duminică, 29 mai 2011

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA - Partea a 26 -a


În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 26-a  -

1942

Documentul 130
INSTRUCŢIUNI
(PROPUNERI)
pentru primirea Domnului MAREŞAL la vizita
şi inspecţii
           pentru remedierea numeroaselor lacune observate cu ocazia diferitelor vizite şi inspecţiuni făcute de Domnul Mareşal Ion Antonescu Conducătorul Statului, se dau mai jos următoarele:
INSTRUCŢIUNI
           VIZITELE SAU INSPECŢIUNILE POT FI DE DOUĂ FELURI:
-   anunţate şi
-   inopinate.
           I. VIZITELE ANUNŢATE
           Pot viza o instuţiune, o localitate sau o regiune. Ele pot fi prilejuite şi de un eveniment public de o importanţă deosebită.
           Dacă vizita este anunţată oficial primirea se va face cu companie de onoare, muzică şi drapel. Acolo unde lipseşte armata, o formaţiune a tineretului sau şcolilor va îndeplini acest oficiu.
           Ţinuta:
-   de campanie pentru trupă,
-   a zilei pentru autorităţi
-   uniforme sau costume naţionale pentru şcoli.
           Populaţia participă în mod ordonat la primirea Domnului Mareşal în cazul când vizita are caracterul unei serbări, ceea ce va fi întotdeauna dinainte anunţat.
           Domnii Guvernatori, Prefecţi şi comandanţi de garnizoane, prin organele subordonate (siguanţa, jandarmerie, poliţie şi comenduiri de piaţă), vor lua toate măsurile de ordine impuse de împrejurări.
           Pentru fiecare caz în parte, autoritatea locală superioară, va întocmi un program de detaliu al vizitei, care va fi supus din vreme Domnului Mareşal. Dacă timpul nu permite, acest program va fi prezentat la sosire.

ÎNTÂMPINAREA-RAPORTUL
           Întâmpinarea poate avea loc:
-   la gară
-   la aerodrom sau
-   la intrarea în localitate.
           În principiu întâmpinarea se va face de organul guvernului şi cel militar, împreună cu principalii şefi ai autorităţilor locale:
-   guvernatorul, dacă există,
-   prefectul de judeţ,
-   primarul localităţii
-   comandantul garnizoanei
-   comandantul legiunii de jandarmi
-   şeful poliţiei.
           După caz şi numai dacă se ordonă vor veni şi următorii reprezentanţi ai autorităţilor locale:
-   medicul şef al judeţului
-   inginerul şef al serviciului tehnic
-   agronomul şef al judeţului
-   inginerul şef al serviciului silvic
-   reprezentantul şcolii
-   reprezentantul biserciii
-   şeful justiţiei
           La cerere, numărul de automobile necesare va sta la dispoziţie, la locul de sosire.
           La Scoborâre, prefectul şi comandantul garnizoanei dau raportul. Ordinea se inversează, dacă comandantul garnizoanei este general comndant de divizie.
           Formula de prezentare este:
           „Să trăiţi Domnule Mareşal”, după care urmează raportul:
-   prefectul poate pronunţa o scurtă formulă de bun sosit;
-   comandantul militar, raportează după regulile ostăşeşti.
           Duă trecerea în revistă a unităţii de onoare, urmează prezentarea restului autorităţilor care poate avea loc, în caz de vreme rea, în salonul de onoare al gării sau într-o încăpere amenajată ca atare.
           Formula de prezentare este:
           „Să trăiţi Domnule Mareşal sunt (numele, funcţia) ”,
-   militarii salutând ostăşeşte,
-   civilii, prin descoperire.
           Fiecare în sfera sa de activitate va fi în măsură să dea relaţiuni imediate la cererea Domnului Mareşal, despre mersul serviciului, greutăţi şi propuneri. În timpul convorbirii personale civile rămân cu capul descoperit.
           La trecerea în revistă urmaeză pe Domnul Mareşal, în afară de comandantul companiei de onoare, comandantul garnizoanei, guvernatorul sau prefectul şi parte din suita personală. Toate celelalte persoane rămân pe loc în cea mai desăvârşită ordine şi atitudine.
           În cazul când Domnul Mareşal porneşte pe jos să străbată un parcurs oarecare, impus sau dorit, indiferent în ce scop (vizită, revista şcolilor, populaţiei şi tineretului, etc.) se vor adăuga la cei de mai sus numai acei reprezentanţi ai autorităţilor, care vor fi indicaţi de persoana locală cea mai înaltă în grad în acord cu şeful suitei Domnului Mareşal.
           Aceste persoane vor forma un grup distinct şi vor urma în ordine la câţiva paşi distanţă.
           Poliţia sau jandarmeria, va lua măsuri ca nimeni din mulţime să nu se mai adauge acestui grup. Nu se va împiedica populaţia să se grupeze, dacă doreşte, în apropierea locului unde se găseşte Domnul Mareşal. Va fi însă păstrată ordine fără nici o bruscare.
           Dacă este nevoie de o deplasare în automobil:
           Automobilul N.1 va fi rezervat Domnului Mareşal şi invitaţilor Domniei Sale.
           Automobilele N.2 şi 3 pentru adjutanţi şi suită.
           În celelalte maşini vor lua loc autorităţile locale, în ordinea vechimii.
           Comandantul elgiunei de jandarmi şi şeful poliţiei vor precede într-un automobil convoiul deschizând drumul. Pe cât posibil acest automobil va fi deschis şi un agent de circulaţie, aşezat lângă şofer, va face cu un disc regulamentar toate semnalele cerute de ordinea unei bune circulaţii.
           Circulaţia locală nu va fi oprită decât în cazuri excepţionale şi limitat.
           Se interzice aruncarea cu flori sau întâmpinarea cu petiţii sau diferite plângeri verbale. Cazuri cu totul excepţionale, vor fi aduse la cunoştinţă prin adjutanţi.
           Toate instituţiunile publice de Stat sau particulare vor lua în măsură să primească pe Domnul Mareşal şi să-i arate activitatea lor din toate punctele de vedere.
           Personalul superior al instituţiei, aliniat pe un rând aşteaptă pe Domnul Mareşal la intrare în ţinuta zilei (sau de serviciu).
           Şeful instituţiei, întâmpinând pe Domnul Mareşal, dă raportul, după formula cunoscută.
           Un exemplu: „Domnule Mareşal sunt (numele) medicul şef al spitalului „Regina Maria”, unde am în tratament 350 bolnavi”.
           După raport şeful instituţiei prezintă funcţionarii, indicându-le funcţia, când Domnul Mareşal ajunge în faţa lor. Dacă un funcţionar se prezintă individual întrebuinţează formula cunoscută.
           Exemplu: „Să trăiţi Domnule Mareşal, sunt X.Z., medicul chirurg al spitalului”.
           Vizita propriu-zisă a localului şi activităţii instituţiei va avea loc după un plan dinainte stabilit care să arate întreaga activitate într-un minimum de timp.
           Imediat după prezentare, fiecare subaltern trece la locul unde îşi exercită real activitatea. Dacă în acel moment activitatea este suspendată personalul rămâne adunat pe locul de prezentare.
           Toate uşile de pretutindeni, de la camere, săli, cămări, dulapuri, magazii, etc. vor fi descuiate şi chiar deschise, în măsura în care nu vatămă buna stare a imobilului sau sănătatea personalului.
           Nimeni din personalul instituţiei nu se mişcă de la locul său. Decât dacă este solicitat cu atare sau este chemat din ordin.
           În tot timpul acestei vizite însoţeşte pe Domnul Mareşal:
-   guvernatorul sau prefectul judeţului
-   primarul
-   şeful superior al instituţiei inspectate
-   parte din suita personală a Domnului Mareşal
           Şeful instituţiei însoţind şi adesea, chiar precedând pe Domnul Mareşal dă explicaţiile necesare.
           Toţi ceilalţi şefi de autorităţi rămân la intrare şi aşteaptă înapoierea Domnului Mareşal.
           La terminare, şeful instituţiei conduce pe Domnul Mareşal până la automobil.
           Fiecare instituţie, autoritate, şcoală, unitate militară, etc., este obligată să aibă şi să prezinte la cerere sub formă de grafice, întreaga sa activitate, după modelele în vigoare sau ce se vor da de Ministerele de resort.
           Fiecare funcţionar trebuie să răspundă despre activitatea lui la întrebările puse, într-o atitudine demnă, fără gesturi scurt şi precis.
           Dacă se dă o masă oficială în onoarea Domnului Mareşal, vor fi invitaţi reprezentanţii autorităţilor civile şi militare şi aşezaţi în ordinea lor de însemnătate, astfel:
-                         Domnul Mareşal la mijlocul mesei, pe una din laturile cele mai convenabile,
-                         În faţă, şeful autorităţii care oferă masa.
           Primirea la masă se face aşteptând în picioare fiecare la locul său. La plecare Domnul Mareşal este condus numai de şefii autorităţilor locale.
           Dacă vizita are loc într-o ramură rurală, prefectul,comandantul cel mai mare în grad al trupelor, comandantul legiunei şi pretorul respectiv, întâmpină pe Mareşal la gară, aerodrom sau la intrarea în judeţ (dacă vine cu automobilul) şi după ce prezintă raportul, îl însoţeşte şi conduce pe itinerarul ales, la comuna respectivă.
           În acest caz autorităţile comunale vor întâmpina pe Domnul Mareşal chiar în faţa primăriei sau la locul solemnităţii, după aceleaşi reguli indicate mai sus.
           La sosire, primarul urează „Bun sosit”, apoi prezintă pe rând rostul funcţionarilor primăriei.
           Restul solemnităţii se desfăşoară conform programului întocmit.

CONFERINŢE ADMINISTRATIVE
           Adeseori, vizita într-o localitate se termină cu o conferinţă generală administrativă.
           Aci, fiecare şef de instituţie la cerere este chemat să informeze pe Domnul Mareşal despre activitatea, greutăţile şi propunerile necesare bunului mers al instituţiei respective.
           La aceste conferinţe, ce nu au un caracter public asistă numai şefii autorităţilor, anunţaţi şi întruniţi din vreme.
CAPITOL SPECIAL
           Dacă primirea se face cu onoruri militare se aplică prescripţiunile Cap. 9 din Reg.Serv.în Garnizoană.
           Şefii autorităţilor locale stau în ordine pe linia şi după caz la dreapta sau la stânga companiei de onoare (de preferat la stânga).
           Campania de onoare, dă onorul.
           Muzica militară intonează prima strofă din Imnul Regal apoi, onorul la general.
           În locul solemnităţii, publicul va fi aranjat în cea mai perfectă ordine, pe corpuri profesionale, în cap cu autorităţile care nu au luat parte la întâmpinare.
           Primarul, face întâmpinarea tradiţională de „Bun sosit”.
           Dacă are loc un serviciu religios, reprezentantul bisericii va prezenta CONDUCĂTORULUI crucea sau Sf.Evanghelie.
           După aceasta va începe solemnitatea, conform programului stabilit.
           Se recomandă ca atât slujba cât şi discursurile, să dureze cât mai puţin.
           Dacă vizita este anunţată la biserică, reprezentantul local al bisericii va întâmpina pe Domnul Mareşal la intrare cu crucea sau Sf. Evanghelie, chiar dacă în acel moment nu este serviciu religios public. Un mic Te-deum va avea loc.
           La terminarea slujbei sau a vizitei reprezentantul bisericei va conduce pe Domnul Mareşal până la ieşire.
           II. VIZITE INOPINATE (NEANUNŢATE)
           În unele cazuri Domnul Mareşal face vizite inopinate.
           Când s-a aflat de sosirea Domnului Mareşal în localitate:
ÎN COMUNELE RURALE:
           Primarul, sau în lipsa sa Notarul,
În comunele urbane de reşedinţă:
           Prefectul, Primarul, Poliţaiul şi Comandantul Militar mai mare în grad din loclaitate şi
În comunele urbane nereşedinţă:
           Primarul, Preotul, Poliţaiul şi Comandantul militar mai mare în grad din localitate, se vor prezenta şi se vor pune la dispoziţia Domnului Mareşal, pentru a-i da lămuririle necesare, însoţindu-l în inspecţiile ce eventual le va face la autorităţile locale, civile şi militare, la şcoli, biserici, etc. unde toţi trebuie să se găsească sau să treacă la posturile lor.
PRESCRIPŢIUNI FINALE
           Toate instituţiunile vizitate vor raporta ierarhic despre vizita primită desfăşurarea ei şi rezultatele (aprecierile sau observaţiile Domnului Mareşal).
           Instituţiunile vizitate pot prezenta spre semnare Domnului Mareşal cartea lor de aur.
           În principiu, vizitele vor fi filmate şi publicate prin grija Ministerului Propagandei (P.P.)
           Comunicatele prin presă şi radio şi articolele de presă în legătură cu aceste vizite, vor fi văzute în prealabil de Direcţia Presei de pe lângă Preşidenţia Consiliului de Miniştri.

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro