joi, 19 august 2010

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Activitatea Politiei in anul 1941 - Partea a patra -


 Sursa foto: casa-regala.blogspot.com


În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )


- Partea a patra -
- Activitatea politiei in anul 1941 -

Documentul 8

România
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLŢI
SERVICIUL ADMINISTRATIV
1941 luna Iulie ziua 17
Nr. 53

Către,
Poliţia oraşului
Bălţi


Cu onoare Vă rugăm să binevoiţi a pune la dispoziţia
Primăriei or. Bălţi circa 50-60 oameni, necesari pentru
curăţitul străzilor oraş. Bălţi şi repararea lor.
Oamenii, Vă rugăm să-i puneţi la dispoziţia D-lui
Serbov Gh. – şeful serviciului salubrităţii al acestei Primării.


PRIMAR DELEGAT
L.Ş. (semnătura)

Secretar,
L.Ş. (semnătura)


* * *
Documentul 9
 

No. II.c.     1941 Iulie 29
Confidenţial
INSEPCTAORATUL REGIONAL DE POLIŢIE – CHIŞINĂU
către
Poliţia oraşului Bălţi


Ministerul Afacerilor Interne este informat că poliţiile şi prefecturile din ţară eliberează cu multă uşurinţă autorizaţii diferitelor persoane, pentru vizitarea evacuaţilor din diferitele lagăre de muncă.
Dat fiind măsurile de ordin şi siguranţă ce trebuiesc păstrate în situaţia actuală, faţă de agitaţiile masei evreeşti, vă rog să binevoiţi a lua măsuri în raza poliţiei D-voastre, ca în viitor să nu se mai elibereze autorizaţii de călătorie pentru vizitarea evacuaţilor din lagărul Tg. Jiu, cât şi pentru alte lagăre de muncă.
Orice cerere de asemenea natură să fie înaintată Direcţiunei G-le prin Inspectorat, spre a fi aprobată de Secretariatul General din Ministerul Afacerilor Interne şi aceasta numai în cazul de forţă majoră bine justificată.

INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE
 Alfred Paximade
L.Ş. (semnătura)

 Şeful Serv. de siguranţă     C. Hreniuc
    (semnătura)


* * *

Documentul 10


PROCES VERBAL,
Anul 1941 luna August ziua 9 la Bălţi.

Noi, Mihalcea Marin, comisar ajutor pe lângă Poliţia oraşului Bălţi, biroul de siguranţă.
Sesizaţi fiind de către agentul nostru informator, ce ne dă anexă la notă informativă, prin care semnalează pe evreul Iancu Steinman, originar din acest oraş, frizer, actualmente aflat în lagăr, cum că sub regimul sovietic a fost informator al organizaţiei poliţiei secrete N.K.V.D. avînd mai multe misiuni pe acel timp, de a călători de la Bălţi spre Prut.
Interogat ca informator numitul Pozumschi V. din Bălţi str. Ştefan cel Mare N. 29, acesta ne dă o declaraţie aparte, semnată propriu, care vizată de noi spre neschimbare, se anexează la acte.
Interogat evreul bănuit ne declară: Mă numesc STINMAN Iancu, de ani 31, frizer, domiciliat acum în lagărul din Bălţi, sunt căsătorit, am 2 copii mici. În timpul ocupaţiei am avut frizerie proprie în strada Praporgescu n. 65, timp de 6 săptămîni după plecarea românilor. La mine veneau, se bărbiereau doi ingineri sovietici, anume Covaleov şi Spivac, acum dispăruţi. Ei locuiau vis-a-vis de mine. Mă duceam la ei acasă şi-i bărbieream, neavînd acum prăvălie. Le-am spus şi lor că merg destul de prost cu cîştigul. Ei mi-au propus un serviciul la Rediu Mare în gară, unde cântăream şi dădeam lemne din depozitul gării. Mi se plătea 300 ruble lunar. Acolo era şi un conducător mai mare sovietic. Am lucrat 4 luni şi apoi am fost dat afară şi judecat pentru lipsă din cantitatea de lemne, lipseau 950 ruble.   Am fost judecat şi am plătit în rate, închisoare nu am făcut. Nu am făcut serviciul de informaţiuni.
Declar, susţin şi semnez propriu.
Drept care s-a dresat prezentul proces verbal spre cele legale.

    Comisar ajutor                        Asistenţi

* * *
Documentul 11
PROCES-VERBAL
Anul 1941 luna septembrie ziua 16 la Bălţi


Noi, Mihalcea M. Marin, comisar ajutor la Poliţia oraşului Bălţi, biroul de siguranţă.
Sesizaţi fiind din zvon public, cum că jidanul Ghitelman Leova, de profesie chelner, fost cu domiciliul în oraşul Bălţi, iar în prezent internat în lagărul de muncă al evreilor din comuna Răuţel acest judeţ, ar fi desfăşurat sub ocupaţia bolşevică o asiduă activitate comunistă, fiind conducătorul unui comitet al chelnerilor. Iar în prezent deşi în lagăr a căutat ca printre chelnerii ce actualmente lucrează să se facă propagandă în sensul de a fi ajutat la lagăr cu bani, după modelul comunist.
    Astăzi, data mai sus menţionată, procedând la cercetări se constată după cum urmează;
    Interogat ne declară: Mă numesc Ghitelman Leon, născut la Soroca, în anul 1910, luna septembrie ziua 5, din părinţi evrei; Sima şi Beila, sunt de profesie chelner, căsătorit cu o creştină, Claudia Ramasevici, sub ocupaţia rusă, am şi un copil de 2 luni. Sunt botezat în religia evreiască, fost cu domiciliu în localitate strada Iafont n. 51. Sub ocupaţia bolşevică am lucrat una lună ca chelner la restaurantul „Voientorg”- ului, fost „Popov” din Bălţi. Nu am fost în organizaţiile lor comuniste şi nici ca conducător al chelnerilor. Nu am activat sub nici o formă şi am fost din contra suspectat, prin faptul că mă bănuia că am servit ca informator al poliţiei româneşti. Privitor la vizitele ce mi se făceau de către Vladimir Ramasevici, acesta fiind cumnatul meu, era trimis din cînd în cînd de către soţie pentru a-mi aduce hrană sau schimburi.
    Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau susţin şi semnez propriu, după ce mi s-a citit din cuvânt în cuvânt.

    Interogat Valentin Romasevici, ne declară, sunt în etate de 25 ani, de profesie chelner, căsătorit, domiciliat în strada Lafon n. 51. Este adevărat că am fost la lagărul evreilor de la Răuţel, unde am adus mâncare şi îmbrăcăminte pentru cumnatul meu Leon Ghitelman, aflat închis în acel lagăr. Este adevărat că el m-a rugat spre a colecta bani pentru ajutorarea sa, din rîndul chelnerilor. Nu am reuşit să adun căci nimeni dintre foştii săi colegi chelneri nu a voit ca să-l ajute. Altceva nu mai ştiu nimic. Propagandă comunistă nu am făcut. Declar susţin şi semnez propriu.
    Drept care s-a dresat prezentul proces verbal spre cele legale.

    Comisar aj.                            Asistenţi

* * *

Documentul 12

 
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI
POLIŢIA OR. BĂLŢI

I N T E R O G A T O R
PENTRU
stabilirea identităţii individuale Stinman Iancu

Anul 1941, luna august, ziua 8

 1. Numele de botez: Iancu 
 2. Numele de familie: Steiman
 3. (Mai zis şi):
 4. Născut în anul 1910, luna martie, ziua 23
 5. Locul naşterii: Bălţi (Domiciliul anterior şi actual) str. Unirii 81
 6. În ce religie este botezat şi la care biserică ? Mozaică
 7. Ce naţionalitate are ? Evreu
 8. Cărui Stat (cărei ţări) este supus ? (cuvânt indescifrabil)
 9. Care este ocupaţiunea principală ? Frizer
 10. Ce alte meserii sau alte ocupaţiuni mai cunoaşte şi exercită ? Nu
 11. Ce mijloc de existenţă a avut şi are ? (cuvânt indescifrabil) 
 12. Este căsătorit (căsătorită) ? Da 
 13. Care este numele de botez şi de familie al soţului (dacă este vorba de soţie, să se arate numele de familie pe care dânsa purta înainte de căsătorie): Reisa – Soliman
 14. Cîţi copii are ? 2
 15. Numele copiilor, sexul şi vârsta: Berta şi Lielia minore
 16. Numele şi pronumele tatălui: Sloim Steiman
 17. Numele de botez şi de familie al mamei: Netia Gherşenovici
 18. Părinţii sunt în viaţă (dacă nu, să se arate data şi locul morţii fiecăruia din ei) ?:
 19. Unde se găsesc părinţii şi cu ce se ocupă ? În lagăr
 20. Unde au fost născuţi părinţii ? Tatăl la Teleneşti, Orhei, mama la Bălţi
 21. Numele şi pronumele fraţilor şi surorilor şi unde domiciliază fiecare din ei ?: (cuvinte indescifrabile)
 22. Ce alte rude mai are individul în România sau alte ţări şi în ce localităţi locuieşte fiecare anume ?
 23. De când a venit individul în România (a se arăta precis anul, luna, ziua) ?: De la naştere
 24. Pe la care punct de frontieră a intrat în ţară ?
 25. Cu ce acte de călătorie ?
 26. Posedă acum vreun act de călătorie*) (În caz afirmativ, se va arăta ce act anume posedă, când a fost eliberat, sub ce număr şi în ce oraş; se va mai arăta când expiră valabilitatea actului de călătorie):
 27. Individul posedă bilet de liberă trecere; de care perfectură a fost eliberat, sub ce număr şi la ce epocă ?
 28. La ce legaţiune sau consulat din ţară a fost sau este înscris:
 29. Prin ce localităţi din ţară a mai stat (Se va arăta anume localităţile unde a stat, la ce epocă, cât timp a stat în fiecare din ele, cu ce s-a ocupat în acele localităţi, la cine a fost în serviciu şi pe cine mai cunoaşte în acea localitate):
 30. A tras sorţi în ţara lui ? Da
 31. A servit în armată ? 33 art. 932
 32. La care anume corp, regiment, companie şi ce contingent ? (Să se ia numărul şi data livretului militar şi numele autorităţilor militare care l-a eliberat):
 33. Ce alte acte de serviciu mai posedă ? (să se menţioneze anume acele acte):
 34. A fost vreodată osândit pentru crimă sau delicte ? (pe cât timp şi în care închisoare şi-a făcut pedeapsa): nu
 35. Certificat de liberare din arest are ? Nu
 36. Ce limbă înţelege ? Rusă, româna, evreiască
 37. Ce instrucţiune are ? (ce şcoală a învăţat şi unde ?): particular
 38. Semnalmentele:
 • Talia: 1,65
 • Corpolenţa: slab
 • Obrazul: rotund
 • Tenul: şaten
 • Fruntea: (cuvânt indescifrabil)
 • Ochii: albaştri
 • Nasul: drept
 • Urechile: (cuvânt indescifrabil)
 • Gura:
 • Barba: (cuvânt indescifrabil)
 • Bărbia: rotundă
 • Sprîncenele: negre
 • Părul: negru
 • Mustaţa: neagră
 • Figura (fotografia dacă se poate):
 • Semne particulare: nu are
39.    Observaţiuni particulare:

Semnătura individului interogat
(semnătura) 

L.Ş.

Semnătura ofiţerului de poliţie**)
care a luat interogatorul
(semnătura)
*) Când se ia interogatorul unui individ, în scopul de a se cere expulzarea sau izgonirea lui din ţară, atunci actul de călătorie şi biletul de liberă trecere vor fi luate şi anexate în prezentul interogator dându-se în schimb individului o dovadă de către ofiţerul de poliţie care a luat şi redactat acest interogator.
**) Se va arăta desluşit care este anume funcţiunea principală a ofiţerului de poliţie care a redactat actul, în caz când el n-ar face parte din personalul poliţiei, precum şi poliţia pe lângă care funcţionează.
Toate declaraţiile luate trebuiesc a fi verificate, pe cât va fi posibil, cu actele pe care individul le are asupra lui.

Nota: Copiile de pe documentele originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro