miercuri, 15 septembrie 2010

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA - Partea a zecea


În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a zecea  -

Documentul 44
MINISTERULUI AF INTERNE
 PRETOR DE CORNEŞTI
 Jud. Bălţi
 Nr. 1655
 14 septembrie 1941
DOMNULE PREFECT,
La ord. Dvs. Nr. 1336/941
          
           Avem onoare a vă raporta, că în toate comunele din această plasă, s-a organizat munca de folos obştesc cu tineretul premilitar şi extraşcolar, în conformitate cu despoziţiunile date de Dvs. prin ordinul de mai sus.
           Aceste munci de folos obştesc, vor consta din:
           Reparaţia drumurilor, podeţelor, curăţitul buruenilor, spinelor şi bălăriilor de pe drumuri, din grădini, din curţile Bisericilor, şcoalelor, de pe islaz, etc.
           Reparaţia şi curăţirea fântânilor din comuni şi sate.
           Lucrările se conduc de către Notari, ajutaţi de intelectualii din comuni,         – constituiţi în comitetele de munci pentru folos obştesc. – după programele de lucrări.

             PRIM-PRETOR,

D-SALE,
 DOMNULUI PREFECT AL jud. Bălţi.Documentul 43

Poliţia oraşului Orhei
Tablou
De meseriaşii din oraşul Orhei şi suburbii pe categorii

Nr.
Cr.
Numele şi
pronumele
Adresa
Meseria
pe
categorii
Obser-vaţiuni

 1.      
Valerian Babencu
I. Zadoveanu 14
frizer

 2.      
Cupeţi Gheorghe
T. Vladimirescu 52

 3.      
Munteanu Dumitru
Chişinăului 11

 4.      
Tăran Pavel
Slob. Doamnei

 5.      
Calciu Onofrei
R. Carol II 73

 6.      
Colomei Simion
Bul. Ferdinant 51

 7.      
Calciu Ioan
R. Carol II 73

 8.      
ŞornicVictor
Str. Pilivan 21
Curelar

 9.      
Anghel Constantin
I. Sadoveanu 5
Cismar

10.     
Columb Iacob
Constantin Plăîcintă f.n.

11.     
Zichirovici Gheorghe
Pompierilor 22

12.     
Gangan Mihail
Hajdău Bogdan 13

13.     
Rocu Nicolai
T. Vladimirescu 80

14.     
Covol Vladimir
Pompierilor 10

15.     
Dubenca Rodion
Brateanu 102

16.     
Rotar Anton
Lipovenilor f.n.

17.     
Cioclu Spiridon
Moruz 10

18.     
Diniescu Emilian
P. Rareş 2

19.     
Xinofont Pali
P. Centrală 24

20.     
Leohomschi Timofei
Hajdău Bogdan 92

21.     
Leohomschi Vasile
Hajdău Bogdan 92

22.     
Hărtescu Ion
G. Mihalache 10

23.     
Tomov Simion
Constantin Plăîcintă f.n.
Ferar

24.     
Tomov Constantin
I. Sadoveanu 1

25.     
Torcovic Constantin
Slobozia

26.     
Veveriţă Ioan
P. Centrală 20

27.     
Nedelcu Ion
P. Centrală 14

28.     
Turuta Teodor
Lăpuşnenau 6
Ferar

29.     
Arbuzov Ştefan
P. Centrală 12

30.     
Robu Pavel
Constantin Plăîcintă 10
Rotar

31.     
Robu Simion
Constantin Plăîcintă 10

32.     
Zbărnea Iacob
Slobozia
Ferar

33.     
Arbuzov Dumitru
P. Centrală 12

34.     
Corcescu Andrei
R. Moria 44
Dogar

35.     
Zahoreanu Ion
P. Centrală 8

36.     
Panciuc Vladimir
Darabanţi 10

37.     
Mihailov Alexandru
I. Cristea f.n.

38.     
Colţă Gheorghe
Darabanţi 10

39.     
Stratulat Iacob
Darabanţi 22

40.     
Izuric Dominte
I. Cristea f.n.

41.     
Melnic Iustin
N. Iorga 68

42.     
Vizitiu Ion
P. Centrală 8
Cismar

43.     
Covali Ioan
R. Carol II 84
Ferar

44.     
Covali Afanasie
R. Carol II 84

45.     
Ianiţi Anton
R. Carol II 71
Lemnar

46.     
Verdeş Mihail
R. Carol II 83
Ferar

47.     
Horţescu Pavel
Hajdău Bogdan 47

48.     
Ciubotar Ioan
R. Carol II 47
Rotar

49.     
Nauşenschi Ion
R. Carol II 52
Cismar

50.     
Prizorov Zaharia
R. Carol II 33
Rotar

51.     
Tomov Andrei
R. Carol II 33
Ferar

52.     
Botnaru Grigorie
R. Carol II 93
Cismar

53.     
Botnaru Anton
R. Carol II 93

54.     
Ianiţi Alexandru
Slobozia

55.     
Bolicuţă Alexandru
B. Gărton 27

56.     
Chiril Călin
P.Speranţei 14
Lemnar

57.     
Strîmtu Grigorie
Slobozia
Cismar

58.     
Petula Anton
Slobozia

59.     
Covali Efim
Slobozia

60.     
Frunză Petrea
Slobozia
Cizmar

61.     
Ianiţi Ion
T. Vladimirescu

62.     
Tomov Efimie
Constantin Plăcintă 2
Ferar

63.     
Roşca Teodor
Constantin Plăcintă 1
Lemnar

64.     
Chihai Pavel
P.Centrală
Ferar

65.     
Verdeş Grigorie
R. Maria 44

66.     
Didirenca Gheorghe
P. Speranţei 13

67.     
Popescu Vasile
P. Mateevici 39
Lemnar

68.     
Socolov Grigorie
P. Mateevici 37

69.     
Tomov Chiril
R. Maria 31
Ferar

70.     
Chiril Călin
Constantin Plăcintă 4
Ferar

71.     
Lipotă Timofei
P. Centrală 18
Ferar

72.     
Ţurută Matei
Lăpuşneanu 6
Dogar

73.     
Munteanu Grigorie
Slobozia
Ferar

74.     
Munteanu Iacob
Slobozia

75.     
Munteanu Pricopie
Slobozia

76.     
Munteanu Nicolae
Slobozia

77.     
Munteanu Manole
Slobozia

78.     
Munteanu Alexandru
Slobozia

79.     
Munteanu Gheorghe
Slobozia

80.     
Munteanu Mihail
Slobozia

81.     
Munteanu Alexei
Slobozia

82.     
Munteanu Anifonte
Slobozia

83.     
Turuta Gheorghe
Slobozia
Rotar

84.     
Sorocovici Pintilie
Slobozia
Ferar

85.     
Droicu Mihail
Slobozia

86.     
Bejinaru Alexei
Slobozia
Lemnar

87.     
 Sârbu Dumitru
Slobozia

88.     
 Parfenie Gheorghe
Slobozia

89.     
Popescu Sofroni
Slobozia

90.     
Popescu Gavril
Slobozia
Cismar

91.     
Turuta Onisim
B. Cărtan 21
Tâmplar

92.     
Balinschi Simion
B. Unirea 21
Tâmplar

93.     
Midori Ion
B. Unirea 55
Cismar

94.     
Taran Petrea
I. C. Brăteanu 52

95.     
Sveşcinca Iacob
I. C. Brăteanu 34
Tâmplar

96.     
Popescu Marin
R. Maria 81
Zidar

97.     
Cazacinschi Grigorie
I. C.Duca 12

98.     
Gherasim Cucutuză
T. Vladimirescu 9

99.     
Platon Alexei
Sf. Gheorghe 12
Ferar

100.   
Botnaru Vasile
Step. Soci Buda
Lemnar

101.   
Galbură Dominte
Step. Soci Buda
Ferar

102.   
Josanu M.
Step. Soci Buda

103.   
Josanu Gavriil
Bolofon
Maşinist

104.   
Cubulea Andrei
Bolofon

105.   
Ignatov Petrea
R. Carol II 95
Frănchieri

106.   
Duşchevici C.
R. Carol II 102

107.   
Duşchevici Alexandru
R. Carol II 102

108.   
Laşcu Afanasie
Step. Soci Buda

109.   
Vidimidov Ilarion
R. Carol II 86

110.   
Miloii Serghei
Sf. Dumitru 77
Ferar

111.   
Nichitov Ioan
Sf. Dumitru 77

112.   
Soloveev Petrea
Sf. Gheorghe 14

113.   
Duleli Franţ
B. Unirea 38
Tâmplar

114.   
Tomov Vasile
Hajdău Bogdan 18

115.   
Scorobocatov Mihail
R. Maria 9

116.   
Fetrov Mană
N. Iorga f.n.

117.   
Munteanu Vasile
Step. Soci Buda

118.   
Macarii Ioachim
Petrarilor 7

119.   
Lupaţcu Grigorie
Gh. Coşbuc f.n.

120.   
Lipceanu Nicolae
Sf. Gheorghe 14

121.   
Nepanu Gheorghe
R. Carol II f.n.
Mecanic

122.   
Stici Constantin
P. Mateevici 22

123.   
Răileanu Iosif
P. Mateevici 22

124.   
Botnaru Alexei
Slobozia
Tâmplar

125.   
Ianiţi Vasile
B. Unirea 8
Croitor

126.   
Musinschi Maftei
Dorobanţi f.n.
Brutar

127.   
Ciubotaru Nicolae
Dorobanţi f.n.

128.   
Navischi Vladimir
Sf. Gheorghe 35

129.   
Livov Ortamei
Dorobanţi f.n.

130.   
Gîlcă Tudosie
I. C. Brăteanu 48

131.   
Rogovschi Spiridon
R. Carol II f.n.

132.   
Crăciun Andrei
I. C. Brăteanu 40

133.   
Petrea C.
Sf. Gheorghe 36
Mecanic

134.   
Timoroschi Nicolae
Sf. Gheorghe 39
Ferar

135.   
Ţornă Petrea
R. Carol II 95
Dogar

136.   
Udovici Clim.
Slobozia
Frăchier

137.   
Dimcenco Izot
Slobozia

138.   
Dimcenco Vasile
Slobozia

139.   
Dimcenco Nazarie
Slobozia

140.   
Dimcenco Ion
Slobozia

141.   
Sviridon Alexei
Slobozia

142.   
Sviridon Vasile
Slobozia

143.   
Sviridon Grigorie
Slobozia

144.   
Uschevici Grigorie
Slobozia

145.   
Duschevici Stepan
Slobozia

146.   
Lemisov Procopie
Slobozia

147.   
Hristofor Timofei
B. Unirea 7
Mec.
electrician

148.   
Olisevschi Toma
Sf. Gheorghe 14

149.   
Turuta Alexei
Slobozia

150.   
Nugusevschi Toli
B. Unirea 22

151.   
Isbândă Andrei
B. Hărtan 31

152.   
Bejan Pavel
Sf. Dumitru 19

153.   
Belov David
T.Vladimirescu 71

154.   
 Canţăr Petrea
I.Cristea f.n.

155.   
Sleserov Leon
Dorobanţi 31

156.   
Furnică Manoil
Sf. Gheorghe 3

157.   
Botnaru Vladimir
R. Carol II f.n.

158.   
Amos Sipatov
Step. Soci Buda
Zidar

159.   
Ciumac Victor
Moruz 4

160.   
Ciumac Maftei
N. Iorga 46

161.   
Ciumac Andrei
N. Iorga 46

162.   
Hărtescu Grigorie
I. Mihalache 10

163.   
Hărtescu Ion
I. Mihalache 10

164.   
Rusu Timofei
Dorobanţi f.n.

165.   
Petrov Petrovici
Lăpuşneanu f.n.

166.   
Ianiţ Damian
Lăpuşneanu f.n.

167.   
Colesnic Nică
Constantin Plăcintă 4

168.   
Colesnic Vasile
Constantin Plăcintă 8

169.   
Oxin Cotelea
Lipovenilor 10

170.   
Păscar Ioan
Dorobanţi 10

171.   
Soloveev Constantin
Lipovenilor 12

172.   
Soloveev Alimpie
Lipovenilor 12

173.   
Serejnic Serghei
R. Maria 64

174.   
Lipatov Carp
R. Maria 56

175.   
Vieru Alexandru
Lăpuşneanu f.n.

176.   
Maslu Alexei
P. Mateevici 4

177.   
Ţară Simion
I. Cristea f.n.

178.   
Ţară Mihail
I. Cristea f.n.

179.   
Surgun Andrei
Step. Soci Buda

180.   
Ţîmbaliuc Dionisie
Sf. Gheorghe 20

181.   
Boldişor Sârghe
I. Cristea f.n.

182.   
Dubălaru Ion
I. Cristea f.n.
Zugrav

183.   
Filipovici Ion
Lăpuşneanu f.n.

184.   
Averion Sosin
Lipovenilor 9

185.   
Filipovici Gavriil
P. Mateevici 15

186.   
Ciolpan Gavriil
P. Rareş 9

187.   
Ciolpan Ion
Moruz 6

188.   
Hodoragea Teodor
N.Iorga 68

189.   
Hodoragea Gheorghe
Moruz 7

190.   
Botnaru Petrea
P. Rareş f.n.

191.   
Arman Alexei
Speranţei 3

192.   
Gopas Pavel
Dorobanţi 21

193.   
Armar Andrei
Dorobanţi 19
Zidar

194.   
Robu Filip
Cimitirului 9

195.   
Gingan Ioan
R. Carol II 68

196.   
Pilivan Ioan
P. Mateevici 9

197.   
Gusin I.
N. Iorga10
Sobar

198.   
Macarie Pisanschi
P. Mateevici 13
Lemnar

199.   
Macarie Sorin
Pelivan 11

200.   
Popescu Vsile
Sf. Petru 44

201.   
Zubir Vasile
R. Carol II f.n.

202.   
Sibenico Serghei
T. Vladimirescu 61

203.   
Cobăleanschi S.
Sf. Gheorghe 55

204.   
Tomov Serghei
Sf. Gheorghe 4
Zidar

205.   
Zahoreanu Ioan
I. Cristea
Dogar

206.   
Trofim Luca
P. Rareş 3
Lemnar

207.   
Mosla Ilie
B. Ferdinant 67
Zidar

208.   
Morfei Mihai
Iorga 36
Croitor

209.   
Amorfei Toma
Iorga 36
Croitor

210.   
Guan Dionisie
Sf. Gheorghe

211.   
Pancu Iacob
B. Ferdinant 124

Acest tablou este complectat de noi
Agent Poliţionesc Lupaşcu
(semnătura)Documentul 45
Referat
15 Septembrie 1941
DOMNULE ŞEF,

           Referitor la stabilirea stării civile a D-nei EZINCHER EUGENIA şi a fiicei sale Iolanda Elena din Bălţi, str. Regina Maria Nr. 6, am onoare a Vă raporta că susnumita la cererea Noastră ne prezintă extractele de naştere, copii traducere din limba rusă, traduse de transaltori oficiali de pe lângă Tribunalul Lăpuşna, înregistrate la numerele Nr. 289 din 25 maiu 1935 şi 290 din 28 Maiu 1935, prin care reese că numita s-a botezat în oraşul Odessa în anul 1915 Decembrie 15, iar fiica sa Elena s-a botezat în or. Nicolaiev în anul 1926 Octombrie 1.
           Rugându-vă să binevoiţi a dispune.
                    
                     Ag. Tăbulac Ch. Vitalie
                               (semnătură)Documentul 46
ROMÂNIA
Ministerul Afacerilor Interne
 Prefectura Judeţului BĂLŢI
 N.423, 1941 Luna Sept. Ziua 17
DOMNULE ŞEF AL POLIŢIEI
 Oraşul Bălţi

           Avem onoare a trimite, în original cererea locuitoarei Ramasevici Clavia, din oraşul Bălţi, prin care solicită a se elibera din lagărul de evrei a soţului ei Leon Ghetelman, fiind de religie ortodoxă şi vă rugăm să binevoiţi a dispune cuvenitele cercetări şi a ne da relaţiuni, pe baza dispoziţiunilor ce le aveţi, odată cu înapoirea anexei.

             L.Ş. PREFECT,                                               Şeful Serviciului,
              (semnătura)                                                         (semnătura)


Documentul 47
ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI BĂLŢI                                    Confidenţial
Nr. 85
1941 Septembrie 23
DOMNIEI SALE
DOMNULE COMANDANT AL LEGIUNEI DE JANDARMI
BĂLŢI

           Avem onoare a vă comunica mai jos, în copie, ordinul Nr. 145/c/941 al Guvernământului Basarabiei, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă de executare.

           L.Ş. Prefect, (semnătura)                         Şeful Serviciului, (semnătura)

Copie. „Cu începere de la 15 Septembrie 1941, interzic cu desăvârşire ieşirea din lagăre şi din ghetto-uri a evreilor.
           Sunt permise numai ieşirile pentru munci şi numai sub comanda militară.
           Orice abatere va fi aspru sancţionată, răspunzând în primul rând Comandanţii de lagăre şi de ghetto-uri.”
           GUVERNATORUL BASARABIEI
           General/ss/ C. Gh. Voiculescu
                     Pt. conformitate
                          (semnătura)                   L.Ş.
- VA URMA - 
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro