Se afișează postările cu eticheta Rezolutiile Maresalului. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Rezolutiile Maresalului. Afișați toate postările

miercuri, 1 iunie 2011

SECRETELE ISTORIEI : REZOLUŢIILE MAREŞALULUI - DOCUMENTE DE ARHIVA - Partea a 29 -a


În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 29-a  -

1942
Documentul 134
EVIDENŢA
LUCRĂRILOR CU REZOLUŢIILE
DOMNULUI MAREŞAL
30 martie 1942-1 ianuarie 1944

Chestiunea
Rezoluţia
Unde s-a îndrumat
1.Dl Prof.Alexianu solicită ca funcţionarii ceruţi nominal să fie detaşaţi la acel Guvernămînt, motivând că fiind cunoscuţi de Domnia Sa, Guvernământul poate să le acorde toată încrederea necesară.
 Da.
 În Administraţia Transnistriei este angajat tot prestigiul ţării.
 Trebuie să facem dovadă că suntem capabili să administrăm şi o ţară mai mare. Pentru aceasta trebuiesc oameni aleşi şi siguri ca energie, pricepere, conştiinţă şi cinste.
14.466/19.XI.941
Min.Af.Interne
2.La punctul vamal „Podul Mareşal Ion Antonescu”, s-au confiscat de la Caporalul Cucu Avram, mobilizat la Spitalul de Campanie Nr. 9, 2 geamantane cu diferite alimente şi mărfuri dubioase, precum şi un inel de aur cu piatră de rubin, 2 inele de aur simple, un inel metal alb şi un lingou rotund de metal alb necunoscut, împreună cu suma de lei 25.000 şi o scrisoare adresată de plot. major Ungureanu Badea, de la acelaşi spital, soţiei sale, în care între altele o informă că a strâns mulţi bani şi că nu pierde timpul zadarnic.
 Geamantanele purtau sigiliu spitalului şi eticheta de verificare cu semnătura Comandantului, probabil falsificată.
 Susnumitul Caporal a declarat că prin intemrediul acestui plot. A primit 45 zile concediu şi geamantanele îi fuseseră încredinţate spre a fi duse la Bucureşti.
Să fie imediat arestat şi pus în lanţuri.
3.803/30.III.942
Minis.Apărării. Naţionale
3.Corpul 2 Armată a cerut Guvernământului Transnistriei suspen-darea din serviciu a următorilor funcţionari incorecţi, de la Prefectura Poliţiei Odessa:
 a) Stavrat Emil, comisar şef de siguranţă;
-arestat de Curtea Marţială la 6.I.a.c., pentru că a întrebuinţat personalul subaltern spre a-i aduce obiecte furate din oraş spre a le tirmite la Focşani.
-a adresat familiei sale o scrisoare compromiţătoare în care arată aceste operaţiuni,
 b) Neagu Matei, comisar ajutor;
-a fost surprins cu mai multe obiecte furate în gara Odessa, primite de la şeful său Stavrat Emil, spre a fi duse la Focşani.
 Cazul este în curs de cercetare la Curtea Marţială.
 c) Zurbagiu Aurel, agent poliţenesc;
-pentru aceleaşi motive ca şi comisarul ajutor Neagu Matei.
 d) David Gheorghe, agent poliţenesc;
-arestat pentru că la percheziţia domiciliului făcută, i s-a găsit obiecte de valoare, pe care şi le-a însuşit.
 e) Bucşa Vasile, agent poliţenesc;-i s-au adresat acte pentru însuşire de obiecte, cu ocazia unei percheziţii făcute.
 f) Tuţa Chioru, agent poliţenesc;
-trimis în judeactă pentru violare de domiciliu şi tâlhărie.
 În lagăr şi în judecată.
 Mi se va raporta de executare.
3.022/CBBT/30 Martie 1942
Guv. Transnistria
Min.Af.Interne
4.Inspect.Gral al Jandarmeriei infor-mează:
 În ziua de 6 Martie a.c. 3 ostaşi germani au împuşcat pe locuitorii Alexandru Cojocaru, şeful poliţiei comunale şi Maxim Jivilică, ajutorul său din comuna Speia, jud. Tiraspol.
 Ambii sunt români care au adus reale servicii trupelor române, înaninte de ocuparea Transnistriei.
 Execuţia a avut loc la îndemnul femeii Tudora Chiroşca, al cărei soţ se află în armata roşie. Ea serveşte de interpretă soldaţilor germani. Sunt bănuieli că această femeie se află în serviciul comuniştilor şi are misiunea să îndemne pe soldaţii germani la crime, pentru a se răzbuna contra românilor şi pentru a provoca neânţelegeri între germani şi români.
 Ce înseamnă asta ?
 Protest scris Generalului Rotkirch.
 Nici un german să nu se mai amestece.
510/CBBT/18.IV.1942
Marele Stat Major
Secţia Legături cu Armatele Aliate
5.Guvernământul Transnistriei cer să se aprobe ridicarea pavelelor de granit de pe aerodromul Berezovka pentru a fi întrebuinţate la pavarea şoselei Tiraspol-Berezovka.
Nu.

6.La intervenţia noastră, Secţia de Legături cu Armatele Aliate ne face cunoscut că au fost descoperiţi asasinii celor doi români transnistrieni, asasinaţi în com.Speia jud. Tiraspol, în persoanele ostaşilor germani: frt. Muller, soldat Staller şi Franz din aviaţie, ajutaţi de femeia Kiliroşchin Fedora Davidovna. Fiind judecaţi de tribunalul militar al Misiunii Aeriene germane din România, au fost pedepsiţi:
 -Frt. Muller la 5 ani închisoare şi pierderea drepturilor militare şi civile pe timp de 3 ani şi
 -sold.Staller, 9 luni închisoare pentru abuz.
 -femeia Kiliroşchin Fedora este arestată de organele româneşti şi urmează a fi judeactă de instanţele noastre.
 Să fie împuşcată fără întârziere. Judecata să se facă în 3 zile.

7.Din darea de seamă informativă a Guvernămîntului Transnistriei, rezultă:
 -starea de spirit a funcţionarilor şi populaţiei civile bună.
 -Manifestările politice şi curente subversive n-au fost semnalate.
 -Sabotaj economic, au fost câteva cazuri izolate (tractoriştii făceau să dispară piesele de la tractoare şi în special bujiile, pentru a opri arăturile)Să fie împuşcaţi ca exemplu943/CBBT/22.VI. 1942
Guv. Transnistriei
8.Locuitorii şi lucrătorii din grupul de kolhozuri din Com.Marianovca jud. Ananiev sunt nemulţumiţi de faptul că Ing.Pavlovschi, conduce şi în prezent acel grup.
 Numitul a deţinut acest post şi sub ruşi şi la intrarea trupelor române în Ananiev, a impus personalul să ucidă vitele şi să distrugă inventarul agricol după care a fugit.
 Poliţia oraşului Ananaiev e condusă de numitul Transnistriei, care a fost comunist. Datorită lui mulţi moldoveni din satul Mai Nou, au fost deportaţi sub regimul sovietic.
Să fie îndepărtaţi
1.219/28.VII. 1942
Guv. Transnistriei
9.Guvernământul Transnistriei semna-lează că în ultima vreme o avalanşă întreagă de persoane fără nici un rost şi care umblă setoase de afaceri, au început să vină din ţară în Transnistria şi în special pe piaţa Odessei, unde încearcă tot felul de afaceri şi comerţuri.
 Asupra populaţiei a început să se reverse o mentalitate ciudată de oameni care nu ascultă dispoziţiile luate de autorităţi, care trec în Transnistria lei tot felul de mărunţişuri fără nici o valoare fiind de cele mai multe ori înşelaţi de negustorii abili din Odessa şi ajung ca să deprecieze în felul acesta şi moneda din Transnistria şi leu ţării.
 În ultima vreme camioanele particulare şi trăsurile sunt aslatate de sute de femei cu costume care de care mai elegante, care forfotesc în Odessa fără nici un rost.
 Slăbiciunea este a Guvernământului că nu-i arestează.
Dacă continuă toate familiile funcţionarilor să fie imediat trecute peste Nistru. Informaţii neve-rificate din ce în ce mai numeroase, par să pre-cizeze că cuibul aface-rismului este în jurul primarului.
 Totul va sfârşi prin a fi descoperit. Pedepsele pe care le voi aplica vor fi fără precedent în caz când oricine va abuza de onoarea Neamului şi de buna noastră credinţă.
 Dl.Gral Vasiliu să deplaseze în Odessa şi centrele mari aparatul necesar pentru control. Să se aresteze toate aceste frumoase, oricine ar fi ele şi să fie internate în lagăre speciale făcute în Transnistria. Să mi se raporteze în scris toate măsurile luate şi internă-rile făcute. Repede, să se facă imediat.
10.227/3.VIII.1942
Min.Af.Interne
Guv.Basarabiei
Guv. Transnistriei
10.Dl.General Manoliu Comandantul M.U. Şoimul – Crimeea, raportează că în diferite centre din Crimeea se găsesc familii româneşti care doresc a merge în România.
 În vederea plecării şi-au vândut toate bunurile şi acum în preajma iernii se văd expuşi să rămână fără adăpost, hrană şi fără posibilitate de ajutor.
 Uşurinţă românească.
 Cine i-a îndrumat să vândă ? Cum putem pro-ceda cu uşurinţă.
 Trebuie statistică.
 Trebuie pregătită pro-blema, pentru toţi românii de la Est de Bug.
 Trebuie un serviciu special care să facă statistica, să cerceteze serios fiecare caz: un al organ corespunzător în ţară să se ocupe după instrucţiile Guvernului cu aducerea, cazarea, etc.
 Nu putem aduce în ţară pe oricine.
 Eu dau desmetici afară şi nu pot aduce alţii.
 S.S. al Românizării să ia problema în mână.
9.837/12.VIII.1942
SS al Românizării
Institutul Central de Statistică
9.411/14.VIII.1942
Marele Stat Major
11.Marele Stat Major raportează că, la controlul făcut avionului poştal în ziua de 13.IX.942, s-a constatat că Guv. Transnistriei prin intervenţia D-nei Irina Burnaia, Comandanta Escadrilei Bugului, s-a încărcat în avion o cantitate apreciabilă de alimente cu destinaţia Bucureşti.
 Abuzul să înceteze. Să se dea adevertisment Guvernământului.
 Marele Stat Major să continue controlul.
 Dacă neregulile continuă, toată aviaţia pusă la dispoziţia Guvernământului să fie retrasă.
 Minis.Finanţelor şi BNR să organizeze control inopinat şi periodic la toate avioanele de cursă cu străinătatea.
 Unii piloţi fac contrabandă de devize.
13.439/3.X.942.
Guv.Transnistriei
Marele Stat Major, Secţia IV-a
Minis Finanţelor
BNR
12.Serviciul de Control şi Anchete din Preşedeinţia Consiliului de Miniştri prezintă rezultatul anchetei referitor la incidentul petrecut între populaţia ucraineană din Moghilău – Podolsc şi autorităţi.
 Aprob propunerile făcute.
 Să se atragă atenţie     D-lor Alexianu şi Gral Vasiliu. Abuzurile să fie cercetate şi sancţionate. Rezultatul acestei dispo-ziţii să-mi fie comunicat.
 Să se termine scandalul cu evreii. Alimentele să le fie date global prin Comunitate.
 Evreii să nu aibă dreptul să se aprovizioneze direct.
 Cei ce nu execută, să fie aruncaţi peste Bug.
 Iridenta ucraineană trebuie sancţionată sever.
 Nu se fac însă acte de constrângere a conştiinţei lor naţionale.
 În şcoală şi biserică să se procedeze conform cu dorinţele lor. Să li se dea preot şi învăţător.
 Primarul să fie schimbat dacă este lipsit de tact.
 Nu cumva este ofiţerul care a fost prefect de Soroca şi a fost anchetat vara trecută de agitaţii în favoarea sa în judeţul Soroca.
2.097/18.XI.942
Min.Af.Interne
Guv.Transnistriei
13.Guvernământul Transnistriei face propuneri cu privire la încurajarea artei româneşti.
 Foarte bine.
 Să fie tratată populaţia cu cea mai mare omenie, de toţi.
 Este cea mai bună politică.
 Ruşii nu se vor uita niciodată.
500.151/16.I.1943
Guv. Transnistriei
14.Guv.Transnistriei solicită constituirea a 5 trenuri săptămânal pe distanţa Tiraspol-Razdelinaia – Odessa, pentru transportul de materiale necesare lucrărilor de pavarea şi împietruirea drumului Tiraspol-Odessa.
 Marele Stat Major, S.VI Transporturi propune să se renunţe provizoriu pentru 1943 la reconstrucţia de pavaje noi, care cere o fundaţie foarte bună, materiale mai multe, mai costisitoare şi o manoperă mai grea şi cere să se execute lucrări de împietruire aşa cum s-a lucrat în Basarabia.
 Materialele pentru aceste lucrări să se transporte:
 -cele locale necesare fundaţiei, cu mijloace locale;
 -cele de bună calitate, necesare pentru stratul de uzură, cu autocamioanele şi căruţele trimise prin Marele Stat Major, până la o anumită distanţă.
 -Transporturile cu trenul să înceapă mai târziu, când va fi posibil şi numai pentru distanţele mari.
 Domnul Gral G. Potopeanu luând cunoştinţă de cele relatate de Marele Stat Major, a pus următorul referat:
 „Sunt de părere să satisfacă cererea Guv. Transnistriei, numai după ce va fi sporită capacitatea secţiunei Razdelinaia-Tighina şi după ce se va termina evacuarea cerealelor şi întreprinderilor industriale (cele mai puţine la număr, greutate şi volum, care se vor evacua cu CF.) ”
Da.

Da.Foarte bine.

506.353/24.II.1943
Marele Stat Major
506.353/26.II.1943
Guv. Transnistriei
15.Ministerul de Război înaintează situaţia materialelor de toate categoriile, capturate de Armata Română şi puse sub paza şi administrarea organelor sale.
 Să se respecte dispo-ziţiile ce am dat. Care le calcă să fie imediat destituit.
506.451/25.II.1943 SSAU
Guv Basarabiei
Guv.Bucovinei
CAPS
16.Organizaţia Z.l Odessa înaintează situaţia materialelor, subzistenţelor de toate categoriile distribuite Guvernă-mântului Transnistriei.
 Lucrarea ne trebuie pentru pace.
 Va servi ca dovadă a atitudinii noastre civili-zate şi a ţinutei noastre demne.
 Putem, în virtutea dreptului de ocupant, să ridicăm totul.
 Putem să lăsăm să se distrugă totul, dacă nu avem spiritul de ordine.
 Datorită acestui spirit, am refăcut, am recon-struit, am pus capăt jafului localnicilor şi le-am asigurat traiul ori imboldit voinţa.
 Va fi trecută Comisiei de la Externe, însărcinată cu strângerea, clasarea şi triorarea materialului documentar.
 Această comisie va cere D-lui Alexianu toate precizările şi completările pe care le va găsi necesare.
500.890/2.IV.1943
Minis.Af.Străine
17.Măsuri luate de Guv. Transnistriei pentru efectuarea unor plăţi în lei.
-Invinuiri aduse Guv.Transnistriei în Consiliul Interministerial din 26 Mai a.c.
-Raportul D-lui Guv. Alexianu răspunzând acuzaţiilor aduse Guv. Transnistriei
 Se duce o luptă surdă de dărâmare.
 Este regretabilă.
 Aş fi fericit ca toate teritoriile româneşti să aibă raportul ad-tiv scoalei, industriei, auto-rităţii şi contribuţiei în economia generală, situaţia pe care am constatat-o în inspecţia pe care am făcut-o în toată Transnistria.
 Să nu se mai ia pe viitor nici o măsură până nu se va asculta şi D-l Alexianu şi fără apro-barea mea.
 În Consiliul de Miniştri voi arăta ce am văzut acolo în comparaţie cu ce văd la noi şi ce am constatat sub raportul acuzaţiilor care s-au adus acelei provincii.
 Ca singur responsabil de reuşita regimului pe care l-am instaurat la 6 Septembrie 1940.
 Cer tuturor să ia lecţie de ce s-a făcut acolo în 2 ani de ad-ţie românească.
 Ce mai vrea, să se ducă să vadă şi apoi să acuze.
 Aceleaşi directive date de mine au fost executate acolo integral, iar când aici întâmpină o rezis-tenţă surdă care urcă uneori până pe treptele miniştrilor.
 Încă odată aş fi fericit ca fermele, toate satele, şcolile, instituţiile, fabri-cile să aibă şi în ţară sufletul pe care-l au în Transnistria, unde au fost ridicate din rutină.
542.734/24.VI.1943
Minis.Ec.Naţionale
18.În legătură cu repatrierea românilor de la Est de Bug în Transnitria, Domnul Prog. Alexianu arată că, luând contact în urma vizitei la Kiev, cu reprezentantul lui Volksdeutsche Mittelstelle pentru Transnistria Dl. Hoffmeyer i-a comunicat, sub rezerva aprobării D-lui Mareşal că, primim în Transnistria pe toţi românii de la Est de Bug dând în schimb altă populaţie din Transnistria. Dl Hoffmeyer urmând a supune chestiunea cercurilor competente din Berlin pentru a se putea trece la executare după adeziunea germană.
 Să se pregătească problema teoretic.
 Vom trece la execuţia numai la momentul oportun.
 Trebuie mutată popula-ţia pe familii şi sate în regiuni asemănătoare ca climă şi condiţii de muncă.
501.625/ 8.VII.1943
Guv. Transnistriei
19.D-na Obreja Paulina solicită ocrotirea Domnului Mareşal pentru familiile de moldoveni repatriaţi din Crimeea.
 Imediat Gralul Voiculescu va plasa imediat pe fiecare după profesie şi le va da putinţă să muncească.
 Copiii să fie puşi în şcoli şi în cămine. Pentru mărci să se vândă ce sume sunt şi să decidă Dl.Neagu.
 Atrag atenţia să nu se mai întâmple acest lucru.
 Trebuie înfiinţat un organ la Tiraspol însărcinat special cu această misiune de a se ocupa, caza, plasa în Basarabia şi Transnistria, moldovenii veniţi din Rusia.
 Secretariatul studii şi propuneri de organizare şi Guvernul întocmire de instrucţiuni.
 Totul fără întârziere. Să se meargă în acord cu Dl.Alexianu şi Gl.Voiculescu.
571.377/9.III.1943
Guv. Basarabiei
Guv. Transnistriei
SS al Românizării
Min. Finanţelor
20.Ministerul lucrărilor publice raportează că Direcţia CFR i-a făcut cunoscut că, printre mărfurile ce s-au transportat de la Odessa în ultimul timp, au sosit la diferite gări din Bucureşti şi pe adresa a diferiţi particulari, monumente de piatră din cimitirul israelit din Odessa şi vândute de către Municipiul Odessa, a dispus ca predarea acestor monumente să fie oprită şi ele să fie depozitate în magaziile CFR.
 Este o profanare.
 Un act odios şi necu-getat care poate avea consecinţe pentru întregul Neam.
 Ne-am dus în Tran-snistria să facem o operă de oameni civilizaţi, nu de devastare.
 Să fie totul retrimis la Odessa, în contul ticălo-şilor care au pus la cale această odioasă faptă.
 Vor plăti imediat toate cheltuielile care s-au făcut şi se vor mai face. Excuţie Ministerul Lucrărilor Publice. Dacă nu vor plăti să fie imediat trimişi în lagăr un an şi să li se confişte partea corespunzătoare de avere.
 Aspre observaţii prin Guvernator, acelora din Administraţia Transnistriei cu concur-sul cărora s-a putut comite această infamie.
 G-ralul Potopeanu să împiedice pe viitor asemenea acte şi să repare ceea ce eventual s-a mai comis.
 Va discuta cu mine.
302.321
Minis. Lucrărilor Publice.PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CIRCULARA
            Din ordinul Domnului Ministru Subsecretar de Stat, am onoare a vă ruga a prezenta la Cabinetul Domniei Sale, până luni 3 Aprilie a.c., ora 12, raportul de activitate a Direcţiei D-voastre, de la 1 Noimbrie 1942, până la 27 Martie 1944.
            Raportul va cuprinde lucrările mai importante şi activitatea generală ale fiecărei Direcţii.
            Se vor anexa şi rezoluţiile Domnului Mareşal şi ale Domnului Vice-Preşedinte, - pe aceeaşi perioadă de timp.
            Raportul va cuprinde, deasemenea şi problemele pe care fiecare Direcţiune le are în curs de rezolvare astăzi, arătând când i-a fost repartizată lucrarea şi, dacă i-a fost data cu termen, care este acest termen.
            D.O. (semnătura)
D-SALE
            DOMNULUI DIRECTOR
            DIRECŢIA CBBT

PROBLEME MAI IMPORTANTE REZOLVATE
DE CABINETUL BBT ÎN INTERVALUL DE LA 1.XI.1943
PÂNĂ LA 27.III.1944

           1) Guvernământul Transnistriei a cerut la 8 Noiembrie 1943 aprobare de a cumpăra de la Germani două avioane „Ju 52” dând ca preţ 3.000 tone benzină de 72 octeţi.
           Această cumpărare s-a aprobat, iar ulterior la 15.III.1943, subsecretariatul de Stat al Aerului ne-a comunicat că cele două avioane urmează să fie cumpărate de SSA şi date spre folosinţă Guvernământului.
           2) Pentru Românii de peste hotare s-au rezolvat următoarele probleme:
           a) Banatul Sârbesc:
           - Problema aprovizinării populaţiei româneşti din Banatul Sârbesc a fost luată în considerare de delegaţia economică a Guvernului, care a hotărât că această operaţiune să se facă de către „Agrara Banat” împreună cu I.N.C.O.O.P.-ul. Sunt în curs operaţiunile tehnice pentru aducerea la îndeplinire a acestei operaţiuni.
 -Chestiunea achitării subvenţiilor avanasate de către Societatea „Astra” a necesitat lucrări, care nu au dus încă la o soluţionare definitivă a problemei. Subvenţia a fost oprită pentru motivul că actele justificative depuse de conducerea „Astrei” nu au fost întocmite în conformitate cu dispoziţiunile prescrise de către Preşidenţia Consiliului de Mniştri.
           b) Timoc:
           - Problema trecerii timocenilor peste Dunăre pentru a-şi procura materialele strict necesare (sare, petrol, chibrituri, etc.) a făcut obiectul unei note prin care s-a arătat că prin măsura interzicerii trecerii lor, elementul românesc timocean este pus în inferioritate faţă de unguri, cărora li se permite trecerea pentru aceleaşi scopuri, din Banatul sârbesc în Ungaria.
           Faţă de această situaţiune, Domnul Mareşal a pus următoarea rezoluţie:
           „Rog pe Domnul M.Antonescu să se ocupe de această problemă cerând guvernului German să se poarte cel puţin la fel cum se poartă ungurii şi cu românii.
           Se va discuta problema în Consiliul de colaborare internă”.
           Domnul Vice Preşedinte al Consiliului de Miniştri a făcut intervenţia diplomatică cu privire la această problemă.
           Nu cunoaştem nici rezultatul discuţiunii din consiliul de colaborare internă, nici rezultatul intervenţiei diplomatice a Domnului Vice Preşedinte.
           - Datele statistice cu privire la repartizarea populaţiei pe neamuri din Timoc a fost complectată şi prezentată în formă definitivă la 14 Decembrie 1943.
           - Aprovizionarea populaţiei româneşti din Timoc a prilejuit intervenţia D-lor Petre Florescu şi Petre Ionescu delegaţi ai Societăţii „Timoc” care au solicitat ca, având în vedere populaţia românească din Timoc reprezintă mai mult de jumătate din numpărul românilor din Serbia, să se defalcheze suma de 175.000.000 lei, credit acordat de către Statul român pentru aprovizionarea Românilor din Serbia. Nota însoţită de detaliile trimise de către Siguranţa Generală a Statului a fost înaintată Domnului Vice Preşedinte. Până în prezent nu ni s-a comunicat rezoluţia Domniei-Sale.
           c) Macedonia:
           - Ancheta cu privire la administrarea fondurilor bisericilor şi şcolilor din Macedonia va începe în curând. Sunt în curs operaţiunile pentru determinarea persoanelor din comisia de anchetă precum şi pentru determinarea obiectului precis al anchetei.
           d) Chestiuni diverse:
           - La 27 Noiembrie 1943 au fost înaintate Domnului Mareşal rezultate provizorii ale statisticii executate de Institutul Central de Statistică, cu privire la situaţiunea bunurilor părăsite de refugiaţii români din Transilvania de Nord şi din Judeţele Caliacra şi Durostor. Domnul Mareşal a pus următoarea rezoluţie:
           - „Lucrarea trebuie ţinută continuu la curent, complectată şi perfecată.
           Ea trebuie să facă parte din documentarea pentru conferinţa de pace, când va trebui să dezbatem problema dreptuilor şi a reparaţiilor pe toate feţele.”
           „Pentru asta trebuie să nu ne surprindă evenimentele.
           Să fim documentaţi pentru orice cât mai complect şi mai corect.
           Statistica va lucra mână în mână în acest scop cu Ministerul de Externe, Comisariatul Refugiaţilor cu Departamentele. Eu am insistat destul şi am dat necontenit instrucţiuni în această privinţă.”
           „Încă o dată să nu alergăm în momentul discuţiilor după documentare, după cum s-a făcut după războiul trecut când Brătianu s-a dus la Paris cu mâinele goale şi pentru fiecare problemă cera în fugă relaţii de la toţi.”
           Rezoluţia de mai sus a fost comunicată Institutului Central de Statistică, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Străine, Ministerului Economiei Naţionale, Ministerului Românizării şi Comisariatului General al Refugiaţilor din Transilvania de Nord, Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
           - Graficele lunare cu numărul refugiaţilor români din teritoriile cedate şi a ungurilor şi străinilor plecaţi definitiv din România se execută actualmente la heliograf, prin Societatea „Holiofoto”, achitându-se de către Casieria Centrală a Preşidenţiei bonurilor lunare.
           Secţia Militară a Comisariatului Refugiaţilor a solicitat să li se trimită şi lor aceste grafice.
           Menţionăm că Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direcţiunea Generală a Poliţiei şi Comisariatul General al refugiaţilor furnizează cu mari întârzieri datele necesare, fapt care împiedică depunerea regulată a graficelor lunare.
           - În prezent se lucrează la centralizarea datelor trimise de toate Instituţiile, cu privire la ajutorarea de orice natură a Românilor de peste hotare, pe ţinuturi: Banatul Sârbesc, Timoc, Macedonia şi Est de Nistru.
           3) La 25 Februarie 1944, Marele Stat Major a aprobat mobilizarea pentru lucru pe anul 1944/1945 a personalului din serviciile Guvernământelor Basarabia, Bucovina şi Transnistria.
           4) Lunile Noiembrie şi Decembrie au fost absorbite mai ales de problema evacuărilor de animale şi instalaţii industriale din fostul Guvernământ al Transnistriei.
           În vedera acestui lucru s-au dat dispoziţiunile necesare atât Guvernământului Transnistriei cât şi Deprtamentelor de resort.

Evacuări de animale
           S-a organizat până în cele mai mici amănunte modul de cum urmează să se efetueze operaţiunile de evacuare.
           Pentru acest lucru s-a cerut Guvernământului Transnistriei să comunice planul de evacuare care a fost supus Domnului Mareşal.
           Deasemenea s-a comunicat acelui Guvernământ dispoziţiunile Domnului Mareşal, privind această problemă cerând să comunice zilnic situaţiile de animale expediate.
           S-a cerut Guvernământului Basarabiei să efectueze un control la punctele de trecere de peste Nistru, precum şi pe itinerariile parcurse de coloanele de animale.
           S-a intervenit la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor precum şi la Marele Stat Major să pună în dispoziţie medicii veterinari necesari pentru a fi întrebuinţaţi la comisiile de trecere sanitară, instituite la fiecare punct de trecere peste Nistru şi Prut.
           Ministerul Agriculturii şi Domeniilor era ţinut să comunice zilnic starea animalelor ajunse la punctele de destinaţie, felul cazării, întreţinerii, procentul de mortalitate, etc.
           Faţă de rapoartele prin care se semnala că o bună parte din animale evacuate erau conatminate de febră aftoasă, din ordinul Domnului Mareşal s-a ţinut o conferinţă la Domnul General Dobre, prin care s-a hotărât măsuri de luat, pentru a se feri parte de animale din ţară de contaminare.
           Cabinetul BBT a comunicat aceste măsuri Guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei precum şi tuturor Departamentelor de resort şi a urmărit zilnic executarea.
           Până la data de 15 Decembrie 1943, s-a evacuat în ţară un număr total de circa 136.000 capete de animale, care au fost distribuite potrivit normelor hotărâte, rămânând în cuprinsul provinciei Basarabia un număr aproximativ de 30.000 capete animale.

Evacuări în Industrii
           S-a cerut Guvernământului Transnistriei, Basarabiei şi Bucovinei să propună o listă cu industriile care urmează a fi evacuate, arătându-se ordinea de urgenţă.
           Tablourile trimise de Guvernăminte au fost comunicate Ministerului Economiei Naţionale, care a avizat asupra utilităţii industriilor propuse a fi evacuate, stabilind normele de urmat pentru această operaţiune.
           Aceste norme s-au comunicat Guvernămintelor pentru executare, urmărindu-se zi de zi modul cum sunt aduse la îndeplinire.
           Deasemenea, s-a cerut Ministerului Înzestrării Armatei să comunice care sunt industriile necesare pentru înzestrarea armatei şi s-au dat dispoziţiuni Guvernămintelor în consecinţă.
           Paralel cu operaţiunile de evacuare de mai sus s-a organizat şi urmărit operaţiunea transportului de grâu pentru rezerva naţională, dându-ne dispoziţiuni Departamenetelor respective de a da concursul necesar pentru însilozare.
           Deasemenea s-a urmărit executarea expedierilor de diferite cereale şi materiale mai ales din Guvernămîntul Transnistriei.
           O problemă care necesită o deosebită atenţie era şi aceea de a se asigura livrările de produse petrolifere necesare celor trei guvernăminte.
           Pentru acest lucru s-au făcut intervenţiile necesare la Marele Stat Major, Secţia VI-a Transporturi precum şi la societăţile furnizoare.
           Situaţiile cu expedierile de cereale şi materiale, precum şi cele cu produse petrolifere erau prezentate zilnic Domnului Mareşal.
           S-a urmărit şi executat ordinul Domnului Mareşal în ceea ce priveşte organizarea şi dotarea Centrului de Reeducarea Orfanilor minori de la Tarutino.
           S-au făcut demersurile necesare pentru expedierea din Transnistria, a unei cantităţi de alimente destinate copiilor din Franţa.

ANEXA NR. 1
REZOLUŢIILE
DOMNULUI MAREŞAL ŞI ALE DOMNULUI VICE
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI
PE TIMPUL DE LA 1.XI.943 – 1.I.944
Chestiunea
Rezoluţia
Guv.Transnistria aduce la cunoştinţă D-lui Mareşal măsurile luate de Guvernământ pentru rechiziţionarea cailor necesari Armatei, din satele germane, arătând şi greutăţile întâmpinate în executarea acestor rechiziţii.
 1) Ordin D-lui Alexianu că este suveran acolo şi să execute ordinele mele şi convenţia în vigoare, nu dispoziţiile D-lui Clodius.
 D-ul Clodius nu are calitatea a se amestica acolo, cum eu nu am avut calitatea a mă amestica în teritoriile ocupate de germani, unde populaţia românească nu s-a bucurat de tratamentul de care s-a bucurat populaţia nemţească în Transnistria.
 2) Comunicare Ministerului Externe care ste rugat să arate D-lui Kilinger procedarea D-lui Clodius care este inadmisibilă şi să i se comunice ordinul dat D-lui Alexianu.
 D-l Prof Alexianu raportează că preţul de rechiziţie variază între 2.500 – 3.500 RKKS şi că în urma discuţiei avute la telefon cu             D- G-ral Ionescu Sinaia a cerut să dea ordin comisiunilor ca să plătească preţurile cerute de germani.
 D-l Oberfunrer Hoffmeyer a comunicat D-lui Prof. Alexianu că nu poate pune la dispoziţie mai mulţi cai deoarece a primit dispoziţii de la D-l Ministru Clodius, de a nu se preda Guvernământului nici cota de cereale, nici cota de animale cuvenită potrivit convenţiei Mihai Antonescu – von Kilinger ci de a preda la dispoziţia Guvernământului numai aprovi-zionările şi animalele necesare armatei germane în şedere în Transnistria.


Da. Cu ce calitate a intervenit D-l Clodius să fie întrebat D-l von Kilinger de Ministerul de Externe.

 Marele Stat Major a raportat că pentru apărarea podului de la Tighina – Parcani este necesar:
 -defrişarea unei zone lată de cca.300 m la sud de CF între pod şi satul Parcani.
 -curăţirea de către proprietari a coroanei pomilor din grădinile de la sud de CF între Parcani şi Nistru.
 -în grădinile din zona arătată mai sus, să nu se mai cultive plante cu tijă înaltă (porumb, fl.soarelui, etc.), care împiedică vederea şi uşurează atât apropierea de pod cît şi de CF.
 Intervenindu-se la Guv. Transnistriei, D-l Guvernator răspunde că toate cele cerute pentru apărarea podului, fiind legate de vegetaţia de primăvară şi vară, numai cu raţiune de a fi executate în timpul iernii.
 A luat măsuri ca la primăvară, să nu se mai cultive în jurul podului plante care ar împiedica vederea.
 Măsura aceasta trebuie luată ca prevenţie pentru toate lucrările de artă depozite, etc. atât în zona de operaţii cât şi din ţară. Instrucţii mai din vreme celor chemaţi să le execute.
 Marele Stat Major să discute cu mine în Consiliul de Colaborare.
 Da.
 D-l Ministru G-ral Sova raportează cantităţile de minereu şi fier vechi ce se găseşte colectat în Transnistria, făcând propuneri asupra transportării acestor materiale în ţară.
 Marele Stat Major în acord cu G-ralul Dobre şi Transnistria va face toate eforturile pentru transportarea întregului stoc de minireu şi fier vechi.
 Guv. Transnistriei cere a se da dispoziţiuni Min.Ec.Naţionale, Min.Înzestrării, Marele Stat Major, SS al Marinei şi SS al Aprovizionării de a nu se mai cere relaţii scrise asupra celor ce se transportă în ţară din Transnistria, pentru a nu se da ocazie inamicilor noştri să cunoască această operaţie.
 D-l Vlădescu şi Col. Davidescu, instrucţiuni de la mine.
 D-l Guvernator Alexianu cere să se aprobe ca Guvernământul să înmagazineze cereale în magaziile de la Caracal ale societăţii „CEREMAG” care sunt rechiziţionate de C1 Armată şi sunt încă goale.
Da.
 Guv. Transnistriei înaintează un tablou de studiu în care se găseşte în momentul de faţă evacuarea industriei puse din Transnistria.
 General Dobre va studia:
 a) Dacă procedura D-lui Alexianu este legală;
 b) ce trebuie să facem în caz când nu este legală şi nu poate fi legală deoarece toate sunt capturi de război care aparţin Statului;
 c) controlul care trebuie organizat pentru asigurarea bunei păstrări sau puneri în funcţie în interesul economiei naţionale.
 D-l Prof.Alexianu referă asupra transporturilor minereului din Transnistria.
 Nu a adus nimeni nici o vină Guvernământul în această privinţă.
 Am apreciat situaţia la fel şi am găsit bune măsurile.
 Guv. Basarabiei raportează felul cum se execută transportul vitelor evacuate din Transnistria.
 Vitele bolnave trebuie să fie oprite pe loc şi foarte bine îngrijite.
 Control în această privinţă şi control al îngrijirii de Preşedinţie şi un veterinar al Armatei.
 Să se întrebe dacă nu au putut conatmina şi pe celelalte, pentru a vedea ce este de făcut.
 D-l Alexianu cere ca pentru vitele ce se trimit în ţară, să dea Etapelor de Est din cotele ce are 100 vag. Fân balotat cu împrumut, urmând ca să-l dea înapoi din rezervele ce are în Guvernământ.
 Da imediat.
 D-l Alexianu m-a asigurat că are furajul necesar când i-am atras atenţia.
 Astăzi situaţia este f.gravă din punct de vedere al lipsei de hrană şi al epidemiilor pe care le răspândeşte dea lungul şi dea latul ţării, prin măsuri luate peste capul guvernului. Dacă D-l Alexianu ascultă sfaturile repetate ce i-am dat să înceapă de mult evacuarea treptată şi să nu facă o politică de mari stocaje de vite şi bunuri în Transnistria, astăzi nu s-ar fi creat situaţia din care economia naţională, ordinea economică şi starea sanitară a oamenilor şi vitelor va avea mult de îndurat.
 Se vor executa măsurile pe care le-am ordonat la Consiliul de ieri şi D-l Rădulescu mă va ţine zilnic la curent cu situaţia.
 Guv. Basarabia raportează numărul animalelor trecute din Transnistria în Basarabia în ziua de 6.XI.943, prin punctele Rezina şi Tighina şi repartizarea lor pe judeţe.
 Trebuie ţinută în fiecare zi centralizarea generală a vitelor trecute.
 Trebuie organizat controlul deplasărilor, îngrijirii şi hranei lor până la destinaţie.
 Instrucţiuni de la mine în acelaşi timp cu Col.Davidescu.
 Min. De Interne raportează situaţia vitelor evacuate din Transnistria în ziua de 30 Noiembrie 1943, arătând numărul celor bolnave de febră aftoasă care au rămas în Basarabia.
 G-ralul Stavrat să asigure condiţii optime de adăpost, întreţinere şi îngrijire medicală a vitelor intrate în carantină, pentru a fi refăcute şi scoase în cele mai bune condiţii din iarnă.
 Va raporta situaţia şi măsurile luate.
 Guv. Transnistriei înaintează situaţia vitelor evacuate în interior până la 30 Noiembrie 1943
 Să se facă un control peste tot pentru verificarea şi stabilirea modului cum sunt adăpostite, hrănite, îngrijite şi valorificate.
 Rezultatul la sfârşitul lunei.
 D-l Prof. Alexianu raportează D-lui Mareşal pierderile produse de Min.Ec. Naţionale în exporturile directe cu străinătatea pentru compensaţie.
 Aceiaşi poveste.
 D-l Alexianu acuză pe cei din ţară şi acei din ţară pe D-sa. Tragică moştenire. Aşa şi-a pierdut vremea, energia şi viaţa timp de 2.000 de ani poporul nostru.
 În loc de ceartă, colaborare recomand tuturor.
 Blestemul atavic face zadarnic strigătul meu.
 D-l G-ral Dobre îmi va arăta în cursul săptămânii obiecţiile D-lui Ghiolu la acuzările D-lui Alexianu.
 Anticipat afirm, că ori care ar fi adevărul în această problemă, am a mă plânge de întârzierile care se pun la departamentul Industriei şi Comerţului în privinţa soluţionării problemelor care i se pun.
 Industriaşul şi comerciantului i se cer în primul rând vederi largi şi riscuri.
 Cred că soluţia care se impune să lăsăm D-lui Alexianu libertate să închee orice contract pentru a putea vinde ce are şi a realiza devize sau aduce mărfuri pe căile comerciale fiindcă schimbările pe căi oficiale sunt total blocate.
D-l G-ral Guzin raportează că luând avizul Min. De Justiţie, tutunul şi ţigările sunt prohibite la import, ele nu pot fi importate decât cu avizul CAM-ului.
 Min. De Finanţe nu are dreptul să dea autorizaţie de a se vinde tutun şi ţigarete şi nici să acorde scutiri de taxe de monopol, astfel că dorinţa D-lui Alexianu nu se poate satisface.
 Să se comunice D-lui Alexianu să trimită ţigări numai la Preşidenţie la dispoziţia cu proces-verbal Cabinetului, pentru a fi distribuite în spitale răniţilor tot prin predare cu proces-verbal.
 Altfel nu poate desface ţigări în ţară.
 Poate vinde tutunul CAM-ului.
 Guv. Bucovina raportează că aprovizionarea cu untdelemn se face foarte greu din cauză că, comercianţii nu dispun de fonduri suficiente pentru a putea achita OFAUL-ului cu anticipaţie cantităţile cu care trebuie să se aprovizioneze.
 Să se ceară relaţii G-ralului Arbore.
 Să arate dacă a luat măsuri de îndreptare. Trebuie spart cu curaj cercul vicios.
 Guv. Transnistriei redă situaţia producţiei industriale pe luna Septembrie 1943 din care rezultă la uleiuri cantitatea de 1.643.202 kgr.
Transnistria trebuie să intervină curând cu uleiuri în aprovizionarea ţării.
 D-l Alexianu să-mi arate printr-o notă specială ce poate face şi ce face.
Guv. Transnistriei raportează că nu este de părere ca actele de gestiune ale Guvernă-mântului să fie predate la Înalta Curte de Conturi, ci să fie lăsate în grija Guvernă-mântului care luase măsuri să le depoziteze în Bucureşti – str. Călăraşi.
 Rămân la principiile trasate în rezoluţiile semnalate de D-l Alexianu.
 Aceasta nu înseamnă că se poate proceda arbitrar.
 Este profund regretabilă şi vina este a tuturor că s-a ajuns la această stare de spirit.
 În loc de unire, în aceste momente colaboratorii mei cei mai apropiaţi se sfâşie ca fiarele.
 Acesta este ecoul pe care l-au avut toate apelurile mele la unire.
 Istoria va judeca.
 Eu nu am timp, în aceste momente să mă ocup de procese.
 D-l Alexianu trebuie, însă, să înceteze a mai suspecta pe toţi, că sunt în contra Domniei sale.
 Demersul G-ralului Cuzin este făcut pe baza ordinului meu.
 Nu am suspectat ad-ţia D-lui Alexianu nici cinstea D-sale, când am dat aceasta dispoziţie.
 Este inadmisibilă ca arhiva Guvernământului să fie depusă într-o casă nevăzută de unde poate dispăre sau unde poate arde.
 Un astfel de fapt – incendierea depozitelor Atanasiu, a compromis definitiv regimul         G-ralului Averescu.
 Dacă G-ralul Averescu având nevoie de partid şi de partizani a putut tolera şi acoperi ceea ce a tolerat şi acoperit, eu nu am nevoie nici de partid nici de partizani. Am nevoie de colaboratori care sa ne acopere de cea mai mică umbră de bănuială, fiindcă eu nu fac decât îndem şi ajut pe toţi să meargă pe drumul drept ferit de orice umbră de suspiciune.
 Să-mi dea deci, voie D-l Alexianu să apăr onoarea mea şi a regimului fără a-l bănui cu nimic.
 Arhiva Guvernământului trebuie depusă la Înalta Curte de Conturi la dispoziţia D-lui Alexianu.
 Dacă acolo arde, nu poate fi bănuit nimeni că   i-am dat foc.
 Se va face, deci cum a dispus.
 Guv. Transnistriei cu N.910/1943 cere a se hotărâ ce destinaţie urmează a se da obiectelor preţioase şi monetelor provenite din confiscările ce s-au făcut ca urmare a contravenţiunilor constatate, la Ordonanţa pentru reglementarea circulaţiei metalelor preţioase în Transnistria.
 Luându-se avizul Ministerului de Finanţe, se supun D-lui Mareşal următoarele propuneri:
 1) Monedele de aur sau argint precum şi biletele de bancă străine să fie predate Băncii Naţionale.
 2) Titlurile de împrumut ale Statului Român se cuvin Statului,care prin MF le va anula şi amortiza, degrevând datoria publică cu valoarea corespunzătoare.
 3) Operaţiunea de predare şi evaluare să se facă în prezenţa unui delegat al Guv.Transnistriei ei.
 4) Evaluarea să se facă la BNR căci MF nu are unde depozita valorile.

Da.


Da.Da.


Da.
 Indemnizaţiile cuvenite comisiunei să fie plătite din produsul rezultat fie din vânzarea obiectelor, fie din încăsarea valutelor sau a monedelor.
 Să nu coste comisiunea mai multă decât valoarea monedelor.
 Guv.Transnistriei cere ca Min. De Finanţe să-i avanseze suma de lei 500.000.000, în contul cerealelor expediate în ţară, pentru a putea face faţă nevoilor interne asigurând şi materia primă pentru funcţionarea industriilor.
 D-nii Mihai Antonescu, Neagu, G-ral Dobre, Arbore şi Popescu sunt rugaţi să vie la mine mâine la orele 11.30
 Vor lua cunoştinţă şi vor discuta în prealabil această problemă.
 Min. De Finanţe comunică măsurile luate în legătură cu deplasarea unor anumite materiale şi alimente din Transnistria, menţinând propu-nerea ca Guvernământul să-şi contopească absolut toate fondurile într-un cont unic la BNR.
 Secretariatul.
 Să se comunice D-lui Alexianu.
 De acord cu Min. Finanţelor în privinţa contopirei fondurilor într-un cont unic la BN.
 Ordine în consecinţă, raport de executare.
 D-l Prof. Alexianu raportează situaţia financiară a Transnistriei şi documentează că afirmaţiunile D-lui Ministru Neagu că Transnistria este dificitară, nu corespunde realităţii.
 Trebuie să se termine odată cu această contraversă.
 Este inadmisibil să fie necontenit tamponat, între afirmaţiile contradictorii ale celor două autorităţi; Guvernământul şi Min. De Finanţe.
 Toată această ceartă este în dauna armoniei, a realizărilor şi a bunei ordine în administraţia ţării.
 Trebuie să înceteze.
 Conformându-se instrucţiunilor mele de a face pe toţi să intre în ordine arătându-mi obiectiv realitatea, G-ralul Guzin împreună cu referenţii daţi din ordinul meu de D-l Prim Preşedinte al Înaltei Curţi de Conturi va proceda, după ce se va pune în prealabil de acord cu D-l G-ral Dobre, la examinarea situaţiei şi în zece zile îmi va refera.
 Nu se întâmplau toate acestea dacă D-l Alexianu nu ieşea din cadrul normal administrativ.
 Eu nu am în aceste vremuri, timp de procese între oameni.
 Orice secundă şi orice clipă de muncă mi se răpeşte cu neânţelegeri şi certuri, este o crimă în contra Statului.
 Toţi trebuie să fie înţelegători. Toţi trebuie, însă, să urmeze drumuri netede.
 IPSS Mitropolitul Visarion Puiu, roagă pe Domnul Mareşal să aprobe întoarcerea sa în ţară din Transnistria, urmând să plece în străinătate pentru căutarea sănătăţii, iar conducerea misiunei să fie încredinţată unui alt ierarh.
 Plecarea ips în momentele acestea ar fi o notă foarte rea şi pentru chiriarh şi pentru biserică. Toată opera de îndrumare spirituală făcută cu atâta trudă s-ar spulbera numai cu acest singur gest.
 Bolşevicii şi neâncrezătorii ar arăta poporului părăsit neseriozitatea noastră şi a acţiunei dusă până acum. Capul bisericii nu trebuie să plece de acolo decât odată cu capul ad-tiv.
 Să se comunice această rezoluţie:
 -I.P.S. Rezolutiv
 -IPS Visarion şi
 -D-lui Alexianu.
 IPSS Mitropolitul Visarion Puiu întreabă dacă atelierele de obiecte bisericeşti împreună cu tipografia Misunei trebuiesc lăsate la Odessa sau aduse în ţară şi adăpostite în Mănăstirea „Antim” la îndemîna institutului biblic, organizându-se şi dezvoltându-se sub privirile Sf.Sinod.
Da.
 D-l Inspector Superior Special I.N.Stan trimite raportul jurnalizat sub N.882/1942, prin care răspunde memoriului D-lui General C. Calotescu întocmit în cazul cercetărilor făcute la Directoratul Romanizării Guv. Bucovinei.
 Se propune ca D-l Prof. Pavlescu să fie trimis în faţa justiţiei pentru fals.
 De acord.
 a) Să se deschidă acţiune publică.
 b) Să se ia măsurile prevăzute de legea contabilităţii.


Da.
 D-l Prof. Alexianu a prezentat un proiect de ordonanţă pentru organizarea justiţiei represive în Transistria.
 Nu ştiu dacă împrejurările actuale militare ordonanţa mai este oportună.
 Totuşi în eventualitatea că frontu se va stabiliza pe actualul lui aliniament ceea ce ne va da putinţă să continuăm execitarea administraţiei noastre în Transnistria.
 D-l M.Antonescu este rugat să-şi dea şi dânsul părerea între toţi juraţii ţării care sunt juriste ca să nu poată fi niciodată de acord cu nici o problemă.
 Instit. Central de Statistică face propuneri în legătură cu repatrierea românilor de la Est de Bug.
 D-l Alexianu va face cum va crede.
 Ce se prezintă să fie primit şi cazat în Transnistria. Mai departe nu putem merge. Provocăm un dezastru.
 Nu vom avea unde să-i adăpostim, cu ce să-i hrănim şi nici nu vom putea pune stavilă epidemiilor pe care le vor aduce şi care vor mâna pe toţi românii noştri după cum au fost mânaţi moldovenii în 1917.
 Pref. Jud. Tighina a comunicat Min. Afacerilor Interne că a sosit în Tighina familia Col.Cazac Breslavtzev Gh., căreia pentru fapte meritoase în favoarea armatelor române – germane i s-a aprobat colonizarea în Călăraşi jud. Ialomiţa.
 Pentru transportul bagajelor, Col. Are nevoie de 4 vagoane.
 Guv.Basarabiei neavând fonduri pentru asemenea transporturi, Min. Afacerilor Interne, întreabă cine suportă cheltuielile acestui transport.
 Să fie oprit în Basarabia în regiunea pe care o va hotărî G-ralul Stavrat.
 D-l. Prof. Alexianu roagă pe D-l Mareşal să aprobe cetăţenia română şi dreptul de liberă practică medicală în România D-lui Dr. Pavel Ceasovnicov, prof. Universitar şi rector al universităţii din Odessa.
 D-nii Marinescu şi Dr.Tomescu studiu şi propuneri.
 D-rului (Ceasovnicov) a îmbrăţişat cu căldură şi sinceritate cauza noastră în Transnistria.
 Trebuie să-i asigurăm existenţa la noi fiindcă nu putem să-l lăsăm pe mâna ruşilor.
 Dir.Contabilităţii PCM face propuneri în cadrul legii, pentru lichidarea cheltuielilor făcute de D-l Diamandi în acţiunea intreprinsă în Grecia în 1941.
 Părerea Minitserelor Finanţe şi Propagandă.
 Institutul Central de Statistică prezintă rezultatele provizorii însoţite de graficile respective, relative la situaţiunea bunurilor părăsite de refugiaţii români din Transilvania de Nord şi judeţele Caliacra şi Durcator.
 Lucrarea trebuie ţinută continuu la curent complectată şi perfectată.
 Ea trebuie să facă parte din documentarea pentru conferinţa de pace, când va trebuie să dezbatem problema drepturilor şi a reparaţiilor pe toate feţele.
 Pentru asta trebuie să nu ne surprindă evenimentele.
 Să fim documentaţi pentru orice, cât mai complet şi mai corect.
 Statistica va lucra mână în mînă în acest scop cu Min. De Externe cu Comisariatul Refugiaţilor şi cu departamentele. Eu am insistat destul şi am dat necontenit instrucţiuni în această privinţă.
 Încă o dată să nu alergăm în momentul discuţiunilor după documentare cum s-a făcut după războiul trecut cînd Brătianu s-a dus la Paris cu mâinile goale şi pentru fiecare problemă cerea în fugă relaţii de la toţi.
 Guv. Transnistriei aduce la cunoştinţa D-lui Maresal, că armata germană venită în Transnistria a răspândit vestea că în foarte scurtă vreme ad-ţia Transnistriei va fi preluată de Armata Germană.
 Să i se comunice să fie liniştit.
 Comandamentul German care încearcă să-i sugereze această soluţie să le răspundă că de  ad-ţia Transnistriei mă ocup eu personal şi că trecerea ad-ţiei în mână germană ar fi interpretată că noi am fost incapabili în organizarea administrativă ceea ce nu este cazul. În plus ar fi o ofensă gratuită care s-ar aduce Armatei şi Ţării.
 D-l Guvernator Alexianu comunică rezultatul anchetei făcută de Preşidenţie la magazinele de desfacere ale Guvernământul – rap.că o anchetă nu se face decât atunci când este o neregulă în gestiune constatată.
 Nu se poate nimeni supăra de controlul care se face. El este generlaizat în stat. Mi se aplică chiar mie. Deci D-l Alexianu să se supună fără obiecţiuni controlului şi să fie fericit când i se semnalează nereguli.
 Chiar eu sunt controlat şi mulţumesc când mi se semnalează vreo neregulă.
 Cine aduce o administraţie curată, nu are de ce să se supere că este controlat.
 Toţi trebuie să fim controlaţi în Stat.
 Dir. Geniului Rural a Guvernământului Transnistriei solicită aprobarea ca transpor-turile de tractoare, maşini, unelte, etc. ce se expediază din Transnistria să fie creditate în contul Preşidenţiei Consiliului de Miniştri.
 Am vorbit cu G-ralul Dobre, D-sa va lua imediat măsuri în sensul instrucţiunilor date.
 Să i se trimită urgent Nota.
 Guv. Transnistriei motivează că întârzierea treeratului şi deplasării tractoarelor spre interior se datoreşte lipsei de carburanţi şi aceasta reeşită din faptul că societăţile de petrol nu au fost achitate.
 Sunt în Transnistria depozite de carburanţi ale Armatei care erau în curs de evacuare în ţară. Pentru a evita cadrilul am dat instrucţiuni azi Col. Davidescu şi M.St. Maj. Să dispună ca armata să cedeze Transnistriei aceste depozite în măsura în care pot fi folosite şi să nu se mai trimită din ţară carburanţi pentru Transnistria.
 Prefectura Putna propune pentru intensificarea lucrărilor la Soveja:
-rechiziţionarea a 50 căruţe din satele învecinate cu Soveja, care să transporte toată iarna material pe şantier.
-concentrarea a 50 oameni din regiunile de munte, pentru doborârea arborilor şi fasonarea şindrilei.
-CAPS-ul să aprobe exploatarea parchetelor din apropierea Sovejei pentru şindrilă ce mai este necesară (20 milioane bucăţi).
-Să se acorde sinistraţilor credite pe termen lung pentru refacerea gospodăriilor.
-ministerele de resort să dea fondurile necesare construirii clădirilor publice, pentru alimen-tarea cu apă, lumină electrică, etc.
-guv.Transnistriei să pună la dispoziţie, ţevăria necesară alimentării cu apă şi sârma conductelor electrice.
 Pentru refacerea comunei Panciu. Prefectura Putna propune:
-să se pună la dispoziţie un fond de rulment de lei 30.000.000, cere să servească la debitarea, fasonarea şi transportul materialului lemnos de la Soveja la Panciu, pentru cumpărarea cherestelei şi transportului ei, acest fond urmând a fi rambursat pe măsura vânzării materialului.
-locuitorilor din Panciu care nu dispun de fondurile necesare, să li se dea gratuit 5.000 m.c. lemnărie de brad din Ocolul Soveja şi cu preţ redus cherestea uscată pentru tâmplărie şi duşmele de la fabricile CAPS de pe Valea Bistriţei.
-să se aprobe gratuitatea sau reducerea de transport la toate materialele de construcţie ce se vor transporta pe CFR pentru refacerea Panciului.Da.

Da.


Da.Da.

În limita posibilităţilor.
Să contribuie şi locuitorii.

Da.
 Preciziuni.
 Să se facă un împrumut garantat de Stat rambursabil.
Nu.
Sunt bogaţi după câte sunt informat.Reducere.
 Soc.Mutilaţilor invalizi din război ne trimite petiţia femeiei Natalia Costache Grădinaru din Broscăuţi jud.Dorohoi, prin care arată că soţul şi o fiică de 12 ani au murit din cauza unei mine de munca ogorului său, iar alt fiu în aceiaşi ocazie din cauza exploziei s-a îmbolnăvit de preudoepilepsie.
 Petiţionarea solisită D-lui Mareşal să o ajute în nenorocirea ce a lovit-o.
 Cercetare prin Prefectură. Să fie ajutată dacă este adevărat şi de judeţ şi de Preşidenţie cu 30.000 lei.
 Să se cerceteze zona de organele de pioneri în timpul cel mai scurt şi să se raporteze.
 Guv. Basarabiei ne informează că la lizierea cimitirului lipovonesc din Chişinău au fost găsite gropi comune în care s-ar afla cadavre de executanţi de către organele sovietice.
 În cimitirul ortodox s-a descoperit încă o groapă comună unde au fost îngropate 2 camioane de cadavre ale executanţilor în închisoarea Centrală.
 Să se fotografieze.
 Să se facă publicitate.
 Guv. Bucovinei a întocmit un proiect de ordonanţă pentru suspendarea aplicării dispoziţiunilor codului funcţionarilor publici pe anul financiar 1943/1944, în ceea ce priveşte numirea, înaintarea, transferarea şi încadrarea funcţionarilor administrativi din Provicnie.
 Guvernământul roagă să se aprobe acest proiect de ordonanţă, motivând aceasta pe faptul că o serie de titraţi universitari care nu erau funcţionari s-au întors acum de pe front şi au găsit pe foştii lor colegi încadraţi în funcţiuni superioare, de aceea au cerut să li se dea şi lor posibilitatea de a fi numiţi şi înaintaţi în condiţiuni excepţionale şi peste prevederile codului funcţionarilor publici.
 D-l Ion Marinescu, Ministerul Justiţiei avizează favorabil la darea acestei ordonanţe.
 Min. Finanţelor avizează nefavorabil asupra ordonanţei propuse motivând acest aviz pe consideraţiunile pentru care a avizat nefavorabil şi asupra altor proiecte de ordonanţă asemănătoare pe care le-au întocmit până acum Guvernămintele, precum şi pe faptul că prin Circulara N. 78743/943, Min. Finanţelor a dat dispoziţie ca să se blocheze o cotă din posturile vacante pentru a fi avansaţi funcţionarii mobilizaţi.

 De acord cu D-l Neagu

 Guv. Basarabiei raportează felul cum se execută transportul vitelor evacuate din Transnistria.
 Col. Davidescu şi D-l Rădulescu să discute cu mine.
 Pref. Jud. Brăila raportează că din animalele sosite în acel judeţ s-au distribui un număr de 6.620 capete.
 Min. De Interne să controleze cum sunt îngrijite, adăpostite, distribuite şi hrănite aceste vite şi să raporteze.
 Cabinetul B.B.T. prezintă Domnului Mareşal rezultatul controlului făcut de Comisia trimisă de Preşidenţia Consiliului de Miniştri, la animalele evacuate din Transnistria ce au sosit la Brăila.
 Fantastic.
 Să se ia imediat măsuri de transportul vitelor în diferite centre-cazărmi, ferme şi sate, unde se găsesc adăposturi.
 Este o crimă ceea ce s-a făcut.
 D-l Alexianu dă verbal asigurări contrarii. Realitatea este alta.
 Să fie înştiinţat imediat dacă este în Bucureşti sau împuternicitul său şi împreună cu Armata, Ministerele de Interne şi Agricultura să se treacă imediat la măsuri.
 Calea Ferată să pună cu precădere vagoane la dispoziţie.
 Colonel Davidescu instrucţiuni de la mine astăzi.
 Se prezintă D-lui Mareşal rezultatul controlului făcut la Centrele veterinare din Basarabia unde sunt cazate vitele evacuate din Transnistria, făcându-se propuneri.
 De acord.
 Măsuri imediate.
 Controlul execuţiei şi raport.
 Măsuri similare şi pentru cele intrate în ţară şi mânji.
 Min. Af. Interne raportează situaţia vitelor evacuate din Transnistria.
 Să se raporteze şi mortalitatea centralizându-se cu trecutul.
 D-nii Guvernatori ai Basarabiei şi Bucovinei roagă pe D-l Mareşal să binevoiască a aproba să se plătească Directorilor conducători de Directorate din cele 2 provincii, prin bugetele respective o îndemnizaţie fixă de reprezentare, de 25.000 lei lunar, cu începere de la 1 Aprilie a.c.
 D-l Neagu pentru a-şi da părerea.
 Cabinetul Militar trimite raportul 170 al Lt.Col Stavolca Iuliu, cu rezoluţia Domnului Mareşal.
 Este o crimă.
 Să se atragă atenţiunea D-lui Alexianu care a provocat această situaţie. Transnistrienii să fie toţi adunaţi prin Prefecturi, îngrijiţi hrăniţi şi îmbrăcaţi în contul Transnistriei de Prefecturi.
 După ce vor fi puşi în ordine vor fi trimişi în Transnistria prin grija Min.Interne. Secretariatul va urmări executarea.
 Toată opera făcută 2 ani în Transnistria, este dată peste cap cu asemenea procedee.
 Chiar astăzi şi zilnic să se controleze intrarea în ordine şi să fie la curent. Să intervină şi Patronajul.
 Se prezintă D-lui Mareşal rezultatul controlului executat la centrele veterinare şi de iernat pentru vitele sosite din Transnistria în Basarabia, făcut de un delegat medic veterinar din MAN şi un delegat al PCM.
 Generalul Stavrat să ia măsuri şi să raporteze.
 Să prezinte D-lui Mareşal rezultatul controlului efetuat în judeţul Brăila de un delegat al preşidenţiei asupra stării în care se găsesc transnistrienii însoţitori ai vitelor evacuate din Transnistria.
 Să se aducă la cunoştinţă D-lui Alexianu, care va plăti sumele şi restitui afectele în materiale date de Guvernământ.
 Va lua măsuri în contra funcţionarilor.
 SSI semnalând activitatea refugiatului polon Muszinsky Jerzy aflat la Odessa, pentru a se interesa de situaţia refugiaţilor polonezi aflaţi în Transnistria, Cabinetul BBT propune a i se retrage delegaţia dată de Preşidenţia Consiliului de Miniştri.
REZOLUŢIA D-LUI VICE PREŞEDINTE
AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI
 Să se retragă.
 Guvernămîntul Transnistriei face cunoscut că în ziua de 30 Noiembrie şi 1 Decembrie a.c., avioane inamice au bombardat portul civil şi militar Oceacov.
 Gral Jienescu studiu ce măsuri de apărare se pot lua în acord cu germanii sau pe cont prorpiu.
 Ministerul de Finanaţe cere avizul Preşidenţiei Consiliului de Miniştri asupra reântegrării agentului de control Silivestru Malanca care a fost suspendat din serviciu din ordinul Domnului Mareşal în afacerea „Zarojani”
Da, însă este totuşi vinovat.
 Face cunoscut că pe data de 1.XII.943 s-a instituit în Transnistria un Befehlshaber der Deutschen Truppen al cărui Comandant este numit Generalul de CA.Auleb.
 De la luarea în primire a acestei organizaţii de către Generalul Auleb, în întreaga Transnistriei domneşete în ce priveşte trupele germane, cea mai perfectă disciplină şi ordine.
 Să se treacă ca mulţumiri în scrisoarea, răspuns la notificarea care se face Gralul Auleb pentru comunicarea ce mi-a făcut de însărcinarea ce a primit – (Cabinetul militar)
 Domnul Prof. Alexianu raportează că prin aşezarea unităţilor germane în Transnistria, se pune o problemă foarte importantă în afară de problema hranei acestor trupe căreia guvernământul Transnsitriei îi dă soluţia ordonată de Domnul Mareşal, adică acordă tot ce are ca producţie a provinciei în raport cu numărul trupelor, ţinând o evidenţă completă a tot ce se dă spre a se trece în contul de clearing româno-german.
 Problema nouă care se pune este aceea privitoare la diferitele servicii pe care le pretinde Armata Germană şi anume:
-Armata Germană foloseşte pentru reparaţii şantierele navale, ca şi marele steliere şi fabrici din Transnistria, foloseşte abatorul, foloseşte frigoriferele, foloseşte morile şi o serie întreagă de fabrici.
 Toate aceste instalaţiuni funcţionează în parte cu funcţionarii din ţară, în parte cu funcţionarii localnici şi lucrătorii localnici pe care Guvernământul îi plăteşte şi funcţionează acţionate de energie electrică pe care Guvernămîntul o procură cu carburanţii aduşi din ţară şi plătiţi în lei acolo.
 Guvernământul Transnistriei nu are obligaţia ca să dea decât ceea ce este produs al Transnistriei şi aceasta bine înţeles după ce se acopăr cheltuielile de exploatare, iar tot ceea ce este cheltuială pe care Guvernământul trebuie să aducă materia primă din altă parte sau să plătească mîna de lucru trebuieşte şi dînsa plătită Guvernămîntului, parte din această cheltuială cu monedă locală, RKKB-uri, iar parte din ea în monedă cu care Guvernămîntul poate să cumpere materia primă necesară.
 Astfel, la foarte multe din stelierele şi industriile locale Guvernământul a adus mate-ria primă din Germania sau străinătate pe care a plătit-o în monedă străină şi care azi, la între-buinţare trebuie să fie plătită Guvernământului.
 Cere examinarea situaţiei şi a se comunica hotărârea Domnului Mareşal.
-Am arătat astăzi Generalului Auleb principiile care trebuie respectate în raporturile noastre cu germanii în Transnistria.
 Ele sunt:
 a) O singură conducere, cea românească.
 b) O singură administraţie, cea românească.
 c) Plata în cadrul contingentărilor a tuturor furnitorilor româneşti – alimente, reparaţii, materiale, fabricate, etc.
 d) Reglementarea financiară în cadrul acordului general comercial româno-german.
 -Să se comunice raportul şi rezoluţia Domnilor M. Antonescu şi Alexianu.
 Cer a se reglementa plata livrărilor de carburanţi pentru Transnistria în sumă de 394.606.820 lei, pentru a se putea continua mai departe transporturile de produse petrolifere.
 Generalul Dobre va lua măsuri imediate în cadrul instrucţiunilor principale ce-am dat în această privinţă.
 Dacă chestiunea nu se rezolvă din cauza obiecţiunilor MF voi fi sesizat documentat.
 Pentru a se veni în ajutorul studenţilor români de peste hotare care vin la studii în România, se propune ca CNR să pună la dispoziţia Consiliului de Patronaj un local pentru înfiinţarea unui cămin.
 BNR propune să se ia măsuri ca instituţiile care trimit subvenţii în lei pentru populaţia românească din Banatul Sârbesc şi Timoc, pe viitor să se trimită aceste subvenţii în dinari, în felul acesta BNR ar putea schimba o cotă mica de dinari venindu-se astfel în ajutorul studenţilor fără a prejudicia interesele BNR.
Da.
Da.
 Ministerul Propagandei Naţionale propune ca ziarul „Nădejdia” să fie predat cu inventar Asoc. „Astra” în care timp să se controleze şi gestiunea acestui ziar.
 Deasemenea tipografia să fie condusă de o scoietate anonimă constituită din membrii Asoc. „Astra”.
REZOLUŢIA DOMNULUI VICE PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI

De acord.
Să se facă anchetă gestionară la trecerea la „Astra”.
 Se prezintă Domnului Mareşal graficele cuprinzând numărul refugiaţilor români din teritoriile cedate. (Transilvania de Nord şi Cadrilaterul) şi a ungurilor şi străinilor plecaţi definitiv din România până la 1 Noimebrie 1943
 Acum este foarte bine întocmit.
 Aceasta este modleul care trebuie adoptat, formă, hârtie, metodă.
 În graficul Nr.9 să se adauge o coloană în care să se arate comparativ refugiaţii cu cei plecaţi.
 Corpul Grănicerilor propune ca în cazul când germanii refuză să accepte trecerea românilor timoceni în România pentru apovizionări, să se încheie o convenţiune în baza căreia să fie distribuite timocenilor, prin grija autorităţilor germane, cote lunare de sare, petrol, tutun, ţigări şi chibrituri.
 Rog pe Domnul M.Antonescu să se ocupe de această problemă, cerând Guvernului German să se poarte cel puţin la fel cum se poartă cu Ungurii şi cu Românii.
 Se va discuta problema în Consiliul de Colaborare internă.
 În legătură cu cererea D-lui Al. Diamandi de a i se rambursa sumele de 9.333.372 lei şi 12 milioane drahme pe care le-a cheltuit din averea personală şi din creditele obţinute de D-sa cu ocazia deplasărilor efectuate în Grecia în 1941, intervenindu-se la M. Finanţe şi Propagandă, pentru a-şi sa părerea aceasta au răspuns:
 M.Finanţelor
 „Sumele reclamate se pot plăti numai în baza aprobării Domnului Mareşal din fondul pentru acoperirea cheltuielilor speciale, în măsura în care aceste cheltuieli sunt considerate justificate de D-sa, faţă cu instrucţiunile ce-a dat în această privinţă şi cu rapoartele ce s-au depus asupra acestor activităţi.”
 M.Propagandei Naţionale
 „Din partea acestui departament nu s-a acordat nici o sumă D-lui Diamandi, pentru acţiunea întreprinsă de Domnia Sa în Grecia.”
 Secretariat instrucţiuni de la mine.
 Dl.Diamandi trebuie să procedeze regulat. Să ceară succesiv şi la timp avansarea banilor de care are nevoie.
 Trebuie să facă dovadă creditelor obţinute. În ce priveşte drahmele, ele au evoluat ca valoare de la secundă la secundă, astfel încât dacă a contractat datorii cu drahme să i le plătim în drahme.
 Dacă însă când a luat drahme a gajat averea sa, că facă dovadă.
 Dl. Guvernator Alexianu propune ca din economia modestă pe care a realizat-o, să distribuie 1000 perechi bocanci şi 1000 perechi pingele – contra cost – profesorilor şi studenţilor universitari din Bucureşti şi profesorilor secundari.
 Deasemenea a vinde 250 per. bocanci pentru Universitatea din Sibiu şi 250 per. pantofi pentru Universitatea Iaşi.
Aprob.
 După comunicarea acestei aprobări Dl. Ministru Ghiolu ne înştiinţează că, din cauza lipsei totale de franci eleveţieni liberi, maşinile amintite nu pot fi plătite, BNR ne mai putând onora nici plăţile necesare economiei naţionale ci mai departe arată că aceste maşini au fost comandate de Guvernământ fără a cere în prealabil autorizaţia, care nu s-ar fi eliberat din acelaşi motiv.
Rezoluţia Domnului
Vice preşedinte
 Nu din vina mea a ajuns Statul la această situaţie.
 Să se ia măsuri pentru a ieşi din acest impas.
 Dl. Ghiolu mi-a spus chiar mie că Economia Naţională a aprobat acest import.
 Eu am obiceiul lucrărilor serioase.
 Guvernământul Transnistriei cere a se aproba aducerea a 10.000.000 ţigarete „Mareşal Antonescu” şi „Odessa”, care să fie vândute în Bucureşti, iar suma realizată să se facă venit la Consiliul de Patronaj, mai puţin 25% din vânzări pentru acoperirea cheltuielilor.
 Generalul Guzin referat în 3 zile după ce va lua aviz D-lui Neagu.
 Dl. Ministru Subsecretar de Stat Ghiolu, dă relaţii cu privire la importul celor 4 autoturisme din Elveţia, pentru Guvernământul Transnistriei, arătând că lipsa de devize libere de care suferim în momentul de faţă, se datoreşte situaţiei generale externe şi în special refuzului german de a permite tranzitul mărfurilor noastre către Elveţia.
 Intrările de franci elveţieni liberi, se ridică la 84 mii 688 din Ianuarie până în Octombrie 1943 şi reprezintă o sumă mai mare decât aceea pe acelaşi interval din 1942.
REZOLUŢIA DOMNULUI VICE PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI
 „Răspuns Domnului Ghiolu.
 Cred şi eu că în 1942 nu erau intrări, fiindcă nu aveam ce exporta, pe când anul acesta am avut.”
 Numai cu transportul de petrol pentru care am stăruit eu şi francii eleveţieni pe care tot eu i-am obţinut de la Germani, am putut avea totuşi disponibil.
 În ce priveşte soluţia, sunt deacord ca să se facă plata din mijloacele noi ce se vor putea crea prin exporturi.
 Acordarea avansurilor solicitate de Dl.Guvernator Alexianu, pentru valorificarea recoltei din Transnistria.
Rezoluţia Domnului Vice preşedinte.
La acte.
Dl General Guzen prezintă propuneri cu privire la salarizarea funcţionarilor publici din Transnistria.
 Personalul civil are alte riscuri ca cel militar, dat fiind că este izolat şi nu poate să-şi apere viaţa ca un militar care lucrează încadrat.
 Totuşi trebuie reexaminată chestiunea cu Dl. Alexianu şi General Cuzen în faţa mea.
În legătură cu tasările constatate la silozurile din Ţândărei şi Madgidia, Dl Ministru Atta Constantinescu, comunică următoarele:
 La aceste silozuri s-au început sondaje noi.
 Din 28 silozuri se urmăresc 15, care prin faptul că nu au suportat până în prezent încărcătura maximă, nu au dat astfel proba definitivă.
 Rostul de 13 silozuri, au fost încărcate la maximum, dând rezultate bune.
 Nu toate silozurile au fost construite pe piloţi, din cauza că timpul construcţiei lor, se realiza o economie de 3 milioane, la valoarea de 15.800.000, ca aceea a silozului din Medgidia.
 Tocmai silozurile construite pe radiere de beton şi nu pe piloţi au suferit tasări.
În Consiliul de Miniştri Dl. Ministru Atta Constantinescu va expue problema arătând în sarcina cui cad răspunderile.
 Guvernământul Basarabiei cere aprobarea de a se atribui Centrului Tarutino materialele nece-sare din cele intrate în patrimoniul Statului.
 De acord.
 Secretariatul studiu şi propuneri pentru crearea cadrului legal.
 Societatea ortodoxă a Femeilor Române cere a se menţine activitatea şcoalei de fete din Transnistria, care a fost propusă de Guvernă-mântul Transnistriei, să fie închisă, din lipsă de fonduri.
 Să discute Domnul Alexianu cu mine această problemă şi a tipăririi unor lucrări la Odessa.
 IPSS Mitropolitul Visarion Puiu Şeful Misiunii Ortodoxe din Transnistria, cere să i se aprobe întoarcerea în ţară, pentru căutarea sănătăţii, iar conducerea misiunei să fie încredinţată unei alte ierarhii.
Se aprobă.
 SSI informează Cabinetul BBT că Liceul Românesc mixt „Duca Vodă” din Tiraspol, care are 350 elevi are 350 elevi, din cauza afluirii de trupe germane în Transnistria, ar urma să fie evacuat în comuna Mălăeşti, la o distanţă de 15 km de Tiraspol, lucru ce ar nemulţumi mult populaţia.
 Să nu se evacueze liceul.
 Dispoziţii urgente.
 Sunt suficiente localuri în Tiraspol.
 Ministerul Culturii Naţionae înaintează adresa IPSS Patriarhului Nr. 2945 prin care deleagă cu conducerea misiunii bisericii ortodoxe din Transnistria pe Arhimedritul Dr.Antim Nica.
De acord.
 Guvernământul Transnistriei trimite un proiect de ordonanţă pentru modificarea competenţei instanţelor represive din Transnsitria pentru a fi aprobată şi semnată de Domnul Mareşal.
 Aprob.
 Guvernămîntul Basarabiei cere a se interveni la Minitserul de Finanţe pentru a deschide un credit de 20.000.000 lei pe seama Guvernă-mântului, necesar lucrărilor de amenajare în localităţile depopulate, destinate cazării Moldovenilor repatriaţi de la Est de Bug.
 Domnii Neagu, Vlădescu şi General Stavrat să discute cu mine, fie la consiliu, fie în cursul săptămânii dacă va veni Generalul Stavrat la Bucureşti pentru alte probleme.


– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)
Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro