Director
10
Căsătorit-copii
2.
Th. Ţepordei
contabil
3
” ”
3.
Sergiu Matei Nica
Secr.redacţie
6
” ”
4.
Neculai V. Coban
redactor
5
” ”
5.
Sergiu Roşca
redactor
5
” ”
6.
Nil Lunev Schidu
redactor
4
” fără copii
7.
Ciobanu Andrei
redactor
5
Căs. Cu copii
8.
Calmâc Boris
Aj. ad-tor
5
” ”
9.
Ivanov Dumitru
casier
5
” ”
10.
Glavatinschi Nicolai
redactor
4
” ”
11.
Sabin Popescu Lupu
redactor
6
” ”
12.
Gherasimov Mihail
expeditor
1
Necăsătorit
13.
Dunăreanu Nicolai
redactor
1
Necăsătorit
14.
Durdufi Gheorghe
expeditor
3
Căs. Cu copii
15.
Racofux Boris
expeditor
2
necăsătorit
16.
Casso Petre
încasator
2
necăsătorit
17.
Tvardasic Ion
expeditor
4
Căs. Cu copii
18.
Crudu Sofia
expeditoare
2
necăsătorită
19.
Andras Suzana
expeditoare
1
necăsătorită
20.
Jugurt Nicolai
curier
3
Căs. Cu copii
21.
Conescu Sergiu
expeditor
2
Căs. Fără copii
22.
Dascăl Constantin
lipitor afişe
8
Căs. Cu copii
23.
Constantin Georgescu
expeditor
2
Căs. Fără copii
24.
Natalia Chelcică
casieră
2
căsătorită
25.
Donici Paul
redactor
3
Căs. Cu copii.94


L.Ş. DIRECTOR Ţepordei (semnătura)

* * *

Documentul 101
ROMÂNIA
ARHIEPISCOPIA CHIŞINĂULUI
Parohia bisericei „SF. Alexandru”
din com. urb. Călăraşi
jud Lăpuşna
Nr. 21 1942 Aprilie 29
DOMNULE DIRECTOR,

             În numele Consiliului parohiei al bisericei parohiei ce o păstoresc, precum şi al meu personal, cu profund respect Vă înfăţişez, aci, alăturat, o cerere în cele ce urmează:
             Biserica noastră a fost lovită de ghiulele şi incendiată de sovietici în luptele ce s-au dat în regiunea Călăraşi. În afară de aceste avarii, cutremurul din toamna anului 1940 a sguduit întreg edificiul Sf. Locaş – aşa că, o reparare şi renovare a bisericei noastre este absolut necesară.
             În acest scop Consiliul parohial a apelat la bunii creştini şi parohieni ai bisericii, pentru a-şi da fiecare obolul său în această operă sacră. Nici unul din enoriaşi nu s-a arătat ostil înfăptuirei acestei reparaţiuni şi renovări, astfel că sperăm a vedea dusă la bun sfârşit această grea sarcină.
             Rugămintea către Domnia Voastră este în a ne acorda o autorizaţiune specială pentru a putea aduna şi strânge, din ruinele caselor arse şi dărâmate a târgului Călăraşi, cărămizi şi piatră cioplită-material de care vom avea nevoie la reparaţia bisericei ce o proiectăm în vara anului acestuia.
             Respectuos Vă rugăm să binevoiţi a ne acorda această autorizaţiune, căci materialul adunat de prin ruini ne va fi de mare folos şi ajutor la reparaţiunea bisericei.
             Rezultatul cererei noastre şi binevoitoarea rezoluţiune, ce ve-ţi benevoi a o pune, rog respectuos să ne o comunicaţi nouă-oficiului parohial, cît şi Primăriei locale.
             Mulţumindu-vă anticipat, rămân cu stimă,
L.Ş. PAROH
(semnătura)

DOMNIEI SALE
DOMNULUI DIRECTOR AL DIRECTORATULUI ROMANIZĂRII, COLONIZĂRII ŞI INVENTARIERE.

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro