luni, 11 octombrie 2010

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA - Partea a 13-aÎn exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 13-a  -
Documentul 61
PARCHETUL TRIBUNALULUI CHILIA
RECHEZITOR
Nr. 10

          Noi, Primul-Procuror al Tribunalului Jud. Chilia
Văzând că din actele alăturate, adresate în contra numitului Babenco Terente Ananei, român, de origine rus, major de 39 ani, din Comuna Caramahmet jud. Chilia, rezultă că sunt indicii suficiente că a comis faptul de complicitate la delcitul de incendiu, prevăzut şi penat de art. 121 c.p. conbinat cu art. 353 cod penal, prin aceea că în timpul retragerei bolşevicilor din Basarabia, în seara de 8-9 Iulie 1941, a asistat şi ajutat la incendierea morii lui Iacob Cazacenco din Comuna Caramahmet, moara în valoare de circa 6.000.000 lei.
Văzând art. 224 din codul de procedură penală Mihai I, cerem d-lui Jude Instructor să binevoiască a proceda la instruirea afacerii, cu concluziuni de arestare, faptul fiind grav, fiind teamă de dispariţie şi arestarea fiind în interesul Instrucţiei susnumitului inculpat şi a martorilor.
Se alătură dosarul cu actele dresate de şeful Postului de Jandarmi Caramahmet Jud. Chilia.

Dată la parchetul nostru din Palatul Justiţiei astăzi 4 decembrie 1941

L.Ş. Prim-procuror, delegat,
          (Remus Tomşa)                                                            Prim Secretar
             (semnătura)                                                                          (semnătura)


Documentul 62
ROMÂNIA
Parchetul Trib. Chilia
Nr. 912
1941 luna Decembrie ziua 8
Domnule Procuror General,

           În conformitate cu dispoziţiunile art. 195 procedură penală avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că Legiunea de Jandarmi Chilia pe lângă adresa N. 6345 din 8 decembrie 1941 ne-a înanintat lucrările dresate de Şeful Secţiei de Jandarmi Tătăreşti Jud. Chilia contra indivizilor Gaidargi M. Constantin şi Ivanov C. Dumitru, învinuiţi pentur faptul de mituire, precum şi suma de trei mii lei corp delict.
           Contra sus numiţilor indivizi am deschis acţiune publică.
           Contra lui Gaidargi M. Constantin pentru faptul prevăzut şi penat de art. 1 din Decretul lege pentru modificarea art. 250 c.p., publicat în Monitorul Oficial N. 286 din 2 decembrie 1941 prin aceea că în seara de 4 decembrie 1941 a oferit drept mită suma de trei mii Şefului de Post al Comunei Deljiler pentru a-i da autorizaţie să deschidă casa de rugăciuni a baptiştilor din acea comună, numitul fiind adept al acestei secte.
           Contra lui Ivanov C. Dumitru pentru faptul prevăzut şi penat de art. 121 cod penal, combinat cu art. 1 din Decretul Lege pentru modificarea art. 250 c.p. publicat în Monitorul Oficial N. 286 din 2 decembrie 1941, prin aceea că a asistat şi ajutat pe coinculpatul Gaidargi Constantin la comiterea delictului de mituirea, strângând trei mii lei de la locuitorii baptişti, bani pe care i-a dat inculpatului Gaidargi Constantin care la rândul săi i-a oferit drept mită Şefului de Post al Comunei Delijer.
           Afacerea a fost trimisă Domnului Jude Instructor local pentru instruirea, cu concluziunile noastre de arestare, faptul fiind grav şi fiind necesar deţinearea în interesul instrucţiei .
           Totodată, avem onoare a vă înainta şi o copie după rechezitorul emis în cauză, spre cele legale.

L.Ş. Procuror delegat,
(Remus Tomşa)                                                                            Secretar,
(semnătura)                                                                    (semnătura)

Domniei Sale
             Domnului Procuror General de pe lângă
 Curtea de Apel Chişinău
Documentul 63
Notă telefonică
Nr. 6171 din 8 decembrie 1941
Poliţia oraşului Soroca
Către
Inspectoratul regional de Poliţie Chişinău

           Ordinul telefonic Nr. 14735/941 raportăm că în acest oraş se mai găsesc următoarele evreice:
1.    Perla Zeilic Sorochin de 36 ani căsătorită legitim la 15 Iunie 1940 cu Ion   Afanasie Coman, român, nu este botezată, locuieşte în str. Cituz nr. 14
2.    Elena Bogferman de 43 ani trecută la creştinism şi căsătorită legitim la 18 august 1918 cu Timofte Neamţu, român, locuieşte str. Regelui Carol Nr. 13
3.    Clara Iacob Crischer de 46 ani trecută la creştinism la 18 august 1917 obţinând numele de Claudia şi căsătorită legitim la 17 iulie 1917 cu Timofte Ciobanu român în prezent decedat, locuieşte str. Princepele Carol Nr. 12
4.    Elena Chitroser de 28 ani căsătorită legitim în anul 1939 cu Mihail Lazu român actualmente aflat în Rusia unde a fost dus de autorităţile sovietice.
           Numita la 16 Iunie 1941 a trecut la creştinism împreună cu sora sa Claudia de 13 ani şi un fiu Eugen de 6 ani toţi trei locuiesc în str. General Văitoianu.

           ŞEFUL POLIŢIEI
 Gh. Petreanu
 (semnătura)Documentul 64
Notă telefonică
Nr. 6171 din 9 decembrie 1941
Către
Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău

           Ordinului telefonic Nr. 14735/1941 şi urmare raportului nostru telefonic  Nr. 6171 din 8 Decembrie 1941 raportăm că în acest oraş se mai găseşte evreica MARGARITA STOSSEL de 43 ani, căsătorită legitim în anul 1925 cu Dr. Ursu Vasile român şi trecută la creştinism la data de 2 august 1936. Locuieşte în strada Regina Maria nr. 78.

           Şeful Poliţiei
           (semnătura)Documentul 65
ROMÂNIA
PREFECTURA JUD TIGHINA
Nr. 7009
15 decembrie 1941
Circulară
Către
Pretura plăşii Taraclia
           Motivat de ordinul Nr. 56/941 al Guvernământului Basarabiei, Directoratul Afacerilor Administrative, avem onoare a vă trimite, mai jos în copie, ordinul Ministerului Afacerilor Interne, Nr. 11707/941, cu anexele ei, primit pe lângă ordinul Preşidenţiei Consiliului de Miniştri, Nr. 173/C.B.B.T., confidenţial, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă şi a dispune măsuri de executare, când va fi cazul.

           L.Ş. PREFECT                                                  Şeful cancelariei,
             (semnătura)                                                         (semnătura)

Copie după adresa Nr. 1107/941 a Ministerului Afacerilor Interne.
           În conformitate cu ordinul D-lui Ministru al Afacerilor Interne:
           Am onoare a vă trimite, alăturat, în copie, ordinul Preşedenţiei Consiliului de Miniştri Nr. 4082/1941, însoţit de o notă informativă, rugându-vă să binevoiţi a dispune executarea ordinului în rezoluţie a Domnului Mareşal Antonescu.
           SECRETAR GENERAL
           COLONEL /SS/ n. Pătruţoiu

Copie de pe adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri nr. 4082/M. din 19 Noiembrie 1941, către Ministerul Afacerilor Interne Nr. 11707 din 20/XI/1941.
           La buletinul DVS. Nr. 283 din 17 Noiembrie 1941 (pag. 5), cu onoare vă trimitim alăturata notă informativă, referitoare la activitatea iredentistă a cercurilor ucrainene din Capitală.
           Pe această notă, Domnul Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului, a pus următorul ordin în rezoluţie:
           „Cui nu-i place în ţara românească, să plece. Cine se amestecă, şi să tragă consecinţele.”
           Deci Ministerul de Interne le va da avertisment şi dacă continuă să mai aibă gură, afară din ţară, sau în lagăr.
           Vă rog să binevoiţi a dispune.

                      D.O.
           ŞEFUL CABINETULUI MILITAR
           Colonel, /ss/ Davidescu
           p. conformitate:
           Şef de Cabinet, Căpitan (ss) P. Băleanu

Copie de pe nota informativă.
          Cercurile emigrante ucrainene din Bucureşti, îşi exprimă nemulţumirea deoarece Guvernatorul civil al Transnistriei a aprobat ca în această Provincie să se vorbească pe lângă limba oficială română şi limbile germană şi rusă.
           Ucrainenii susţin că în Transnistria afară de români cari vorbesc limba moldovenească – majoritatea populaţiei este formată din ucraineni şi în nici un caz de populaţia rusă.
           Faptul că s-a permis să se vorbească limbă rusă, este interpretat în sensul că Statul Român caută să deznaţionalizeze populaţia ucraineană, din această provincie.

 p. conformitate:
 (semnătura)Documentul 66
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
DIRECTORATUL ECONOMIEI NAŢIONALE
CHIŞINĂU                                                                                    Confidenţial
Pretura Taraclia
Judeţul Tighina

           Avem onoarea a vă trimite mai jos în copie, adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri – Cabinetul Militar – Nr. 4411/M/1941, cu privire la hotărârea luată de Domnul Mareşal Antonescu asupra măsurilor ce urmează a se lua în vederea reorganizării comerţului şi mica industrie, mai ales în mediul rural transmisă acestui Directorat cu adresa Nr. 15792/1941, a Preşedenţiei Consiliului de Miniştri şi înregistrată la noi sub Nr. 4721/941.

           L.Ş. p. DIRECTORUL ECONOMIEI NAŢIONALE
 INSPECTOR COMERCIAL
           (semnătura)

Copie, după adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri – Cabinetul Militar – Nr. 4411/M. 1941 – CONFIDENŢIAL-
           În şedinţa de colaborare ţinută la Statul Major al Armatei, s-a adus la cunoştinţă Domnului Mareşal Antonescu, că prin evacuarea evreilor din Bucovina şi Basarabia, comerţul şi mica industrie au fost aproape dezorganizate.
           Zdruncinarea produsă astfel vieţii economice s-a simţit mult în sânul populaţiei, mai ales în mediul rural.
           Pentru înlăturarea acestui neajuns s-a propus şi Domnul Mareşal Antonescu a aprobat următoarele măsuri:
1.    Să se reorganizeze comerţul şi industria la sate, făcându-se apel la români şi îndeosebi la tineret.
2.    Statul şi Instituţiile de credit sprijinite de Stat să acorde credite românilor destoinici, care doresc să întemeieze un comerţ sau o mică industrie în provinciile desrobite, iar invalizii de război, subofiţerii pensionari, tinerii absolvenţi ai şcolilor practice comerciale şi industriale, vor trebui să fie preferaţi.
3.    Pe lângă firmele individuale să fie sprijinită averea şi dezvoltarea cooperativelor organizate pe comune sau pe judeţ.
4.    Paralel cu măsurile pentru sprijinirea românilor de a organiza întreprinderi comerciale şi industriale, este necesar a se lua altele care să împiedice pe minoritari de a se infiltra în viaţa economică a satelor şi a provinciilor dezrobite.
           Această ultimă măsură, dat fiind natura ei, trebuie luată şi aplicată cu toată discrețiunea, dar şi cu multă hotărâre.

           D.O.
           ŞEFUL CABINETULUI MILITAR
Colonel /ss/ R. Davidescu
 p. conf.
 M. Stavilla
 (semnătura)
- VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna-Basarabiei.ro (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro